Hírfolyam - 2018. augusztus 19., vasárnap

Módosuló adótörvények 2018-2019. III. rész
Az Országgyűlés módosította az adótörvényeket, melynek egy része már 20187-ban hatályba lép. Hírlevél sorozatunkban megkezdjük a 2018-2019. éveket érintő legfontosabb, a széles kört érintő módosításának ismertetését. Jelen hírlevelünk a módosítások III. részét mutatja be.

KATA alanyiság megszüntetése és ismételt választása
Kisadózó Betéti Társaságban a volt beltag helyett a volt kültag lett a beltag 2018.06.07-tel. Mivel a változásbejegyzést követő első nappal az új beltag nem lett bejelentve kiadózónak, a NAV ezért a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiságot megszűntette 2018.06.08-val. Erről a mai napon értesült a Társaság, miután megnyitotta a tárhelyet. A T201T adatlap az új kisadózóról 2018.07.23-án került benyújtásra. Van e mód és lehetőség, van e értelme a NAV felé méltányossági kérelemmel fordulni, hogy a kata alanyiságot visszaállítsák?

Borászati cég pályázati elszámolása, a termékek önköltségének meghatározása
Egy borászati cég két pályázatot nyert, mindkettő 50%-os intenzitású. A beérkezett számlák 50%-a számolható el hol egyik, hol másik, hol mindkettő pályázatra. Ha a pályázat a számlák nettó 50%-át fizeti, akkor az áfa elszámolása miként történik? A teljes összeg áfáját levonásba helyezhetem, vagy csak az 50%-át, ami nem része a pályázati elszámolásnak? A cég eddig megvásárolta a szőlőt, vagy a kész bort, azt palackozta és értékesítette. Azonban most a földjein töveket ültetett, maga kezdte el a bortermelést. Jelenleg a 7-es számlaosztályban tartom nyilván évente az egyes borok önköltségét, de tanácstalan lettem most, hogy elkezdtek termelni. Számviteli útmutatóra lenne szükségem ezzel kapcsolatosan, tudnának e ajánlani bortermelő cégek számvitelére vonatkozóan irodalmat hozzá?

A KATA adóalanyiság megszűnési szabályának értelmezése
A Katv. 5. § (1) bekezdése tételesen felsorolja a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság megszűnésének okait és időpontját: d) a kisadózó vállalkozásnak minősülő egyéni cég, betéti társaság vagy közkereseti társaság jogutód nélküli megszűnésének napjával; k) a végelszámolás, a felszámolás, a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal. A Ptk. 3:48. § (1) bekezdése értelmében a jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt; b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett; c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy d) az arra jogosult szerv megszünteti feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli. A Ctv. 62. § (4) alapján a cég a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. Ez a jogutód nélküli megszűnés dátuma is egyben. Mire vonatkozik az általam idézett KATA törvény két különböző időpontra vonatkozó előírása, hiszen a jogutód nélküli megszűnést minden esetben megelőzi végelszámolás, felszámolás, vagy kényszertörlés?

Tájékoztató a megváltozott munkaképességű vállalkozók után érvényesíthető szociális hozzájárulási adókedvezmény változásáról
A 2018. július 26-ától hatályos szabályok az eddigiekhez képest szélesebb körben, a komplex minősítés alapján 60 százalékos vagy ennél kisebb mértékű egészségi állapotú egyéni, illetve társas vállalkozók vonatkozásában is biztosítja az adókedvezmény igénybevételét a szociális hozzájárulási adóból. A módosított szabályok alapján a 2018. július hónapra benyújtásra kerülő 1808, illetve egyéni vállalkozók esetében a 1858 jelű adó- és járulékbevallásban az adókedvezmény már érvényesíthető.

