Az Egzatik Kft. irodájának ügyféltere.
Termékeink: Könyvelői Praktikum, Számviteli Szabályzatok, WebKönyvelő rendszer.
1993. óta végzünk könyvelési és adótanácsadási szolgáltatásokat.

Hírfolyam - 2018. május 25., péntek

Életbiztosítás visszavásárlásának könyvelése
Betéti társaság élethosszig tartó befektetési egységekhez kötött életbiztosítást kötött 2012-ben, ahol a Bt a szerződő, és magánszemély (Bt. beltag) a kedvezményezett. 2018-ban a törvényi változások következtében a gazdálkodó szervezetnek adókötelezettsége keletkezne, ezért a Bt. 2017.11.24-i értéknappal az életbiztosítási szerződést visszavásárolta, a pénzt a biztosító 2017. november 30.-án átutalta a Bt-nek. A gazdasági esemény könyvelési lépéseiben szeretnék segítséget kérni.

Adatvédelmi nyilvántartás szerződéses kapcsolat esetén
Ügyfeleim nagyszámú vevő-, ill. vendégkörrel foglalkoznak (Óra-ékszer kiskereskedő, autószerelő, étterem, parkolóház, zöldséges, nyomtatványbolt, taxis). Az adatvédelmi szabályzatban, amelyet az Önök oldaláról töltöttem le, azt olvasom, hogy ügyfélnyilvántartást kell vezetni. A vevők, ill. vendégek között vannak természetesen visszatérők, de elsősorban az étteremben, taxisnál és a kisker-ben inkább az a jellemző, hogy mindig újabbak jönnek. Aki számlát kér, azoknak az adatait kezeli az éttermes, ill. a kiskereskedő, hiszen a kiállításra kerülő számlán fel kell tüntetni a vevő nevét, címét. Ezeket a számlákat én pl. meg sem kapom, mert az összegeket beütik a pénztárgépbe, a gépi nyugtát pedig a számla náluk maradó piros példánya mellé tűzik, a beütött összeg pedig a napi zárásban szerepel, természetesen nem elkülönítetten. A taxis pedig folyamatosan kezeli az utasok adatait, hiszen, ha címre megy, tudnia kell az utas nevét és a címét, függetlenül attól, hogy kell-e számlát adnia, vagy elég csak a nyugta. Az autószerelő és a parkolóház nem üzemeltet pénztárgépet, onnan a minden egyes ügyletről kiállított számlát megkapom, tehát ott elvileg én is tudom vezetni ezt a nyilvántartást. A szállítók azért nem "érdekesek", mert nagyjából ugyanazokkal a szállítókkal dolgoznak, ill. a taxis általában ugyanahhoz az autószerelőhöz jár, ugyanannál a kútnál tankol, stb. . Szükséges ez a nyilvántartás ilyen esetben ? A taxis pl. biztos nem fogja felírogatni, hogy mikor kihez és milyen címre ment, főleg nem, ha fuvar közben veszi fel a következő címet.

Tagi jogviszony minősítése Kft-ben
Kiskereskedelmi tevékenységet végző Kft. mindkét tagja 50%-os részesedéssel rendelkezik. Egyikük az ügyvezető. Mind a ketten kiszolgálják a vásárlókat (közreműködnek). Ha az ügyvezető nulla forintos megbízási díjért ügyvezet és kiszolgálja is a vevőket, akkor neki két jogviszonyt kell-e jelenteni a 08-as bevallásban vagy pedig a személyes közreműködésével tagi jogviszonyosnak jelentem és akkor ez lefedi az ügyvezetését és a személyes közreműködését is? Természetesen a garantált bérminimum után megfizeti a járulékokat a magasabb járulékalappal. A másik nem ügyvezető tag is lehet tagi jogviszonyban? Azért lenne célszerűbb, mert van amikor napi 8 óránál többet van a telephelyen, valamint minden szombaton is nyitva tartanak és nincs lehetőség neki a következő héten szabadnapot adni, mert mind a kettejük munkájára napi szinten szükség van. Gondolom ilyenkor nála is a magasabb járulékalappal kell számolnom.

