Hírfolyam - 2018. december 16., vasárnap

Pénzforgalmi áfa kezelése alanyi mentesség választásakor
Jelenleg pénzforgalmi áfás adóalany szeretne kilépni az áfa körből. A december havi könyvelési díj számlái (illetve a 04. negyedévi, adott esetben a 2018 évi) január elején kerül kiállításra. Ha januártól alanyi adómentes lesz, akkor ezen számlákat már alanyi mentesként kell kiállítani áfa nélkül? Vagy esetleg számlázza ki december végén áfásan? A 12.31-ig meg nem kapott pénzforgalmi áfáimat hogyan érinti az áfa körből való kilépés? 12.31-ével megfizetendővé válik vagy ugyanúgy pénzforgalmi rendezéskor kell róla küldeni bevallást és teljesíteni a befizetést?

Társaság ingatlanának értékesítése a tulajdonosok részére piaci ár alatt
A társaságban jóváhagyott osztalék van nyilvántartva, melyet most szeretnének kifizetni. A tulajdoni hányadok 45-45-10 %, mindegyikük magánszemély és családtagok. A társaság a tulajdonában lévő 18.865 eFt nyilvántartáson szereplő épületet el kívánja adni 20.000 eFt nettó árért (áfa nincs az értékesítésen) a két 45 %-os tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosnak 10.000 - 10.000 eFt összegért. Az osztalékok számfejtésre kerülnek, a vevők tartozása a nettó osztalékkal kompenzálásra kerülnének. Az ingatlan értékesítése a piaci ár alatti áron történik. Van-e az ügyletnek adókockázata, tekintettel arra, hogy a vevők egyike sem éri el az 50 %-os tulajdoni hányadot, de ketten együtt már 90 %-os tulajdoni hányaddal rendelkeznek? Járható út esetleg az is, hogy csak az egyik családtag veszi meg az ingatlant, a másik pedig az osztalékként kapott összegből 10.000 eFt-ot ajándékoz a másik családtagnak, vagy hoznak egy olyan határozatot, hogy az osztalékot nem a tulajdoni hányad alapján kapják? Ez utóbbi döntést a társasági szerződésben rögzíteni kell? Az egy adásvételi szerződéshez vevőként (két) kell számlát készíteni, vagy lehet egy számlán feltüntetni a két vevőt?

Használt gépjármű beszerzésének, értékesítésének áfa vonzata
Használt autó kereskedő, aki a különbözeti adózás alá van bejelentkezve, közösségi területről vásárol 0%-os áfával használt gépjárművet. Ebben esetben az áfát be kell vallani és levonásba is kell tenni, majd az eladáskor áfásan számlázni? Ha a gépjárművet tárgyi eszközként szeretnék szerepeltetni, az eladáskor szükséges az áfát megfizetni (milyen lehetőség van csak az eladáskor történő áfa megfizetésére)?

Alanyi mentesség választása 2019. évre
2018. novemberében alanyi mentes KATA-s vállalkozó átlépte a mentes határt, áfa körös lett. Ha 2019-ben alanyi mentes szeretne lenni a 12.000.000 alanyi mentes bevételi határ emelése miatt, akkor ezt decemberben kell lejelentenie? Ugyanekkor, 2018. novemberében alakult Áfa körös KATA-s vállalkozó is megteheti ezt? Választhatja az alanyi mentességet 2019-re?

Munkáltatói lakáscélú támogatás 2019
Jelentősen beszűkölt a munkáltató munkavállalói lakáscélú támogatásának köre 2019.01.01-től. Ezzel, és a megmaradt támogatási formával foglalkozik hírlevelünk.

Munkajövedelemként számfejtett korábbi természetbeni juttatás adózása
2019. január 1-jétől béren kívüli juttatásnak már csak a SZÉP-kártya minősül, a korábban egyes meghatározott juttatásként adott bevételek (mint pl. Erzsébet-utalvány, helyi utazási bérlet, iskolakezdési támogatás stb.) januártól bérjövedelemként adóznak. Ezek szerint a munkabérből levont járulékalaphoz kell hozzáadni ezen juttatások értékét, és együttesen kiszámolni a levonandó járulék összegét? Ha igen, akkor az ezen juttatások után fizetendő egyéni járulékokból is igénybe vehető a családi járulékkedvezmény? Illetve a munkáltató által az ilyen juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adóból is igénybe veheti a különböző szociális hozzájárulási adó kedvezményeket (természetesen a kedvezmény felső határáig)? Végül az ilyen juttatás után megfizetett szociális hozzájárulási adó beleszámít-e az osztalék után (2019) fizetett szociális hozzájárulási adó felső határába?

