Civil szervezetek beszámolójának letétbe helyezése és közzététele

Az új beszámolási és könyvvezetési szabályok ugyan csak a 2012-es évtől kötelezőek, azonban az új letétbe helyezési és közzétételi szabályokat már a 2011. évről elkészített beszámolókra is alkalmazni kell, mert

  • egyrészt 2012. január 1-je után csak olyan szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely az új szabályok szerint letétbe helyezte a beszámolóját,
  • másrészt a (régi) közhasznú minősítés megtartásának is ez a feltétele 2014-ig.

Az elfogadott 2011. évi beszámolót a közhasznúsági jelentéssel, valamint kötelező könyvvizsgálat esetén a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt 2012. május 31-ig kell megküldeni az Országos Bírósági Hivatalnak (OBH). Ha a civil szervezet honlappal is rendelkezik, a közzétételi kötelezettség az azon való elhelyezésre is kiterjed, legalább a közzétételt követő 2. üzleti év adatainak közzététele évéig (a 2011. évi beszámolót 2015. május 31-ig!).

A civil szervezet a beszámoló és a közhasznú jelentés OBH felé történő megküldésével mind a letétbe helyezési, mind a közzétételi kötelezettségének eleget tesz a 2011. évre.

Az OBH-t az új jogszabály a beszámolók fogadására és közzétételére alkalmas informatikai rendszer felállítására kötelezi, ennek hatályát azonban 2012. június 30-ában határozta meg. Így az ezen időpont előtt beküldött beszámolókat kizárólag papír alapon lehet benyújtani, de ettől az időponttól kezdve 2014. május 30-ig majd lehetőség lesz a 2012. évet megelőző 2 év beszámolóját és közhasznúsági jelentését is közzétenni az OBH felé történő elektronikus úton való megküldéssel.

Az OBH az adatok könnyebb feldolgozása érdekében az alábbi technikai előírások betartását kéri: 

  •  A/4-es nagyságú, 80 g/m2 súlyú papíron (ez az általános fénymásoló papír),
  • egyoldalasan vagy a papír mindkét oldalán folyamatosan kitöltve,
  • elsősorban postai úton, tértivevényes levélben juttassák el a dokumentumokat az alábbi címre: Országos Bírósági Hivatal Budapest 1363 Pf. 24/1. A borítékon tüntessék fel: Beszámoló

 Az OBH lehetőséget biztosít a beszámolók és közhasznúsági jelentések személyes beadására is, az alábbi helyen és időpontokban:  Országos Bírósági Hivatal – Országos Nyilvántartások Iroda (Budapest, V., Szalay u. 16.)

Ügyfélfogadási idő:

  • Hétfő: 08.15 – 12.00 óra
  • Szerda: 08.15 – 12.00 óra
  • Péntek 08.15 – 12.00 óra

Címkék: ,

2 hozzászólás ehhez "Civil szervezetek beszámolójának letétbe helyezése és közzététele"

  • Németh József Tibor mondja:
  • Németh József Tibor mondja:
Szóljon hozzá

Kérjük lépjen be a hozzászóláshoz.