Az Egzatik Kft. irodájának ügyféltere.
Termékeink: Könyvelői Praktikum, Számviteli Szabályzatok, WebKönyvelő rendszer.
1993. óta végzünk könyvelési és adótanácsadási szolgáltatásokat.

Hírfolyam - 2018. november 21., szerda

Egyéni vállalkozói tevékenység átadása családtag részée
Mezőgazdasági tevékenységet (gabonatermesztés és növénytermesztési szolgáltatás) folytató egyéni vállalkozó (nyugdíjas, vállalkozást örökléssel szerezte 2001.évben) át szeretné adni vállalkozását közvetlen hozzátartozójának(gyermek). Van-e arra lehetőség, hogy a gyermek jogfolytonosan, egyéni vállalkozóként, átvegye és tovább folytassa a tevékenységet?

Törzstőke befizetés részletekben
Egy kft alapító okiratában az szerepel, hogy a tag a fennmaradó törzstőkét (2500 ezer Ft) 2019-03-31 bocsátja rendelkezésre a társaság pénzforgalmi bankszámlájára. Arról nincs "kikötés", hogy ezt egyszerre vagy többször kisebb összegben teszi meg. 1. a tag törzstőke befizetésnél a bankban elég ha csak jelzi, hogy nem sima készpénz befizetésről van szó, hanem ő a kft törzstőkéjeként kívánja befizetni az összeget? 2. kell-e erről külön igazolást kérni a banktól, vagy megfelelő az a bizonylat, amit a bank a készpénz befizetésről ad, és abból egyértelműen kitűnik, hogy a tag fizette be, illetve a megjegyzésben ott szerepel: törzstőke 3. ha az alapító okiratban csak az szerepel, hogy 2019.03.31-ig fizeti be a hiányzó összeget, akkor megengedett, hogy akár több részletben teljesítse azt? 4. ha több részletben fizeti be, és mindig kap róla bizonylatot, akkor bizonylatonként kell a törzstőke befizetésének tényét jelenteni a Cégbíróságnak, vagy csak akkor, és egyszer, ha teljes egészében megtörténik a hiányzó törzstőke befizetése. Az alapító okiratban csak annyi szerepel, hogy köteles bejelenteni, ha a törzstőke befizetése megtörtént. Ebből számomra nem világos, hogy az egész törzstőkére utal, vagy annak egy részére. 5. ha befizette a bankba a törzstőkét, onnan az a Kft. pénzeszköze. Ebből rögtön rendezhetőek a kft kiadásai? Befizet, majd járulékot, áfát stb.

KATA-s egyéni vállalkozónál a szüneteltetés időtartama
KATA-s egyéni vállalkozó 2016.11.25 óta szünetelteti egyéni vállalkozói tevékenységét. Rá még a szüneteltetés max. 5 éves, vagy már a 2 éves szabálya vonatkozik?

Jövőre több fejlesztési tartalékot képezhetnek a vállalkozások
Jövőre a jelenlegi legfeljebb 500 millió forint helyett 10 milliárd forint fejlesztési tartalékot is képezhetnek a vállalkozások. Fejlesztési tartalékot jelenleg a nyereség feléig, de maximum 500 millió forintig lehet képezni, ez emelkedik januártól 10 milliárd forintra, és ennek 9 százalékával lehet csökkenteni a társasági adót. Cserébe négy éven belül a megképzett összeg értékéig beruházást kell végrehajtani.

A fiatalok önálló életkezdésének támogatását tervezi a kormány
A kormány tervei szerint lesz olyan támogatás, amely kifejezetten a fiatalok életkezdését segíti. December 1-től megnyílik a 10 millió forintos kedvezményes kamattámogatású kölcsön igénylésének lehetősége a kétgyermekes családok számára. A háromgyerekes családok is december 1-től igényelhetik a 15 millió forintos kedvezményes kamattámogatású kölcsönt. Emelik a gyod összegét, és a hozzátartozójukról gondoskodók díját is.