Társaság működésének tagok által történő átmeneti finanszírozása
Idén alakult kft törzstőkéje 3.000.000.- Ft. Tevékenységi köre használt lakások vétele-eladása. Tagi hitel helyett milyen jogcímen adhatnak a tagok pénzt a kft lakás vásárlásához? Természetesen, ha eladják a felújított lakást akkor a tagoknak visszafizetik a kölcsön adott pénzt.

Közeledik az adóelőleg-kiegészítés határideje!
Azon adóalanyoknak, akik üzleti éve a naptári évvel megegyezik, a korábban megfizetett társasági adó, egyszerűsített vállalkozói adó, energiaellátók jövedelemadója, innovációs járulék és reklámadó előlegeket 2018. december 20. napjáig az adóévben várható fizetendő adó összegére ki kell egészíteniük. Ha a jelzett határidőig nem fizeti meg legalább 90 százalékos mértékben, mulasztási bírsággal sújtható.

Tájékoztató az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás szabályainak változásáról
2018-ra vonatkozóan - a NAV a nyilvántartásaiban rendelkezésre álló adatok alapján az egyéni vállalkozóknak is elkészíti az adóbevallási tervezetet, hiszen a vállalkozásuk mellett akár munkaviszonyból, vagy egyéb, kifizetőtől származó jövedelmet is szerezhetnek. Az egyéni vállalkozóknak ki kell egészíteni a bevallási tervezetet a vállalkozáshoz kapcsolódó, a NAV nyilvántartásában nem szereplő adatokkal. 2019-től a személyijövedelemadó-bevallás határideje minden adózó számára május 20-a lesz.

Tájékoztató az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény pénzbeli ellátásokkal összefüggő módosításáról
Ha egy tevékenységre az ekho szabályait választották, de a jövedelem egy része az általános szabályok szerint viseli a közterheket (adó és járulékterheket), és így valamennyi társadalombiztosítási ellátásra jogosultságot teremt, akkor az ekho-s adózási móddal adózó jövedelemrész nem számítható be a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások összegének számítása során, tekintettel arra, hogy ez utóbbi adózási mód nem alapoz meg jogosultságot ezen ellátásokra.

Tájékoztató az ingyenes vagy kedvezményesen juttatott bölcsődei, óvodai szolgáltatás adómentességére vonatkozó új szabályról
Kedvezően változnak az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott bölcsődei, óvodai szolgáltatás (ellátás) adómentességére vonatkozó szabályok. Az Szja tv. 1. számú melléklet 8.6 alpont c) pontja értelmében 2019. január 1-jétől a szolgáltatás díja akkor is adómentes, ha a munkáltató a munkavállaló nevére szóló számla alapján összeghatár nélkül téríti meg a magánszemélynek az ellátás díját.

Tájékoztató az ESL és UHT tejre alkalmazandó 5%-os adómértékről
2019. január 1-jétől 5%-os adómérték vonatkozik az Áfa tv. 3. számú melléklet I. rész 54. pontjában hivatkozott vámtarifaszámok alá tartozó UHT és ESL tejekre is.

Tájékoztató a főállású kisadózó fogalmának változásáról
A 2018. évi LXXXII. törvény, a kihirdetését követő naptól, 2018. november 24-étől módosította a főállású kisadózó fogalmára vonatkozó szabályokat. A változás a Katv. 2. § 8. pont i) alpontját érinti. Ha egy kisadózó magánszemély felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója és szünetelteti hallgatói jogviszonyát, akkor a magánszemély 25. életéve betöltéséig a hallgatói jogviszony szünetelésének ideje alatt, a kisadózó vállalkozásnak havi 25 ezer forint tételes adót kell fizetnie.

Lejárt diákigazolványok
A tanulói, hallgatói jogviszony megszűnése után még október 31-ig érvényes azoknak a diákigazolványuk, akik idén nyár elején fejezték be tanulmányaikat. Ha a volt diák nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el – és más jogcímen sem jogosult az egészségügyi szolgáltatásra –, akkor december 16-tól (a diákigazolvány lejártát követő 46. naptól) egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. Ez idén havonta 7 320 forint, naponta 244 forint.