Teendők végelszámolás lezárása elutasítása esetén
Végelszámoltam egy céget. 2017 nyarán beadtam a záró mérleget, záró bevallásokat, megkaptam a NAV-tól az igazolást. Ügyvéd/ügyvezető határidő csúszás miatt a cégbíró elutasította a végelszámolást, és új eljárásra utasította a társaságot, a határidő túllépésért. Mi a teendőm ebben az esetben? Gondolok itt a NAV-os (elmaradt) bevallásokra, amik nem mentek be mert azt gondoltuk, hogy lezárva a társaság, illetve a beszámoló most hogy fog kinézni? Nyitó mérleg, vagy rendes éves záró mérleg. A társaság nem működik, már bankszámlája sincs, de újra kellene kezdenem a végelszámolást.

Helyesbítő számla kiállítása
Egy kézi számlatömbben kiállított számlán tévesen került megadásra a vevő címe. Számlával egy tekintet alá eső okiratot szeretnénk kibocsátani az Áfa tv. 170. § (1)-ben leírtaknak megfelelő adattartalommal. Felmerült a kérdés, hogy lehetséges-e egy A/4-es lapon elkészíteni ezen okiratot, vagy a kézi számlatömbben kell kitöltenünk? Ha lehetséges, és szigorú számadás alá kell vonni az okiratot, akkor milyen sorszámtartományt (-tól, -ig) kell megadni a szigorú számadású nyomtatványok listájában? Külön oldalra kell felvezetni? Milyen javítási lehetőségünk lenne abban az esetben, ha a számla számlázó programmal lett volna kiállítva? Akkor elegendő lenne szintén egy A/4-es papírra vetni, saját sorszámozással?

Használt lakás és a berendezés értékesítése áfa kötelezettsége
Egy Kft. használt lakás vásárlással, felújítással, eladással foglalkozik. A megvásárolt ingatlan felújításával kapcsolatos anyagok áfáját nem igényelték vissza. Az ügyvezető kitalálta hogy mielőtt értékesítené a lakást berendezteti lakberendezővel, megvásárolta az ehhez szükséges berendezési tárgyakat bútorokat, lámpákat, képeket, szőnyegeket stb. A lakás 2018 júniusában értékesítésre kerül, a vásároló az összes berendezési tárggyal együtt fogja a lakást megvenni. Jól értelmezzük e, hogy ebben az esetben a lakást áfa nélkül, viszont a berendezési tárgyakat áfásan kell értékesítenie és a berendezési tárgyak áfáját a beszerzéskor visszaigényelheti?

NGM: a diákok munkavállalásáról
A diákok munkavállalását is a Munka törvénykönyve szabályozza, így a 16. életévüket betöltött tanulók foglalkoztatásánál is fontos az írásban rögzített munkaszerződés. A18. életévét be nem töltött személy munkaszerződéséhez szükséges a törvényes képviselő hozzájárulása is. A diákoknál is lehetséges egyszerűsített foglalkoztatás vagy alkalmi munka, jár nekik az éves rendes szabadság időarányos része és a törvény szerinti minimálbér.

Az Európai Bizottság elmarasztaló döntése a szeszesitalok magyarországi adóztatásáról
Az Európai Bizottság szerint bizonyos párlatokra vonatkozó adószabályok a helyi termékeknek kedveznek, amivel Magyarország megsérti az erre vonatkozó uniós irányelvet. Uniós jogba ütközik, hogy például a pálinkára, valamint bizonyos növényi eredetű italokra - amelyeknél a nemzeti termelés jelentős - Magyarország mentességet biztosít a népegészségügyi termékadó alól, míg más hasonló áruk, például a vodka, a whisky, a gin vagy a brandy esetében nincs ilyen mentesség.

EU-bíróság: kizárható az alanyi adómentesség utólagos választásának lehetősége
Nem ellentétes az uniós joggal az a magyar szabályozás, amely kizárja annak lehetőségét, hogy a kisvállalkozások számára fenntartott alanyi áfamentesség visszamenőleges hatállyal választható legyen. Kimondták, hogy nem ellentétes az uniós irányelvvel az olyan nemzeti szabályozás, amely az adóalanyokat akkor is kötelezi a gazdasági tevékenységük megkezdésének bejelentésére, ha az abból származó bevételük nem haladja meg a kisvállalkozásoknál előírt mentességre jogosító értékhatárt.