IM: szükséges az új fizetésképtelenségi törvény megalkotása
Szükség van az új fizetésképtelenségi törvény megalkotására, amely érinti többek között a csődtörvényt, a cégeljárás egyszerűsítését, a törlési eljárásokat és a végelszámolási eljárásokat is. Jobban érvényre kívánják juttatni a hitelezői érdekek védelmét, továbbá az adós vállalkozások működőképességének megmentését.

Nyugdíjkötvény: a nyugdíjpiacra történő belépést tervezi az állam
Az állam a nyugdíjpiacra történő belépését tervezi. Olyan nyugdíj-előtakarékossági kötvényt szeretnének kibocsátani, amelyet kedvező hozamokkal tudnak a takarékoskodók nyugdíjas korukban visszaváltani. Ezzel lehetőséget akarnak teremteni arra, hogy az államadósság-kezelés részévé váljon az ilyen típusú elő-takarékosság.

Beruházási adóalap kedvezmény több évet érintő beruházásnál
Magánszemély kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes Kft. a 2018. évi társasági adó bevallásnál szeretné igénybe venni a kkv (de minimis) beruházási kedvezményt. A Kft. az adóév utolsó napján kkv-nak minősül. (A kedvezmény mértéke nem haladja meg az adóévi pozitív adózás előtti eredményt.) A Kft. egyik tevékenysége ingatlan bérbeadás, emiatt új építésű lakást szerez be, bérbeadási céllal. Az új lakás a 2019. évet követő negyedik adóév végéig, azaz 2024.12.31-ig a Kft. tulajdonában maradna. Amennyiben az új lakás csak 2019. évben kerül átadásra és használatba vételre, lehetséges-e 2 (kettő) adóévet érintve, azaz a lakás 2018. évben teljesített részletfizetéseinek értékére a 2018. adóévben ill. az új lakás 2019. évben kiegyenlített utolsó részletének értékére a 2019. adóévben a kkv beruházási kedvezmény igénybe vétele?

Árufuvarozást végző egyéni vállalkozó napidíja
Belföldi és nemzetközi árufuvarozást végez az egyéni vállalkozó 3,5 tonna feletti járművel. Nem saját árut fuvaroz. A 437/2015. (XII.28) korm. rendelet alapján a 3000 Ft belföldi napidíj elszámolható igazolás nélkül, amennyiben a rendeletben foglaltaknak megfelelően 6 órát meghaladó a kiküldetés. A rendelet "munkavállaló" és "foglalkoztatott" szavakat használ, ami az EV esetén nem értelmezhető. Az Szja tv.11. sz. melléklet I/23. bekezdése a 3. sz. mellékletre hivatkozva elszámolható költségként tekinti az abban foglaltakat. A közúti közlekedési szolgáltatásokról és közúti járművek üzemben tartásáról szóló külön jogszabály, és más, erről szóló jogszabályok rendelkezései szerint engedélyhez kötött nemzetközi közúti közlekedési szolgáltatás területén foglalkoztatottként, egyéni vállalkozóként tevékenységet folytató gépjárművezető, árukísérő magánszemély kizárólag a külföldi munkavégzésére tekintettel napidíj címén kapott bevételéből 60 eurónak megfelelő forintösszeg elszámolható. Ehhez hasonlóan akkor a belföldi napidíj 3000 Ft összegét is elszámolhatja, mint egyéni vállalkozó, ha rendeletben foglalt feltétel az adott fuvarozási napra teljesül?

Adófolyószámlán tapasztal eltérések rendezése
Év közben vettem át egy Kft könyvelését. A főkönyvi kivonatot egyeztettem a Nav folyószámlával, és majdnem minden adónemnél eltérést tapasztalok. A Nav-ét tekintem “hitelesnek”, de szeretném hozzáigazítani a könyvelést. Mi lesz a “másik lába” az adónemek rendezésének? Egyéb bevétel és ráfordítás?