Reintegrációban résztvevő rab munkadíjat, vagy munkabért kap-e?
Van egy emberkénk egy cégnél, aki 2016-ban bevonult a börtönbe. Most kiengedték de úgy, hogy a BV. bíró ideiglenesen szabadlábra helyezte úgy, hogy nem telt le a büntetése, hanem lábpereccel reintegráció keretében engedélyezte, hogy a régi munkahelyén dolgozzon. A rab visszatér a munkahelyére de mint fogvatartott, nem mint szabadult.. A cég és a BV között megtörtént a levélváltás, a cég foglalkoztatni kívánja a régi dolgozóját, akit eddig is jelentettünk 08 bevallásban mint fogvatartottat. Próbáltunk informálódni. Egyesek szerint munkadíjat kap és nem munkabért, ami úgy működik, mint a nyugdíj, tehát mindentől mentes, a bérből pedig mindent vonni kell. Elhangzott egy olyan is, hogy munkaszerződést kell kötni vele, ami szerintem egy kicsit kacifántos, mert ő mindentől el van tiltva szerintem... A kérdés tehát az, hogy a reintegrációban résztvevő rab munkadíjat, vagy munkabért kap-e és annak elszámolására van-e valamilyen speciális szabály?

Bevezetik a gyermekek otthongondozási díját

A jövő év elejétől egységes otthongondozási díjat vehetnek igénybe az önellátásra képtelen gyermeküket ellátó szülők – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család és ifjúságügyért felelős államtitkára.

The post Bevezetik a gyermekek otthongondozási díját appeared first on Adó Online.

Pályázat fiatal munkajogászoknak

A Wolters Kluwer Hungary Kft. a fiatal tehetségek elkötelezett támogatójaként pályázatot ír ki fiatal munkajogászoknak. A győztesek többek között előadhatnak a XVI. Magyar Munkajogi Konferencián.

The post Pályázat fiatal munkajogászoknak appeared first on Adó Online.

Álláshely alapú létszámgazdálkodás jön januártól a kormányzati igazgatási szerveknél

A közigazgatási reformok keretében a kormányzati igazgatásról szóló törvényjavaslat egyik kimondott célja annak elérése, hogy a központi közigazgatásban csak annyian dolgozzanak, mint ahány emberre, álláshelyre valóban szükség van.

The post Álláshely alapú létszámgazdálkodás jön januártól a kormányzati igazgatási szerveknél appeared first on Adó Online.

Óvatosságra int a GVH a jegyvásárlásoknál

A Gazdasági Versenyhivatal arra figyelmezteti a fogyasztókat, legyenek körültekintőbbek az online jegyvásárlásoknál.

The post Óvatosságra int a GVH a jegyvásárlásoknál appeared first on Adó Online.

A kiberkockázatok mellett az IT rendszerek leállása a bankvezetők rémálma

Leginkább a kibertámadásoktól tartanak a pénzintézetek vezetői, a feltörekvő technológiák elterjedésével a jövőben azonban további kockázatokra is számítanak – derül ki az EY 29 országban összesen 74 cég megkérdezésén alapuló felmérésből, olvasható a cég újságunkhoz eljuttatott közleményében.

The post A kiberkockázatok mellett az IT rendszerek leállása a bankvezetők rémálma appeared first on Adó Online.

Deloitte: változásokra számíthatnak az oroszországi munkavégzésre készülők

Véglegesítette a magyar-orosz kormányközi gazdasági együttműködési bizottság a két ország között létrejövő szociális biztonsági megállapodást. Az oroszországi munkavégzésre készülőknek érdemes körültekintően tájékozódniuk a változásokról - figyelmeztetett közleményében a Deloitte.

The post Deloitte: változásokra számíthatnak az oroszországi munkavégzésre készülők appeared first on Adó Online.

Több mázsa potencianövelőt foglalt le a NAV

Mintegy 900 kilogramm potencianövelőt, vágykeltő tablettát, valamint tömegnövelő hormon készítmény foglaltak le a NAV pénzügyőrei a Liszt Ferenc repülőtéren - közölte a NAV vám- és jövedéki szóvivője.

The post Több mázsa potencianövelőt foglalt le a NAV appeared first on Adó Online.

Olcsóbb lett a gázolaj

A Mol bruttó 2 forinttal csökkentette a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken, a 95-ös benzin ára nem változott.

The post Olcsóbb lett a gázolaj appeared first on Adó Online.

