FIGYELEM! Szabályzatfrissítési határidő: 2018. március 31. Megoldás »
Az Egzatik Kft. irodájának ügyféltere.
Termékeink: Könyvelői Praktikum, Számviteli Szabályzatok, WebKönyvelő rendszer.
1993. óta végzünk könyvelési és adótanácsadási szolgáltatásokat.

Hírfolyam - 2018. március 18., vasárnap

Közlemény az üzemanyagárakról
A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított - 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat. Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

7001/2018. felhívás a NAV telefonos Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszeren keresztül intézhető ügyekről
A NAV telefonos Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszeren keresztül intézhető ügyek: tájékoztatás kérés, konkrét ügyintézés. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 258. §-a alapján telefonos Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerén keresztül intézhető ügyek. A felhívás a kiadmányozás napjától (2018. március 13.) érvényes. Az Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszer használatának feltételeit a 33. számú információs füzet tartalmazza.

Kutatás-fejlesztési költségek elszámolása
A kutatás-fejlesztés (K+F) közvetlen költsége adóalap-csökkentő tétel a társasági adóban (a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) t) pontja alapján). Érvényesítéséhez szét kell választani a K+F közvetlen és közvetett (általános) költségeit.

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? (Információs füzet)
A kedvezményezettek egyik csoportjába a civil, másikba az egyházi szervezetek tartoznak. A civil kedvezményezettek 2018-ban akkor részesülhetnek a szja 1%-os felajánlásokból, ha bírósági nyilvántartásba vételük 2016. év előtt már jogerős lett . A 2018. évben egyházi kedvezményezettként a rendelkező nyilatkozaton megjelölhető bevett egyházak listája, és az érvényesen regisztrált civil szervezetek listája is megtalálható a www.nav.gov.hu honlapon. Regisztrálni 2017. szeptember 30-ig lehetett.

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? (Információs füzet)
Bárki, aki személyi jövedelemadó-bevallást ad, jogosult az adójának meghatározott részéről rendelkezni. Kedvezményezettet két csoportból lehet választani, de mindegyikből csak egyet-egyet. A kedvezményezettek egyik csoportjába a civil kedvezményezettek tartoznak, másikba pedig az egyházi kedvezményezettek. Aki élni kíván ezzel a lehetőséggel, annak rendelkező nyilatkozatot, nyilatkozatokat kell adnia.

A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék- és egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó fizetésének szabályai (Információs füzet)
Társas vállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok illetve gazdasági társaságnak nem minősülő társas vállalkozások felsorolása. A vezető tisztségviselők biztosítási kötelezettsége. Az egyidejűleg fennálló, több biztosítással járó jogviszony. Kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozók. Bejelentési és nyilvántartási kötelezettségek. Járulékbevallás és befizetés határideje.

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség (Információs füzet)
Az egészségügyi hozzájárulás százalékosan meghatározott adó jellegű kötelezettség. Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli az adózás rendjéről szóló törvény (Art) szerinti munkáltatót, kifizetőt az általa, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény (Tbj) szerinti belföldi magánszemélynek juttatott, illetve a belföldi magánszemélyt az Szja tv-ben meghatározott jövedelmek után.

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai (információs füzet)
A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelme a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) alapján önálló tevékenységből származó jövedelemként az összevont adóalap részeként adózik, a fizetendő adó mértéke 15 százalék. A termőföld bérbeadásából, valamint a fizető vendéglátásból származó jövedelem – ez utóbbinál feltéve, hogy annak adókötelezettségére a magánszemély a tételes átalányadózást választja – külön adózó jövedelemnek minősül.