NAV által kiadott 3012/2018. útmutató az áthárított általános forgalmi adóra vonatkozó levonási jog érvényesítéséről és annak adóhatósági ellenőrzése során figyelembe vett szempontokról
Az adóalanyra egy másik adóalany által termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan áthárított adó levonásához való jog érvényesítéséről és annak adóhatósági ellenőrzése során figyelembe vett szempontokról a NAV által kiadott, a Nemzetgazdasági Minisztériummal egyeztetett útmutató.

Családi ház építésének áfa vonzata
Magánszemélyként új családi házat építek. Milyen áfa tartalmú számlát fogadhatok be a fővállalkozómtól ebben az évben, illetve a következő évben?

Támogatás elszámolása Szja szerint adózó egyéni vállalkozónál
Szja törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó az Önkormányzattól 1.000.000.-Ft támogatást kapott. A támogatást eszközvásárlásra, felújításra, karbantartásra használhatja fel. Hogyan számolhatja el a támogatásból vásárolt eszközöket? A támogatás összegét egyéb eredményt nem képező bevételbe kell-e elszámolni amikor megkapja, és az értékcsökkenéseknek megfelelően majd éveken keresztül az egyéb eredményt képező bevételként kell-e elszámolni?

Adószámla egyeztetés
Egy Kft adószámláján BHTL címen nyilvántartott adótartozás, illetve behajtási adótartozás nyilvántartásba vét szerepel. Ezen tételeket hogyan kell könyvelni, illetve hogyan biztosítható az adószámla és a főkönyvi könyvelés egyezősége?

Értékcsökkenési leírási kulcs megváltoztatása
Egy cég folyékony vegyi anyagokat szállít kamionokkal. A számviteli politikában meghatározottak szerint lineáris 20 %-os értékcsökkenési leírást alkalmaz a járműveknél és a kapcsolt tartályoknál. Az utóbbi években az derült ki hogy ez a leírási kulcs nem reális. Az eszközök értéke nem csökken ilyen arányban. A számviteli alapelvek figyelembevételével lehetséges-e megváltoztatni a leírási kulcsot futás teljesítmény vagy egyéb mértékre? Lehetséges e összes járműre vagy csak az új beszerzésekre, vagy semmiképpen nem lehetséges?

Varga Mihály: jövőre is 4 százalék feletti növekedés jön

A pénzügyminiszter szerint az idén 4,3-4,5 százalékkal nő majd a magyar hazai össztermék (GDP), és a kormány várakozása alapján jövőre is 4 százalék feletti mértékben bővül a gazdaság Magyarországon.

The post Varga Mihály: jövőre is 4 százalék feletti növekedés jön appeared first on Adó Online.

Emelik a kormánytisztviselők bérét

 A kormány elfogadta és az Országgyűlés elé terjeszti a kormányzati igazgatásról szóló törvénytervezetet, amelynek elfogadása esetén januártól átlagosan 30 százalékkal emelkedik a központi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők bére, emellett számos családbarát intézkedést is bevezetnek - jelentették be.

The post Emelik a kormánytisztviselők bérét appeared first on Adó Online.

Nem enged az adóemelésből a francia kormány

A francia kormány tagjai elítélték az üzemanyag adóemelése ellen útblokádokkal és üzemanyagraktárak elfoglalásával negyedik napja tartó tüntetések "radikalizálódását".

The post Nem enged az adóemelésből a francia kormány appeared first on Adó Online.

Visszaadják lakásaikat a Nemzeti Eszközkezelő Program résztvevőinek

Visszaadják lakásaikat, házukat a Nemzeti Eszközkezelő Program résztvevőinek - közölte a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter. A bérleti díjat rendszeresen megfizető bérlők kedvező feltételek mellett ismét tulajdonosaivá válhatnak korábbi ingatlanjaiknak.

The post Visszaadják lakásaikat a Nemzeti Eszközkezelő Program résztvevőinek appeared first on Adó Online.