Tájékoztató a Katv. szerinti adózásra áttérő ügyvédi irodák osztalék utáni adót kiváltó adófizetési kötelezettségéről
A 2018. augusztus 25-étől hatályos rendelkezés alapján a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózásra áttérő ügyvédi irodák a betéti társaságokra, közkereseti társaságokra, egyéni cégekre vonatkozó általános szabályok szerint kötelesek megállapítani, bevallani és megfizetni az osztalék utáni adót kiváltó adót. Ha az új szabály hatályba lépését megelőzően választották a Katv. szerinti adózást, nem kell teljesíteniük az osztalék utáni adóval összefüggő adókötelezettséget.

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség (Információs füzet)
Az egészségügyi hozzájárulás százalékosan meghatározott adó jellegű kötelezettség. Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli az adózás rendjéről szóló törvény (Art) szerinti munkáltatót, kifizetőt az általa, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény (Tbj) szerinti belföldi magánszemélynek juttatott, illetve a belföldi magánszemélyt az Szja tv-ben meghatározott jövedelmek után.

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség (Információs füzet)
A kifizetőt a természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira, az egyéni vállalkozót, a mezőgazdasági őstermelőt e jogállására tekintettel (saját maga után), más személyt a törvény külön rendelkezése alapján, - a társadalmi közös szükségletek fedezetéhez való hozzájárulás kötelezettségének megfelelően - szociális hozzájárulási adó fizetés terheli. Ez a tájékoztató a szociális hozzájárulási adó fizetéséhez kapcsolódó szabályok megismeréséhez, és értelmezéséhez kíván segítséget nyújtani.

A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék- és egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó fizetésének szabályai (Információs füzet)
Társas vállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok illetve gazdasági társaságnak nem minősülő társas vállalkozások felsorolása. A vezető tisztségviselők biztosítási kötelezettsége. Az egyidejűleg fennálló, több biztosítással járó jogviszony. Kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozók. Bejelentési és nyilvántartási kötelezettségek. Járulékbevallás és befizetés határideje.

Tájékoztató a magánszemélyek különadójának megszűnéséről
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról és a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény (Módtv.) a kihirdetését követő naptól, 2018. július 26-ától hatályon kívül helyezte az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény (Egptv.) 8-12/F. §-ában foglalt rendelkezéseket, vagyis megszűnik a magánszemélyek 75 százalékos mértékű különadója. A 2018.01.01-től megszerzett jövedelmekre sem kell alkalmazni.

A 8+1 legfontosabb dolog, amit érdemes tudni az online pénztárgép üzemeltetéssel kapcsolatban
Legfontosabb tudnivalók, amelyek ismerete segíti az online pénztárgépet használókat: Az értékesítésről mindig bizonylatot kell kiállítani, nyugtát vagy számlát. Minden más pénzmozgásról is bizonylatot kell kiállítani. A pénztárgép AP számát jól látható helyre ki kell írni. A pénztárgépnaplónak mindig a helyszínen kell lennie. Az adatkapcsolat fenntartásáról gondoskodni kell. Az éves felülvizsgálat elvégeztetése kötelező. Mulasztási bírságot és üzletbezárást is kockáztat a szabályszegő.

Tájékoztató a "B" kategóriás járművezetői engedély megszerzéséhez igényelhető állami támogatás adómentességére vonatkozó új szabályról
2018. július 1-jétől adómentes a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjából a jogszabály alapján visszatérített összeg. A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál (NYUFIG) lehet benyújtani az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon a közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éves jogvesztő határidőn belül.

2019. januártól tíz százalékkal olcsóbban köthető nyugellátásra megállapodás
A jelenlegi 34 százalék helyett 24 százalék lesz 2019. januártól a nyugellátásra külön megállapodással köthető járulék mértéke. A járulékfizetés alapja a megállapodást kötő személy által megjelölt jövedelem, de legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér.

A kétgyerekes családokat is támogatná a kormány a csok-kal
Bár 2020-tól kivezetik a kedvezményes áfát, új lakásvásárlási kedvezménnyel és a kétgyerekesek csok-os hitelfelvételével ösztönözné a kormány a lakásvásárlást.