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2018 . évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai (információs füzet)
Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2018. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai

Facebook-on történő hirdetés adózása
Egy zöldség,- gyümölcs és gyümölcslé értékesítésével foglalkozó Kft. a boltról egy közösségi oldalon konkrétan a "Facebook-on" létrehozott egy profilt, ahol a boltban vásárolható termékekről friss híreket, akciókat, tájékoztatásokat ad az ismerőseinek és az Őt like-oló közösségi tagoknak ( fényképekkel illusztrálva ). Hirdetésnek, reklámnak minősül-e ? Ha igen milyen fizetési kötelezettsége keletkezik a Kft.-nek? A cég a közösségi oldalon sorsolást tesz közzé mégpedig az oldalt like-olók közül kisorsol egy a boltban kapható gyümölcslevet. Ebben az esetben nyereményből származó jövedelem keletkezik-e a cégnek vagy milyen fizetési kötelezettség merül fel?

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról
A 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló Kormány rendelet teljes szövege, külön kiemelve és magyarázva a változásokat.

Ingatlan értékesítés számlázása
A Bt. 2017.12.31-ig EVA hatálya alatt, de nem a Szvt. hatálya alatt, hanem csak bevételi nyilvántartásra volt kötelezett. 2018.01.01-től pedig kilépett, és az általános szabályok szerinti áfa módot választotta. A Bt. tulajdonában van egy vendéglátóipari üzlethelyiség, amit még az EVÁ-ba való lépés előtt, az Önkormányzattól, áfásan vett meg, kb. 25 évvel ezelőtt. 2018. januárban az üzletet eladta 30 millió Ft-ért egy magánszemélynek, de csak szerződést írtak, számlát nem állított ki a Bt. A pénzt bankban megkapta a Bt. számlájára. Hogyan állítsa ki a számlát, a 30 millióban benne legyen az áfa, tehát az a bruttó összeg, vagy pedig nem áfa köteles, és akkor nem tartalmaz áfát, vagy ez fordított áfásnak minősül, és a vevőnek kell utána áfát fizetnie?

Kisadózó utáni tételes adó fizetése CSED alatt
Ügyfelem jelenleg határozott idejű munkaviszonnyal rendelkezik, amelynek lejárata március vége. A határozott idejű munkaviszony alatt szült, jelenleg gyed-en van. Ugyanakkor kültag egy katás bt-ben, de nincs kisadózóként bejelentve, nem végzett semmilyen tevékenységet a bt-ben. Felmerült, hogy a határozott idejű munkaviszony megszűnését követően bejelentik őt kisadózóként a bt-be, hogy a biztosítása folyamatos legyen. Meg kell utána fizetni a havonta a tételes adót, annak ellenére, hogy csed-en van?

Idén 6900 forint adókedvezményt kapnak a fogyatékkal élők
Idén 6900 forint kedvezményt kapnak a rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülők, valamint azok, akik olyan betegségben szenvednek, amely súlyos fogyatékosságnak számít. A kedvezményt – amely az év első napján érvényes minimálbér öt százaléka – a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra jogosító határozattal vagy a súlyos fogyatékosság minősítéséről szóló orvosi igazolással lehet igénybe venni.

Havidíjjal terhelhetők lesznek a SZÉP-kártyákon maradt összegek
Havidíjjal terhelhetők lesznek a felhasználási határidő után a SZÉP-kártyán maradt összegek a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet-tervezet szerint. A pénzforgalmi szolgáltató havonta legfeljebb 3 százalékot számíthat fel az utalást követő második év május 31-ig fel nem használt összegre vetítve.

A társaság jóváhagyásához köthető az üzletrész átruházása

Az üzletrész végrehajtási árverésen való értékesítésének a Gt.-ben és a Ptk.-ban írt szabályai lényegesen eltérőek, a Ptk. ugyanis az üzletrész ily módon történő megszerzésénél a társaság beleegyezésének jogintézményét alkalmazhatóvá teszi. Annak eldöntésénél, hogy a kft. jogszerűen tagadta-e meg beleegyezését az árverési vevő üzletrész-szerzéséhez, és ezért alappal mellőzte a tagváltozással kapcsolatos változásbejegyzési kérelem előterjesztését, elsődlegesen azt kell tisztázni, hogy a társaság e határozat meghozatalánál a Gt. vagy a Ptk. hatálya alá tartozott vagy sem.