3,3 milliárd forint támogatás mentorprogram keretében a kkv-knak
Mentorprogram keretében a kormány az elkövetkező három évben 3,3 milliárd forintot fordít a kis- és középvállalkozások megerősítésére, elsősorban gyártói, menedzsmenti, pénzügyi és gyakorlati ismereteik bővítésére. Beszállítói programmal is segítik a kkv-kat, erre az idén 3 milliárd forint áll rendelkezésre, ami bővíthető.

A SZÉP kártyával kapcsolatos díj változásáról
2018.05.21-el hatályát vesztette az 55/2011. Korm. rendelet, helyébe a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet lépett. Az új Rendelet egyik, munkavállalót érintő rendelkezésével foglalkozik Hírlevelünk.

Regisztrált könyvelőnek minősül-e a kamarai tag könyvvizsgáló?
A társaság könyvvezetését / kettős könyvvitel / kamarai tag - nyílvántartási számmal rendelkező - könyvvizsgáló végzi. Kérdésünk az, hogy ez megfelel-e annak, illetve eleget tesz-e annak a feltétel rendszernek amely ilyen esetben a regisztrált könyvelő általi végzés jelentene.

3006/2018. útmutató az állami adó-és vámhatóságnak az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a 2017. évi CLI. valamint a 2017. évi CLIII. törvények alapján történő bírságolási gyakorlatáról
Az adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) alapján történő bírságolási tevékenysége során adóhatósági szankcióként – többek között – adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések miatt alkalmazott szankcióknak kettős szerepük van: egyrészt anyagi hátránnyal sújtják az adózót az elkövetett jogsértésekért, másrészt megelőző, visszatartó hatást fejtenek ki a hasonló hibák, mulasztások jövőbeni elkerülése érdekében.

Közlemény az üzemanyagárakról
A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított - 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat. Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

A kisvállalati adó szabályozása (Információs füzet)
2017. január 1-jével jelentős mértékben megváltozott a kisvállalati adó szabályozása. Az adókötelezettség ekkortól nem a pénzeszközök változásának a vállalatból ki- és bevont pénzeszközökkel kiigazított értékére, hanem a tárgyidőszakban jóváhagyott osztalékra és a tőkeműveletek egyenlegére épül. Emellett kedvezőbb lett számos részletszabály is. A változások eredményeként az adókötelezettség meghatározása egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá válik.

Szűkült az adóparadicsomok listája

Két újabb ország, a Bahama-szigetek, valamint Saint Kitts és Nevis került le pénteken az Európai Unió adóparadicsomokról összeállított feketelistájáról, amelyet tavaly decemberben hagytak jóvá.

Brazil szójával csaltak egymilliárdot

A gyanú szerint csaknem egymilliárd forinttal károsította meg egy cégláncolat a költségvetést, az elkövetők külföldről beszerzett szója áfájával "ügyeskedtek" - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-dunántúli bűnügyi igazgatóságának sajtóreferense pénteken az MTI-t.

Hazai munkahelyeket is érint az automatizáció

Az automatizálás Magyarországon egymillió munkahelyre fog érdemi hatást kifejteni 2030-ig a mérsékelt ütemezési forgatókönyv alapján - állapította meg az MTI-nek eljuttatott tanulmányában a McKinsey vezetési tanácsadó cég.

Csúcson a beruházások - infografika

Történelmi rekordot értek el tavaly a beruházások, megközelítve a 6,5 ezer milliárd forintos szintet. A költségvetési szervek 59 százalékkal többet invesztáltak, mint egy évvel korábban. Az InfoTandem infografikája.

Költözés és munkaviszony

Mi a jogi jelentősége, ha a munkavállaló elköltözik? Kötelező-e a munkavállalónak követnie a munkáltatót, ha a cég székhelyet vált? Összefoglaljuk, milyen teendői vannak a feleknek, ha a munkaviszony fennállása alatt valamelyikük elköltözik.