2019-től nem kell nyugdíjjárulékot fizetni a nyugdíjas munkavállalónak

Még csak ízlelgetjük azt a kedvező változást, hogy 2019. január 1-jétől módosulnak a nyugdíj melletti keresőtevékenység szabályai, de már most nagyon sok gyakorlati kérdés felmerül az új helyzettel kapcsolatban.

The post 2019-től nem kell nyugdíjjárulékot fizetni a nyugdíjas munkavállalónak appeared first on Adó Online.

Kinek érdemes csoportos társasági adóalanyiságot választani?

Az elfogadott jövő évi adótörvények alapján Magyarország olyan modern adórendszerrel rendelkező európai országok sorához csatlakozik, ahol a csoportadózás az áfa mellett a közvetlen adók tekintetében is elérhető. A 2019. adóévtől hazánkban is lehetőség nyílik csoportos társasági adóalanyiság választására, amelyet január első két hetében lehet jelezni az adóhatóság felé. Nézzük kinek érdemes ezt választani és milyen szempontokat kell mérlegelni a következő két hónapban?

The post Kinek érdemes csoportos társasági adóalanyiságot választani? appeared first on Adó Online.

Csökken az üzemanyagok ára

A Mol Nyrt. bruttó 4 forinttal csökkenti a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán, a gázolaj ára nem változik.

The post Csökken az üzemanyagok ára appeared first on Adó Online.

A szabadság kiadása részmunkaidőben

A szabadság a részmunkaidőben dolgozó munkavállalót is megilleti, mégpedig azonos mértékben, mint a teljes munkaidős kollégáit. De hogyan kell kiadni a szabadságot, ha a munkavállaló nem heti öt napon dolgozik? Vajon öt nap szabadságot kell kiírni akkor is, ha a csak hétfőn, szerdán és pénteken van beosztva a munkavállaló?

The post A szabadság kiadása részmunkaidőben appeared first on Adó Online.

Megbízási jogviszony a gyakorlatban

Gyakran felmerül a kérdés, hogy adott tevékenységet milyen munkavégzésre irányuló jogviszonyban lehet ellátni, illetve a lehetőségek közül melyiket a legcélszerűbb választani. Lehetőség van dolgozni munkaviszonyban, megbízási-, vállalkozási-, bedolgozói jogviszonyban, felhasználói szerződéses jogviszonyban (szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó tevékenységgel kapcsolatban), tanulóként tanulói szerződéssel vagy együttműködési megállapodással, egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül, segítő családtagként, továbbá a társaság tagjaként társas vállalkozóként. Fentiek közül ebben a cikkben a megbízási jogviszonyt és annak legfontosabb elemeit mutatjuk be, a gyakorlati élet alkalmazhatóságában.

The post Megbízási jogviszony a gyakorlatban appeared first on Adó Online.

Elszámolható üzemanyagárakat közölt a NAV

A NAV közzétette honlapján a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolásban decemberben alkalmazható üzemanyagárakat.

The post Elszámolható üzemanyagárakat közölt a NAV appeared first on Adó Online.

3,5 millió forintot érő adózatlan füstölnivaló a dohánytermelőnél
Adózatlandohánygyártmányokat találtak egy ingatlan átvizsgálásakor a Nemzeti Adó- és Vámhivatalmunkatársai.

Vámhatósági engedéllyel rendelkező nemzeti dohányboltok listája

18NAHI
Bevallás a 2018. évi növekedési adóhitel összegére jutó adóelőlegről a társasági adóelőleg-kiegészítésre nem köteles adózók számára

Közlemény az üzemanyagárakról

BREXIT dokumentumok

Ablakon át szabadult az illegális árutól – akcióját telefonra vették a pénzügyőrök
A fürdőszoba ablakán préselte ki az illegális cigarettát és dohányt egy Borsod megyei nő, amikor a háza előtt megjelentek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai. Akcióját pechére telefonjával rögzítette egy pénzügyőr.