Frissáru a netről? – infografika

Szinte minden netező kipróbálta már az online vásárlást. A leginkább divatcikket és utazást szeretünk így venni, de erősen jönnek fel az élelmiszerek is. Az InfoTandem infografikája.

The post Frissáru a netről? – infografika appeared first on Adó Online.

Hogyan adóztak a rómaiak? – A Domitianus és Diocletianus közötti időszak (6. rész)

Domitianus uralkodását követően jöttek a „jó császárok”, egy évszázadon át működött a Pax Romana. Traianus, Hadrianus, Marcus Aurelius kiválóan vezették a birodalmat. A hanyatlás a második század végén a Severusok uralkodásával kezdődött meg, hogy aztán a harmadik század második harmadától, a katonacsászárok korában a birodalom mély válságba kerüljön. A válság érintette a hadsereget, a közigazgatást, az uralkodási rendet, és természetesen a pénzügyeket, az adózást is. Ezt örökölte Diocletianus, amikor 284-ben császár lett.

The post Hogyan adóztak a rómaiak? – A Domitianus és Diocletianus közötti időszak (6. rész) appeared first on Adó Online.

BREXIT információk

Vámhatósági engedéllyel rendelkező nemzeti dohányboltok listája

Tájékoztató az előadó-művészeti szervezetek támogatása alapján a társasági adóban igénybe vehető adókedvezmény, illetve adójóváírásra jogosító adó-felajánlás 2019-től való megszűnéséről

17KIVA
Bevallás a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, innovációsjárulék, osztalék utáni adót kiváltó adó)  A súgóprogram és a kitöltési útmutató módosításával összefüggő 2018.12.15. "verzióváltás" tájékoztatása: Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete szerinti, az egyes kedvezményezett foglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmények 2018. december 31-ét követően történő érvényesítésére vonatkozó szabályok új szemponttal egészültek ki a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 36. § (2) bekezdésének módosításával. E változás miatt kerül sor a súgóprogram és a kitöltési útmutató váltására. A módosítás a nyomtatványkép változásával nem jár. 

Tájékoztató a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezett-ségről szóló 32/2017. (X. 18.) NGM rendeletről

1965 bevallás tervezet

Illegálisan érkeztek a potencianövelők és a növekedési hormonok
A NAV munkatársai mintegy 900 kilogramm különféle potencianövelőt,vágykeltő tablettát, valamint tömegnövelő hormonokat találtak egy Szingapúrból érkezőlégi szállítmányban.

Tájékoztató az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatár 2019. január 1-jétől bekövetkező változásáról

Információk az Általános nyomtatványkitöltőhöz (ÁNYK - AbevJava)

AbevJava
Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) - keretprogram a Java-alapú  nyomtatványokhoz,az AbevJava továbbfejlesztett változata. Tudnivalók internetkapcsolattal rendelkező számítógépekhez nav/ebevallas/abevjava/internetes_tudnivalok.html Java-alapú programok használata internetkapcsolattal rendelkező számítógépeken Tudnivalók internetkapcsolattal nem rendelkező számítógépekhez nav/ebevallas/abevjava/neminternet_tudnivalok.html Java-alapú programok használata internetkapcsolattal nem rendelkező számítógépeken Melyik programváltozatot töltsem le? nav/ebevallas/abevjava/melyiket.html Melyik programváltozatot töltsem le? Információk az Általános nyomtatványkitöltőhöz (ÁNYK - AbevJava) nav/ebevallas/abevjava/javakitolto.html Információk az Általános nyomtatványkitöltőhöz (ÁNYK - AbevJava) Az ÁNYK, az AbevJava program továbbfejlesztett változata már nemcsak a NAV, hanema közigazgatás más szervezeteinek a nyomtatványait is képes kezelni.

Tájékoztató a költségek fedezetére vagy fejesztési célra folyósított támogatás adógi fogalmának 2019. január 1-jétől hatályos változásáról

Pályázaton csaltak százmilliókat
Nyolcszázmillió forintos támogatást csaltel az a budapesti bűnözői csoport, amelynek nyolc tagját gyanúsítottkénthallgatták ki a győri pénzügyi nyomozók. Négy gyanúsított letartóztatásban van,egy gyanúsított pedig bűnügyi felügyelet alatt áll.

ITV
Illeték törlési / visszatérítési kérelem

Pótkerék helyén utaztak a védett madarak
ANemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei 102 példány élő madarat találtak egyszemélyautóban, Röszkén.