GDPR: nem büntetné a kkv-kat a kormány

A kormány tervei szerint csak figyelmeztethetné a hatóság a kis- és közepes vállalkozásokat, ha megsértik az Európai Unió most hatályba lépő általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.

Bőven maradt még a SZÉP-kártyákon

Pünkösdöt követően nagyjából még 3,1 milliárd forint május végig elköltendő összeg maradt a SZÉP-kártyákon - tájékoztatták az MTI-t a kártyakibocsátó pénzintézetek.

Bebetonozták az orosz adórendszert

Oroszország nem változtat az adórendszerén az elkövetkező hat évben - jelentette ki Anton Sziluanov, Oroszország első miniszterelnök-helyettese, pénzügyminiszter kedden, a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon.

Több állást hoznak a robotok, mint amennyit visznek

A mesterséges intelligencia (MI) elterjedése hozzájárul a munkahelyterméshez, az új állások betöltéséhez azonban egyelőre hiányzik a megfelelő szakembergárda – mutat rá az MIT és az EY felmérése.

Végrendelet nélkül darabjaira hullhat a családi cég

Azoknál a családi vállalatoknál, ahol az öröklés sorrendje egyértelmű és megegyezik a törvényes renddel, feleslegesnek tűnhet végrendelkezni, azonban a gyakorlat nem ezt mutatja. Ha az örökösök nem értenek egyet, hosszú évekig húzódó pereskedés kezdődhet, ami a kapcsolatok mellett a cég teljesítményére is kihat. A cégvagyon megóvása és a vállalat jövője az érintetteken is túlmutat, hiszen Magyarországon a GDP több mint felét családi cégek állítják elő, jelentős részükben pedig aktuális probléma a generációváltás.

Vámhatósági engedéllyel rendelkező nemzeti dohányboltok listája

Engedélyes, illetve nyilvántartásba vett jövedéki alanyok

EMEGKERH
Az EMEGKERH űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál hivatali kapun keresztül. A verzióváltással az új regisztrációs számok és a kapcsolódó jogcímkódok betöltésrekerültek azűrlapra.

EMEGKER
Az EMEGKER űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál. A verzióváltással az új regisztrációs számok és a kapcsolódó jogcímkódok betöltésrekerültek azűrlapra.

VHCSEL
Az adatlap a meghatározott cselekményekkel kapcsolatos végrehajtási eljárásokmegindítására szolgál

Bűnügyi sajtóközlemény: Milliárdos áfacsalás szójával
Üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetettköltségvetési csalás miatt nyomoz a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. Agyanú szerint az elkövetők külföldről beszerzett szója áfájával „ügyeskedtek”majdnemegymilliárd forint kárt okozva a költségvetésnek. A NAV pénzügyi nyomozói ateljes kár megtérülését biztosították azzal, hogy a bűncselekménytmegszakították, a haszonhúzók vagyonát lefoglalták, és megakadályozták avisszaigényelt áfa egy részének kiutalását.

1729
Bevallás és 1729-A adatszolgáltatás a 2017. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról

NAV_J21
Kérelem vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utániadó-visszaigénylés érvényesítéséhez Papíron csak a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 84. § (2) bekezdésébenmeghatározott esetekben intézhető.

Adatszolgáltatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámadatbázisaiból

Hamis felniket hirdettek az interneten
Hamis felniket foglaltak le a Nemzeti Adó- ésVámhivatal (NAV) Győr-Moson-Sopron megyei pénzügyőrei egyautóalkatrész-forgalmazó üzletben. Az elkövető a hamisítványok fogalmazásával,illetve azok internetes reklámozásával, becslés alapján mintegy négymillióforint vagyoni hátrányt okozott a jogtulajdonosoknak.

Két év adózás nélkül – lezárult a nyomozás
Vádemelési javaslattal fejezte be a nyomozást a NAV Közép-dunántúliBűnügyi Igazgatósága a székesfehérvári ügyvédnő ellen, aki két éven át nemadott be adóbevallást.