ELLUGY
Adatlap elektronikus ügyintézéshez ellenőrzési eljárás során

VJASZSZ Soproni Adó- és Vámkonferencia

Jó útra tért áfacsalók
Költségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomoz a NAV, aminek hatására a gyanús cég egy év alatt csaknem kilencszer annyi adót fizetett be, mint az elmúlt öt évben összesen.

350 liter pálinkát főzött magának
Több mint 350 liter illegálisan előállított párlatot, valamint pálinkafőzéshez használt desztilláló berendezéseket foglaltak le a pénzügyőrök egy borsod megyei családi ház garázsában.

Dohánygyártmányok kiskereskedelmi eladási ára

Szja 2019: ez lett a vége!
Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló T/2931. számú törvényjavaslat elfogadásával véglegeződtek a személyi jövedelemadó törvény (szja tv.) jövő évi szabályai. Összefoglaltuk a legfontosabbakat.

Varga Mihály GDP-növekedésről, adózásról, lakástakarékokról
Idén 4,3-4,5 százalékkal nő a magyar bruttó hazai össztermék (GDP), és a kormány várakozása alapján jövőre is 4 százalék feletti mértékben bővül a gazdaság Magyarországon – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az Országgyűlés vállalkozásfejlesztési bizottságának mai ülésén.

A pénzügyi tudatosság erősítésére pályázhatnak nonprofit szervezetek
Mától pályázhatnak a nonprofit szervezetek a Tudatosan a pénzügyekben címmel meghirdetett felhívásra, a pénzügyi tudatosság erősítését szolgáló programok támogatására – közölte a Pénzügyminisztérium (PM).

Devizahitelesek: visszakaphatják lakásukat a nemzeti eszközkezelő program résztvevői
A bérleti díjat rendszeresen megfizető bérlők kedvező feltételek mellett ismét tulajdonosaivá válhatnak korábbi ingatlanjaiknak a kedden benyújtott törvényjavaslat értelmében – közölte a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter.

Átlagosan 30 százalékkal nő a kormánytisztviselők bére
Elfogadta a kormány elfogadta, és az Országgyűlés elé terjeszti a kormányzati igazgatásról szóló törvénytervezetet, amelynek megszavazása esetén januártól átlagosan 30 százalékkal emelkedik a központi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők bére, emellett számos családbarát intézkedést is bevezetnek.

A Kúria elnöke a közigazgatósági bíróságról, a jogegységről és a normakontrollról
Előnyös lehet a szakmai munka szempontjából a szervezeti elkülönülés – mondta Darák Péter, a Kúria elnöke az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága előtt az új közigazgatási bírósági rendszer felállításáról.

Tovább hízott az OTP: ennyi nyeresége lesz idén
Várhatóan egymilliárd euró körül lesz az OTP-csoport idei egész éves nyeresége – mondta Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója mai sajtótájékoztatóján, amelyen a bank új, innovációs fiókját mutatták be.

Egyéni vállalkozói jogállás szüneteltetése eva és kata alatt
Ha az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó szünetelteti tevékenységét, az egyéni vállalkozás keretén kívül más önálló tevékenységet (például lakásbérbeadás, óraadás) sem folytathat, amennyiben magánszemélyként számlát kell kiállítania. Nem kell megfizetnie a tételes adót a katás vállalkozásnak a kisadózó után, ha az a hónap egészében szünetelteti egyéni vállalkozói tevékenységét, kivéve, ha a kisadózóként folytatott tevékenységbe tartozó munkát végez – többek közt ezek az előírások vonatkoznak az eva, illetve a kata hatálya alatt egyéni vállalkozásukat szüneteltető adózókra.

Nincs egyezség az Európai Unió 2019-es költségvetéséről
Nem sikerült határidőre megállapodásra jutniuk az uniós társjogalkotó intézményeknek a jövő évi büdzséről, az Európai Bizottságnak így újabb költségvetési javaslatot kell beterjesztenie – jelentették be ma Brüsszelben.