NAV_BIO01
Üzemanyag-forgalmazók jelentése (a bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásáról)

K111
A munkáltató adatszolgáltatása a védett korban elbocsátott köztisztviselők részére kiállított igazolásokról

18T201
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek,nonprofit szervezetek – a törzskönyvi jogi személyek és a civil szervezetek kivételével–, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak közössége, a bizalmi vagyonkezelésbeadott vagyontömeg, valamint csoportos adóalanyiság esetén a csoport részére 

1911
Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről Kérjük, hogy a bevallást ne nyújtsa be 2019. január 1-je előtt!

19110
Igénylőlap az államháztartással szembeni gyakorított, illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez Kérjük, hogy az igénylőlapot ne nyújtsa be 2019. január 1-je előtt!

Közeledik az adóelőleg-kiegészítés határideje!

NAV_J37
Kérelem a Jöt. szerinti tevékenységek nyilvántartásba vételére

NAV_J31
Kérelem a Jöt. szerinti tevékenységek engedélyezésére

Hamisítványok a piacon
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai egy baranyai kisváros piacán tartottak ellenőrzést, ahol hamis potencianövelőket és adathordozókat foglaltak le.

Tájékoztató az ingyenes vagy kedvezményesen juttatott bölcsődei, óvodai szolgáltatás adómentességére vonatkozó új szabályról

Tájékoztató az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény pénzbeli ellátásokkal összefüggő módosításáról

Tájékoztató az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás szabályainak változásáról

Tájékoztató a főállású kisadózó fogalmának változásáról

VHCSEL
Az adatlap a meghatározott cselekményekkel kapcsolatos végrehajtási eljárásokmegindítására szolgál

EMEGKERH
Az EMEGKERH űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál hivatali kapun keresztül. A verzióváltással az új regisztrációs számok és a kapcsolódó jogcímkódok betöltésrekerültek azűrlapra.

EMEGKER
Az EMEGKER űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál. A verzióváltással az új regisztrációs számok és a kapcsolódó jogcímkódok betöltésrekerültek azűrlapra.

Tüntetéssorozat a túlóratörvény ellen
Budapesten több ezren, néhány vidéki nagyvárosban (Békéscsabán, Debrecenben, Győrben, Miskolcon és Szegeden) több százan tüntettek a túlóratörvény és az Orbán-kormány politikája ellen.

Listázta a NAV a számlakibocsátót, levonhatja-e az üzletfele az áfát?
Partnercég szerepel a NAV áfamulasztókat tartalmazó listáján, levonásba helyezhető-e ennek ellenére a partnertől származó számla áfája? – kérdezte olvasónk. Dr. Verbai Tamás, a HÍD Adószakértő és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. vezérigazgatója válaszolt.

Átmenetileg csökken az okostelefonok eladása
Miután tavaly először csökkent az okostelefonok eladása a világpiacon, idén tovább zsugorodhat az értékesítés, jövőre azonban már növekedés várható.

Rekordáron kelt el egy Proust-mű
Rekordáron, 1,51 millió euróért (490 millió forint) kelt egy Marcel Proust-mű első kiadása Pierre Bergé francia üzletember legendás könyvtárának árverésén pénteken Párizsban – tette közzé a Sotheby's aukciósház.

NAV-tájékoztató az előadó-művészet adókedvezményes támogatásának megszűnéséről
Az előadó-művészeti szervezetek támogatása alapján a társasági adóban igénybe vehető adókedvezmény, illetve adójóváírásra jogosító adófelajánlás 2019-től megszűnik – figyelmeztet közleményében a NAV.

Havi 30 ezer forint megtakarítással már kielégítő nyugdíjkiegészítést ígérnek a harmincasoknak
Nemcsak az idősebb korosztály, hanem a fiatalok is egyre nyitottabbak a nyugdíjcélú megtakarításokra a City Hitelbróker Kft. (CHB) saját ügyfelei körében, 5000 fős reprezentatív mintán végzett kutatása szerint.

Velencei Bizottság: hatályon kívül kell helyezni a migrációs különadót, a Stop Sorost
Hatályon kívül kell helyezni a civil szervezeteket érintő magyar migrációs különadóra vonatkozó szabályozást, hivatalos nevén a „Stop Soros” törvénycsomagot, mert az sérti a szólásszabadságot és az egyesülési szabadságot – jelentette ki az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) és az Európa Tanács égisze alatt működő Velencei Bizottság közös állásfoglalásában pénteken.