Az idei adójogszabályi változásokról dióhéjban

A gyakran változó jogszabályok követése jelentős kihívás elé állíthatja a cégeket, ezért a Grant Thornton idén is megrendezte az ügyfélnapot, aminek témája a 2018-as változások és aktualitások voltak. A meghívott szakemberek kiemelten tájékoztatták az ügyfeleket az online számlázás bevezetését és az új adóeljárási törvényeket érintő változásokról - olvasható az újságunkhoz eljuttatott közleményében, amely röviden összefoglalja a változásokat.

Újra jenben is adósodik a magyar állam

Tíz év elteltével Magyarország újra japán jenben bocsátott ki devizakötvényt, a 30 milliárd jen összegű 3 éves futamidejű kötvény kamata 0,37 százalék - közölte az Államadóság Kezelő Központ (ÁKK) szerdán.

Online adatküldés: ezekre kell figyelni

Várhatóan új szintet lép az adóhatóság és a cégek kapcsolatának digitalizációja az online számlaadat-jelentések elindulásával. A valós idejű számlaadatok alapján a NAV a vállalatok adókötelezettségeire és adóköveteléseire is jobban ráláthat majd.

KSH: 6,9 százalékkal nőtt az ipari termelés

Januárban az ipari termelés 6,9 százalékkal nőtt tavaly januárral összevetve, a munkanaphatástól megtisztított adatok szeriont 6,7 százalékkal emelkedett a termelés - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Javítaná a munkavállalók szociális védelmét az EB

Az Európai Bizottság javaslatokat terjesztett elő az európai munkaügyi hatóság létrehozására, a munkavállalók szociális védelemének javítására - közölte az uniós bizottság kedden.

Munkáltatói háttérvizsgálat adatvédelmi szemszögből

A leendő munkáltatók sokszor nem elégszenek meg a jelentkező önéletrajzával, hanem gyakran „átnézi” a leendő munkavállaló nyilvános adatait, például közösségi profiljait. Ám a keresés mikéntjéről tájékoztatnia kell a jelentkezőt. Azaz, ha a kiválasztási folyamat, az értékelés automatikus részét képezi a nyilvános profil vizsgálata, akkor ezt tudatni kell az álláskeresővel, hiszen csak így biztosítható, hogy az érintett vitathassa a levont következtetést.

Vakrandi a GDPR-ral?

A cikk eredeti címe „A magyar adatvédelmi jog reformja érdeklődés hiányában elmarad?” lett volna, de az első betűk leírása után jött a hír, hogy a kormány munkacsoport felállításáról döntött azzal a céllal, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet hazai végrehajtásával kapcsolatos ágazati reformjavaslatokat becsatornázza. Ez a lépés mindenképpen üdvözlendő, hiszen az ágazati adatkezelési szabályok reformja tekintetében eddig érdemleges előrelépés nem történt.

Az adócsaló Hitler – 1. rész

Hitler vagyonos emberként halt meg. Az máig rejtély, hogy hová tűnt a felhalmozott vagyona. Igen valószínű, hogy a tárgyi vagyonának nagy része a fosztogatók martaléka lett, ingatlanjainak egy része a szövetségesek bombatámadásainak lett az áldozata, bankszámláin felhalmozott vagyonát pedig a bankok, vagy a bankok székhelyének államai nyúlták le. Nem lényegtelen momentum, hogy vagyonát legális formában szerezte, adót viszont nem szívesen fizetett.

Feljelentésre kötelezik az adótanácsadókat

Az adótanácsadóknak jelenteniük kell majd a nemzeti adóhatóságoknak, ha az ügyfelük agresszív adótervezést alkalmaz.