Éjfélkor jár le a határidő
Éjfélig lehet kiegészíteni,illetve elfogadni az szja-bevallási tervezetet. Ma a NAV minden budapesti ésmegyeszékhelyen lévő központi ügyfélszolgálata este 8-ig tart nyitva, és várjákazokat, akik a tervezettel, bevallással 1+1 százalékkal kapcsolatban segítségetkérnek. Aki egyetért a tervezetben foglaltakkal és nem tesz semmit –őstermelőket és áfás magánszemélyeket kivéve -, annak május 22. utánautomatikusan bevallássá válik a tervezete.

Álcázatlanul jött a csempészcigaretta
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)Zala megyei pénzügyőrei 10 500 doboz adózatlan cigarettát találtak egy autóban.Az ügyben orgazdaság bűntettének gyanúja miatt indult eljárás.

17EGYSZA
17EGYSZA Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1+1 százalékáról

1794
Bevallás a reklámadóról, adóelőleg-kiegészítésről, reklámadó-előlegről, valamint a reklám-közzététel megrendelőt terhelő kötelezettségéről Kérjük, szíveskedjen az új verziót használni!

NAV_J24
Bejelentés a szárított dohány, fermentált dohány szállításáról

NAV_J22
A bérfőzési naplókról adatszolgáltatás

NAV_J19
 Bérfőzető zárjegy megrendelése

NAV_J10
Zárjegy igénylő lap

NAV_J16
Sorszámtartományok elszámolása

NAV_J08
Bejelentés adójegy és zárjegy felhasználásról

NAV_J09
Adatszolgáltatás a jövedékiengedélyes kereskedő készletváltozásáról

NAV_J15
Sorszámtartomány iránti kérelem

NAV_J07
Bejelentés GTIN szám törzsadat változásról, valamint hatósági termékazonosító-szám igénylésről és változásról

Még senki nem késett el
Május 22. éjfélig lehet nyilatkozni az egyházaknak, Nemzeti Tehetség Programnak és a civil szervezeteknek felajánlható 1+1 százalékokról. Aki már korábban beadta szja-bevallását vagy jóváhagyta tervezetét, de még nem döntött az 1 százalékok sorsáról, még nem késett el, 22-éig külön is rendelkezhet. A legtöbben gyermekek fejlesztésére és gyógyítására vagy állatmenhelyeknek ajánlják fel adójuk 1 százalékát.

Lebuktak a telefonos cigarettacsempészek és „házipatikusok”
Csempészett cigarettát és illegális pontencianövelőket találtak a NAV pénzügyőrei egy budapesti akcióban.

17HIPA
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Dohánygyártmány nyomonkövetési azonosító kibocsátójának adatai

Bűnügyi sajtóközlemény: Negyedmilliárd forintos áfacsalás raklapokkal
Több mintkétszázötvenmillió forint kárt okozott az állami költségvetésnek az a bűnbanda,amelyet a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói értek tetten.Anyomozók a fiktív számlákkal elcsalt vagyon teljes megtérülését biztosították.

Közlemény a 2017. rendelkező évben a magánszemélyek által érvényesen megjelölt, Szja 1%-os felajánlással érintett technikai számos kedvezményezettekről a 2017. december 1-jei állapot szerint

17CBC
Adatszolgáltatás a multinacionális vállalatcsoport országonkénti jelentéséről 

Hat nap van hátra
Már csak hat nap van hátra az szja-bevallás határidejéig, május 22-ig! Az utolsó napon minden budapesti és megyeszékhelyen lévő központi ügyfélszolgálat este 8-ig tart nyitva. Aki egyetért a tervezetben foglaltakkal és nem tesz semmit – őstermelőket és áfás magánszemélyeket kivéve -, annak május 22. után automatikusan bevallássá válik a tervezete.

Alma után sárgarépát kaptak a nemzeti park lakói
A NAV Békés megyei pénzügyőrei a 47-es számú főút mellett ellenőrizték azt a megközelítőleg 5 tonna sárgarépával megrakott teherautót, melynek tulajdonosa az áru eredetét nem tudta igazolni.