Tízmillió forint bírságot is fizethetnek az energiapazarló nagyvállalatok
Tízmillió forintos bírsággal is számolhatnak a kötelező átfogó energetikai átvilágítást elmulasztó nagyvállalatok, miközben az audit akár komolyabb beruházás nélkül is 5-10 százalékkal csökkentheti az energetikai költségeket – hívta fel a figyelmet az MVM Partner Zrt.

Evából katába: így kell bejelenteni a változásokat
Evás bt. jelenleg a számviteli törvény hatálya alá tartozik. Január 1-jétől szeretne áttérni katára, csak a beltag működik közre, a kültag nem. Milyen feladatai lesznek az áttérés miatt? Milyen bevallást, illetve a bejelentkezés szükséges nyomtatványt kell beadni 2018 decemberében? – kérdezte olvasónk. Szipszer Tamás adószakértőnk válaszolt.

Bajban az ökölvívó-szövetség
Összesen 269 millió forintnyi követelést kell még kiegyenlítenie a Magyar Ökölvívó Szakszövetségnek (MÖSZ) az augusztusi budapesti ifjúsági világbajnokság szervezése kapcsán, ezen kívül még hiányzik 132 millió forint, amelyet más feladatok helyett a vb-re használt fel a szervezet.

Demonstráció miatt korlátozások lesznek a fővárosi közlekedésben
Demonstráció miatt közlekedési korlátozásokra kell számítani vasárnap 15 órától 18 óráig a Hősök tere és a Kossuth Lajos tér között, változhat több villamos, busz és troli közlekedése – tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szombaton az MTI-t.

Két kérdés és két válasz a kivaalapról
Kivaalap-e 2019-től a nyugdíjas munkavállaló bére, illetve mi az előírás a másodállású ügyvezető tagnak kifizetett jövedelemre? Olvasói kérdésekre Pölöskei Pálné adószakértő válaszolt.

Szép summát adtak Marx kiadói szerződéséért és leveleiért egy árverésen
Több mint 120 ezer euróért (39 millió forintért) kelt el egy párizsi aukciósház árverésén az a szerződés, amelyet Karl Marx írt alá Tőke című kötet francia kiadásáról.

Óvatosságra inti a gépjárművezetőket a közterület-fenntartó
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a Fővárosi Közterület-fenntartónál (FKF) péntek este 22 órától emelt készültségi fokozat lépett életbe – közölte a társaság szombaton az MTI-vel.

A munka törvénykönyve módosítása ellen tiltakoznak Ádernél a szakszervezetek
A munka törvénykönyvének módosítása ellen tiltakozó levelet adott át a Köztársasági Elnöki Hivatalnak a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szombaton Budapesten.

Potencianövelő és vágykeltő szereket importáltak engedély nélkül
A NAV munkatársai mintegy 900 kilogramm különféle potencianövelőt, vágykeltő tablettát, valamint tömegnövelő hormonokat találtak egy Szingapúrból érkező légi szállítmányban.

Brüsszeli csúcs: nem tárgyalható újra a Brexit feltételrendszere
Semmiképp nem tárgyalható újra a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő szerződés – szögezték le az Európai Unióban maradó tagállamok vezetői kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójukon elfogadott zárónyilatkozatukban.

Változás a pénztártagok által igényelhető adó-visszatérítésnél
A célzott önsegélyező támogatás és a munkáltatótól kapott egészségpénztári hozzájárulás után is igényelhetnek-e 20 százalékos adó-visszatérítést a pénztártagok 2019. január 01-jétől? – kérdezte az Adózóna olvasója. Surányi Imréné adószakértő válaszában kiemelte, hogy két különböző juttatásról van szó.

Fokozott figyelemre int az online jegyvásárlásoknál a GVH
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) arra figyelmezteti a fogyasztókat, legyenek körültekintőbbek az online jegyvásárlásoknál.

Citrusos teszt: nem mindegyik citrom állta ki a próbát
Citromokat vizsgált a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A szakemberek 10 különböző, hálós kiszerelésű déligyümölcsöt vontak komplex ellenőrzés alá. A növényvédőszer-maradékokon túl megmérték a termékek C-vitamin tartalmát, valamint ellenőrizték azok jelölését is. Egy citromnál megtévesztő jelölés miatt kellett intézkedni, míg egy másik gyümölcsnél hiányos címkét találtak a szakemberek – írja honlapján a Nébih.