Közlemény az üzemanyagárakról

Vámhatósági engedéllyel rendelkező nemzeti dohányboltok listája

Engedélyes, illetve nyilvántartásba vett jövedéki alanyok

NAV_J32
Bejelentés szállításról Papíron csak a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 84. § (2) bekezdésébenmeghatározott esetekben intézhető. Bővebb információk TÁJÉKOZTATÓ – Bejelentés kenőolaj ömlesztett szállításáról nav/ado/jovedeki_ado/tajekoztatok_informaciok/tajekoztatok/TAJEKOZTATO_20170926.html itt . TÁJÉKOZTATÓ – Bejelentés kenőolaj ömlesztett szállításáról nav/ado/jovedeki_ado/tajekoztatok_informaciok/tajekoztatok/TAJEKOZTATO_20170926.html  

Húst és tejtermékeket találtak a pénzügyőrök
Több száz kilogramm húst, valamint tejterméket találtak egy hűtőberendezés nélküli kisbusz rakterébena Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun megyei pénzügyőrei.

1743
Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól,az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségrőlés adatszolgáltatásról, valamint az osztalék utáni adót kiváltó adóról, innovációsjárulék előlegről és járulékról az egyszerűsített vállalkozói adó alanya részére

17SZJA
Bevallás a 2017. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsítettközteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről,mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről.

1471
Bevallás a tevékenységét 2014. évben megszüntető, átalakulással megszűnő adózók valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót 2014. évben vagy 2015. évtől választó, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót vagy az egyszerűsített vállalkozói adót 2015. évtől választó adózók részére

1429EUD
Bevallás a 2014. évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, a hitelintézetek különadójáról illetve a szakképzési hozzájárulásról az előtársaságok, naptári évtől eltérő üzleti évet választó, valamint a forintról devizára,devizáról forintra,devizáról más devizára áttérő adózók részére

Március 19. a határidő
Idén már csaknem 5 millió embernek készít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), külön kérés nélkül személyijövedelemadó-bevallási tervezetet. Az „Ügyfélkapusok” már egy hete hozzáférnek a tervezetekhez, akinek nincs ügyfélkapuja, még csaknem egy hétig, március 19-éig kérheti a tervezet postázását. Eddig csaknem félmillióan éltek ezzel a lehetőséggel, a legtöbben sms-eztek.

1529
Bevallás és 1529-A adatszolgáltatás a 2015. évi társasági adóról, ahitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetekkülönadójáról,az innovációs járulékról, illetve a szakképzési  

1429
Bevallás és 1429-A Adatszolgáltatás a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézetijáradékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról,az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról

1229
Bevallás és 1229-A Adatszolgáltatás a 2012. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról

1329
Bevallás és 1329-A Adatszolgáltatás a 2013. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról

1629
Bevallás és 1629-A adatszolgáltatás a 2016. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról,az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról

1571
Bevallás a tevékenységét 2015. évben megszüntető, átalakulással megszünő adózók,a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót 2015. évbenvagy 2016. évtől választó valamint az egyszerűsített vállalkozói adót 2016.évtől választó adózók részére

1529EUD
Bevallás a 2015. évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról,az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, a hitelintézetekkülönadójáról illetve a szakképzési hozzájárulásról az előtársaságok, naptáriévtől eltérő üzleti évet választó, valamint a forintról devizára, devzáról forintra,devizáról más devizára áttérő adózók részére

18HIPA
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

17HIPA
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

17HIPAEK
Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzésitevékenység esetén

16HIPA
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Ideges utasok buktak meg Röszkén
ANemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei több mint 16 kilogramm  marihuánagyanúsanyagot találtak egy személyautóban, Röszkén.  

1865
ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS)

NAV_BIO01
Üzemanyag-forgalmazók jelentése (a bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásáról)

1365
ÁFA BEVALLÁS (bevallás, adatszolgáltatás)

1265
Áfabevallás (bevallás, adatszolgáltatás)

EMEGKER
Az EMEGKER űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál. A verzióváltással az új regisztrációs számok és a kapcsolódó jogcímkódok betöltésrekerültek azűrlapra.