AFAGYAK
Kérelem az általános forgalmi gyakoribb elszámolása és bevallása iránt 

ELOLEGMOD
Kérelem az adóelőleg mérséklés előterjesztéséhez

Mégsem lesz sztrájk a Luton repülőtéren
Elmarad a hétvégére és a jövő hétre tervezett sztrájksorozat a Londont kiszolgáló Luton repülőtéren, miután a munkáltató javította az alkalmazottak által korábban elutasított béremelési ajánlatát.

Gazdák, figyelem: módosult a vidékfejlesztési projektek tájékoztatója
A gazdák vidékfejlesztési beruházásainak eredményes megvalósítása érdekében módosult az EMVA Irányító Hatóság, vidékfejlesztési projekteket érintő tájékoztatója – közölte az Agrárminisztérium sajtóirodája. A Széchenyi2020 honlapon elérhető iránymutatás a nyertes pályázók számára a fejlesztéseik során felmerülő kérdésekben nyújt segítséget.

Tartalmi hibák a transzferárazásban – ezeket tapasztalta a NAV
A jellemző formai hibák bemutatását követően a NAV az elmúlt időszakban a transzferár területen végzett ellenőrzések során tapasztalt tipikusnak mondható tartalmi hibákat mutatja be.

Az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre figyelmeztet a Nébih
A korábbi évektől eltérően idén előbb kezdődött az amerikai szőlőkabóca lárvakelése. A Nébih honlapján hívja fel a szőlőtermesztők figyelmét, hogy már most el kell kezdeni a védekezést.

Mától hatályos a GDPR! Így védje az adatokat munkaviszony esetén
A mai napon, május 25-én hatályba lépett Magyarországon is az európai unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR), sok vállalkozás azonban még mindig nincs tisztában az alapvető kötelezettségeivel. Cikkünkben a munkaviszonnyal összefüggő adatkezeléssel összefüggő legfontosabb teendőket vesszük sorra.

Milliárdos áfacsalást lepleztek le a NAV pénzügyi nyomozói
Üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. A gyanú szerint az elkövetők külföldről beszerzett szója áfájával „ügyeskedtek” majdnem egymilliárd forint kárt okozva a költségvetésnek. A NAV pénzügyi nyomozói a teljes kár megtérülését biztosították azzal, hogy a bűncselekményt megszakították, a haszonhúzók vagyonát lefoglalták, és megakadályozták a visszaigényelt áfa egy részének kiutalását.

A bankunióról tárgyaltak az uniós pénzügyminiszterek
Magyarország számára fontos az eurózóna stabilitása – jelentette ki Varga Mihály Brüsszelben, írja közleményében a PM. A pénzügyminiszter az Eurogroup kibővített ülésén arról is beszélt, hogy kezdettől fogva támogattuk a bankunió teljes kialakítását, beleértve a folyamatban lévő utolsó európai betétvédelmi pillért és a kapcsolódó védőhálókat is.

Új parkolási övezetek és díjváltoztatások lehetnek a fővárosban
Új parkolási övezetek lehetnek Újbudán és Zuglóban, az V. kerület nagy részén pedig óránként 525 forintra emelkedhet a várakozási díj, míg az állatkertnél csökkenhetnek a parkolási díjak – derült ki a Fővárosi Közgyűlés jövő szerdai ülésére benyújtott javaslatból.

Május végéig még milliárdokat kellene elkölteni a SZÉP-kártyákról
Pünkösdöt követően nagyjából még 3,1 milliárd forint május végig elköltendő összeg maradt a SZÉP-kártyákon – tájékoztatták az MTI-t a kártyakibocsátó pénzintézetek.

Vám- és adószabályok az utasforgalomban 2018-ban
Június végén, július elején jelentősen megnő az utasforgalom a röszkei határátkelőhelyeknél a nyaralni induló családok mellett a Szerbia, Bulgária és Románia felé tartó, nyugat-európai országokban dolgozó vendégmunkások érkezése miatt, ezért a folyamatos határforgalom érdekében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei ilyenkor több sávon végzik a vámvizsgálatokat – közölte a NAV sajtó- és kommunikációs főosztályának vám- és jövedéki szóvivője csütörtökön, Röszkén.