Ennyi lesz a minimálbér Csehországban 2019-ben
Januártól 1150 koronával 13 350 koronára (168 210 forint) emelkedik a minimálbér Csehországban – döntött a cseh kormány.

Bajban a gabonatermelők: leállt a szállítás a Dunán
Halomban áll a betakarított gabona a raktárakban, a Duna alacsony vízállása miatt ugyanis gyakorlatilag leállt a folyami szállítmányozás. Bár a kereslet továbbra is élénk, az ügyleteket csak későbbi elszállítással tudják megkötni a termelők – számol be a Magyar Idők.

Drágább lesz jövőre a vasúti árufuvarozás
Átlagosan 6-10 százalékos díjemelésre készülnek jövőre a magyarországi vasúti árufuvarozók, ügyfeleikkel már egyeztetnek – írja a Világgazdaság.

Szabadulás a tagi kölcsöntől
A tagi kölcsön jól jöhet a forráshiányos társaságnak, de gondot okozhat, ha a cég szeretne megszabadulni tőle. Milyen következményei vannak a tagi kölcsön elengedésének, átvállalásának, illetve apportjának? Összefoglaltuk.

Nem használják ki eléggé az adóelőnyöket a vállalkozások
A magyar adózási környezet számos kihívást rejt magában a vállalkozások számára, de a szabályok alapos ismerete és az ezeknek való megfelelés folyamatos monitorozása megóv a kockázatoktól, és feltárhatja az eddig kiaknázatlan lehetőségeket is – hangsúlyozták a szakértők a LeitnerLeitner kecskeméti adózási konferenciáján.

Afrikai sertéspestis: újabb Bihar megyei településeken támad a kór
Újabb Bihar megyei településeken mutatta ki az afrikai sertéspestis kórokozóját a romániai állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági szakhatóság – közölte ma az Agerpres hírügynökség.

Engedély nélküli széfszolgáltatás: 6 milliós bírságot szabott ki az MNB
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedély nélküli széfszolgáltatás miatt 6 millió forintra bírságolta az ABB-Allrisk Biztonság és Biztosítás Zrt.-t, és megtiltotta a társaságnak, hogy engedély nélkül pénzügyi tevékenységet végezzen, a cég egyik alkalmazottját pedig a piacfelügyeleti eljárás akadályozásáért a jegybank 200 ezer forint eljárási bírsággal sújtotta – közölte az MNB.

Brexit: az EU dolgozóinak üzent May, az iparszövetség aggódik
A brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyság EU-tagságának megszűnése (Brexit) után az uniós tagországokból érkező munkavállalók nem állhatnak majd be mások elé "a sor elejére".

Indulhat az önkéntes nyugdíjprogram Lengyelországban
Andrzej Duda lengyel államfő aláírta ma a munkáltatói és állami hozzájárulással megvalósítandó önkéntes nyugdíjprogramról szóló, mintegy 11,5 millió munkavállalóra vonatkozó törvényt. A programot jövő júliustól kezdik megvalósítani. A munkáltatók az alkalmazottak számláira havonta a fizetésük 1,5-4 százalékának megfelelő összeget utalják. A felhalmozott összeget magánvagyonnak tekintik majd és örökölhető lesz.

Ennyiért lehet decemberben üzemanyagköltséget elszámolni
Közzétette honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a decemberben számla nélkül elszámolható üzemanyagárakat.

A korhatárt be nem töltött nyugdíjasok kereseti korlátjáról
Kevés annyira „átbeszélt” társadalombiztosítással összefüggő téma akad, mint az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, sajátjogú nyugdíjasokat érintő kereseti korlátra vonatkozó előírások. Ugyanakkor a folyamatosan érkező, e körbe tartozó kérdések, az év vége közeledte, valamint a jövő évi jogszabályi változások ismét aktualitást adnak e szabályok áttekintésének.