EMEGKERH
Az EMEGKERH űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál hivatali kapun keresztül. A verzióváltással az új regisztrációs számok és a kapcsolódó jogcímkódok betöltésrekerültek azűrlapra.

VHCSEL
Az adatlap a meghatározott cselekményekkel kapcsolatos végrehajtási eljárásokmegindítására szolgál

VHATAD
Az adatlap a 2017. december 31-én folyamatban lévő, pénzkövetelés behajtása irántivégrehajtási ügyek átadására szolgál hatáskör hiánya miatt

Nemzeti jogszabályok

Európai Uniós jogi háttér

17NAHI
Bevallás a 2017. évi növekedési adóhitel összegére jutó adóelőlegről a társaságiadóelőleg-kiegészítésre nem köteles adózók számára

1701
Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

18TFEJLH
Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról

Hófúvás, viharos szél, riasztás országszerte
Az ország nagy részén további havazásra, viharos szélre, hófúvásra figyelmeztetnek. Több megyére vasárnapra is kiadta a legmagasabb fokú figyelmeztetését a meteorológiai szolgálat.

Kaució adózása ingatlaneladás meghiúsulása esetén
Ingatlaneladás meghiúsulása miatt az előre kapott kauciót le kell-e adózni 15 százalékos szja-val? Ha igen, akkor kinek kell az adót befizetni a NAV felé? – kérdezte olvasónk. Surányi Imréné okleveles közgazda szakértőnk válaszolt.

Nyugdíj: kinél számít be a felsőfokú tanulmányok ideje?
1958-as születésű nő esetén beszámítanak-e nappali tagozatos főiskolai évek a 40 éves munkaviszonyhoz a nyugdíjszámításnál? – kérdezte olvasónk. Winkler Róbert nyugdíjszakértő válaszolt.

Havazás, hófúvás: országszerte emelték a figyelmeztetési fokozatokat
Több megyében harmadfokúra emelték a várható hófúvás miatt kiadott figyelmeztetést, emellett országszerte továbbra is első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben az eső, ónos eső, havazás, illetve hófúvás miatt.

A 12 ezer forintos rezsitámogatás június végéig használható fel
Június végéig felhasználható a téli rezsicsökkentésben adott 12 ezer forintos támogatás – fejtette ki a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) parlamenti államtitkára.

Baleset miatt késnek a vonatok a Budapest–Szolnok és a Budapest–Szeged vonalon
Baleset miatt 30-60 percet késnek a vonatok a Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza vonalon – közölte a Mávinform sajtóügyeletese szombaton az MTI-vel.

Rendkívüli munkaidő: mennyit dolgozhatunk egy nap alatt?
Rendkívüli munkaidőben mennyi lehet a maximálisan egy nap alatt ledolgozható óraszám? Egyszerűsített foglakoztatásnál hány munkaórát dolgozhat a munkavállaló egy nap alatt? – kérdezte olvasónk. Dr. Hajdu-Dudás Mária ügyvéd válaszolt.

Újabb agrárfejlesztési források jutnak Szabolcsba
Mintegy 120 milliárd forint többletforrás jut Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére a vidékfejlesztési támogatásokból, amelyből többek között újabb állattartó telepek, takarmánykeverők, melegházak, élelmiszeripari beruházások jöhetnek létre, újulhatnak meg – jelentette ki Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Napkoron, a Szövetségben a magyar mezőgazdaságért címmel megrendezett gazdafórum előtt tartott sajtótájékoztatón – írja az FM Sajtóiroda.

Csökken az orosz kőolaj exportvámja áprilistól
Oroszország csökkenti a kivitelre szánt kőolaj vámját áprilistól – közölte az orosz pénzügyminisztérium.