Minden, amit tudni kell a számlák online adatszolgáltatásáról – 2. rész
Cikksorozatunk második részében azokat az ügyleteket vizsgáljuk meg, amelyekről 100 ezer forintot elérő áfatartalmuk miatt július 1-jétől adatot kell szolgáltatni a NAV részére.

Cidereket vizsgált a Nébih
Legújabb Szupermenta terméktesztjén a cider elnevezésű alkoholos italokat ellenőrizte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A 9 alma alapú cider megfelelt a laboratóriumi vizsgálatokon, de 4 termék esetében minőségi vagy jelölési problémák miatt figyelmeztetni kellett a felelős vállalkozásokat. Az egyik ital forgalmazója többszöri felszólításra sem küldte meg a hivatalnak a nyomon követési dokumentációkat és a gyártmánylapot. Emiatt több százezres nagyságrendű élelmiszerlánc felügyeleti bírságra számíthat, hiszen terméke így nem nyomon követhető.

Hat évig nem változtatna adórendszerén Oroszország
Oroszország nem változtat az adórendszerén az elkövetkező hat évben – jelentette ki Anton Sziluanov, Oroszország első miniszterelnök-helyettese, pénzügyminiszter kedden, a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon.

Árazási és forgalmazási szabályokat írt elő a Gazpromra az EB
Aggályainak eloszlatása érdekében az Európai Bizottság kötelezettségeket ír elő az orosz Gazprom gázszolgáltató számára: szavatolnia kell a földgáz szabad áramlását a közép- és kelet-európai piacokon, illetve versenyképes árakat kell kialakítania piaci alapon.

GDPR: megkegyelmezne a kormány a kkv-knak
A kormány tervei szerint csak figyelmeztethetné a hatóság a kis- és közepes vállalkozásokat, ha megsértik az Európai Unió most hatályba lépő általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.

Új 50 forintosokkal tiszteleg a családok előtt az MNB
Családok éve tiszteletére új 50 forintos forgalmi érme-emlékváltozatot, valamint 10 000 forint névértékű ezüst és 2000 forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank 2018. május 25-én. A különleges forgalmi pénz 2 millió példányban kerül forgalomba, közülük 12 000 érme díszcsomagolt első napi veretként, míg az emlékérmék 5-5 ezer példányban verhetőek – közölte honlapján az MNB.

Jó hírt közölt a nyugdíjasokkal Orbán Viktor
A miniszterelnök közlése szerint az Országgyűlés július 20-áig elfogadja az összes jogszabályt, amit megígértek, így az alaptörvény-módosítást és a „Stop Soros” törvényjavaslatot. Orbán Viktor azt is mondta, jövőre is garantálják a nyugdíjemelést és nyugdíjprémiumot.

GDPR-hajrá: ami biztosan kell az adatvédelmi megfeleléshez
Két éve lépett hatályba az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), így hosszú felkészülési időt biztosított. Ennek ellenére a vállalkozások többsége az utolsó pillanatban kezdett hozzá a felkészüléshez, melynek következménye egyértelműen az, hogy május 25-én nem fognak megfelelni a szabályozásnak. A megfeleléshez azonban hozzá kell kezdeni, nem odázhatják el a vállalkozások. Összefoglaljuk a főbb lépéseket az alábbiakban foglaljuk össze.

Varga Mihály: sokat javult Magyarország versenyképessége
Öt helyezést lépett előre Magyarország az IMD 2018. évi versenyképességi rangsorában a szervezet legfrissebb adatai szerint – mondta a PM sajtóosztályának közlése szerint Varga Mihály. A pénzügyminiszter kiemelte: a makrogazdasági statisztikák javulása mellett már a nemzetközi versenyképességi rangsorok és a gazdasági szereplők értékelései is visszaigazolják a versenyképességi fordulatot a magyar gazdaságban.

Itt vannak a részletek a kiskereskedelmi forgalomról
2018. márciusban a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers adat szerint 8,7, naptárhatástól megtisztítva – főként a húsvéthatás miatt – 7,3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit, közölte a KSH.