Gyorsan halad az 1000 forintos bankjegyek cseréje
A március 1-jén forgalomba hozott, megújított 1000 forintos bankjegyek forgalomba áramlása rendkívül kedvező, gyors ütemben halad. Ennek következtében a forgalomba kerülésük óta eltelt két hét alatt az 1000 forintos bankjegyeknek már a húsz százaléka újakra cserélődött – írja az mnb.hu.

Pénzmosási szabályzat árukereskedőknek
Árukereskedő cégnek mikor kell pénzmosási szabályzat? – kérdezte olvasónk. Dr. Szeiler Nikolett ügyvéd, adótanácsadó szakértőnk válaszolt.

Undort keltő ásványvizet vontak ki a forgalomból
Fogyasztói bejelentés alapján került sor az Aqua Minerale San Benedetto S.p.a. olasz gyártó által előállított szénsavmentes ásványvíz termék vizsgálatára, mert azt „gyógyszer illatúnak és ízűnek” érezték a fogyasztók. Az interneten rendelt termék laboratóriumi vizsgálata megerősítette az érzékszervi kifogást, több palackban undort keltő, fertőtlenítőszerre, kénhidrogénre valamint gázolajra emlékeztető mellékszagú volt az ásványvíz – olvasható a Nébih honlapján.

Nőtt a diákmunkások átlagfizetése
Érezhetően nőtt az elmúlt években a magyar diákmunkások átlagfizetése. Míg korábban a középiskolások és az egyetemisták egyaránt találkozhattak nettó 500-600 forintos órabérrel, ma már csak elvétve találni olyat, ahol ezer forintnál kevesebbet ajánlanak a munkáltatók – írja pénteki kiadásában a Magyar Hírlap.

Szombattól ezeket ellenőrzi a rendőrség
A biztonsági öv, a biztonsági gyermekülés és a bukósisak, tehát az úgynevezett passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrzik a rendőrök szombattól hétfőig egy országos akció keretében – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata a rendőrség honlapján.

Rehabilitációs ellátásban részesülő katás vállalkozó: kaphat-e táppénzt?
Kaphat-e táppénzt a rehabilitációs ellátásban részesülő katás vállalkozó? – kérdezte az Adózóna olvasója. Széles Imre társadalombiztosítási szakértő válaszolt.

Javaslat készül a digitális cégek megadóztatására
Csütörtöki sajtójelentések szerint az Európai Bizottság javaslatot készít az információtechnológiai nagyvállalatok megadóztatására, a várhatóan jövő héten bemutatásra kerülő tervezet értelmében az érintett cégeknek 3 százalékos adót kellene fizetniük az éves forgalmuk után.

Műanyagszemcséket mutattak ki ásványvizekben
Apró műanyagszemcséket mutattak ki a kutatók a világ legnépszerűbb palackozott ásványvizeiben egy kilenc országra kiterjedő nagyszabású tanulmány keretében, amely szerint a szennyeződés a palackozási eljárás közben kerül a termékekbe.

Aranytömbök potyogtak az égből
Húszkilós aranykoncentrátum-tömbök szóródtak ki felszállás közben egy An-12-es szállítógépből csütörtökön Jakutszkban a repülőtér kifutópályájára.

Belehúzott az építőipar
2018 januárjában az építőipari termelés volumene 43,2 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit – közölte a KSH. Mindkét építményfőcsoport termelése nőtt: az épületek építésének volumene 48,4, az egyéb építményeké 33,4 százalékkal. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján januárban az építőipar termelése 6,4 százalékkal emelkedett az előző havihoz mérten.

Emelt árú nyugdíjas villamosokat vet be a BKK
Vasárnap elindulnak a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a BKV nosztalgiajáratai, elsőként a Széll Kálmán tér és Hűvösvölgy között közlekedő 611-es pályaszámú favázas villamossal lehet majd utazni.