Kedvezményes lakás-áfa eltörlése: az ingatlanfejlesztők átmeneti intézkedéseket, új áfa- és illetékrendszert javasolnak
A kedvezményes áfakulcs megszűnésekor várható piaci káosz elkerülése érdekében az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület azt javasolja, hogy 2019. december 31-ig a földhivatalba benyújtott szerződéseknél a vételár megfizetéstől függetlenül 5 százalék legyen az áfa. 2020. január 1. után az új lakásokra vonatkozó illeték mértékét 14%-ban javasolják, továbbá új elemként 5%-os eladói illeték bevezetését javasolják.

NAV: az adózón múlik, megbírságolja-e az adóhatóság

Augusztustól az adózó magatartásán múlik, kap-e bírságot a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) az elmulasztott, késedelmes vagy hibás online számlaadat-szolgáltatás miatt; ha minden tőle telhetőt megtett az adatszolgáltatás teljesítése érdekében, akár mentesülhet is a szankció alól - hívta fel a figyelmet az adóhatóság pénteken.

The post NAV: az adózón múlik, megbírságolja-e az adóhatóság appeared first on Adó Online.

Varga: az online számlázással jelentősen csökkenhet az adóelkerülés

Augusztus 14-ig mintegy 7,5 millió számla érkezett az adóhivatalhoz, és több mint 272 ezren regisztráltak az online számlarendszerbe. Az új szisztémával az egyszerűsítés és az adminisztrációcsökkentés mellett eredményesebbé válhat a csalások felderítése is, jelentősen - akár tíz százalék alá is - csökkenhet az adóelkerülés mértéke - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter.

The post Varga: az online számlázással jelentősen csökkenhet az adóelkerülés appeared first on Adó Online.

Négybillió dollár fölött a csúcsmárkák

Százmilliárd dollárnál is nagyobb márkaértéket kellett felmutatni annak a cégnek, amelyik az idén be akart kerülni a világ 10 legértékesebb brandje közé. Az amerikaiak által dominált TOP 5-be berobbant egy kínai márka is. Az InfoTandem infografikája.

The post Négybillió dollár fölött a csúcsmárkák appeared first on Adó Online.

Étolajat és kristálycukrot foglalt le a NAV

Száz tonna étolajat és 48 tonna kristálycukrot foglalt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), mert egy élelmiszer-kereskedő cég úgy próbálta kijátszani az uniós áfaszabályokat, hogy hamis adatokkal rögzítette a szállítmányt - közölte a NAV csütörtökön.

The post Étolajat és kristálycukrot foglalt le a NAV appeared first on Adó Online.

Másra alapozná az adóztatást az Economist

A tulajdon, az öröklés és a bérleti díjak erősebb adóztatását javasolja az Economist; a szerző a cégek helyett a befektetők adóztatását javasolja – írja a Napi.hu.

The post Másra alapozná az adóztatást az Economist appeared first on Adó Online.

Ősszel is várható nyugdíjprémium

A gazdasági növekedés idén 4,3 százalékos lehet, így járhat a nyugdíjprémium – derül ki a Pénzügyminisztérium közleményéből.

The post Ősszel is várható nyugdíjprémium appeared first on Adó Online.

Megszűnt a magánszemélyek 75 százalékos különadója

Július 26-tól megszűnt a magánszemélyek 75 százalékos különadója, amelyet már a 2018. január 1-jétől megszerzett jövedelmekre sem kell alkalmazni – közölte tájékoztatójában az adóhatóság.

The post Megszűnt a magánszemélyek 75 százalékos különadója appeared first on Adó Online.

Lemaradt a munkabér – Érvényes-e a munkaszerződés?

Megtörténhet, hogy az írásba foglalt munkaszerződésben még az a kevés kötelező kellék sem szerepel, amely a munkaviszony létesítéséhez szükséges. Különösen akkor szokott előfordulni ilyen helyzet, ha a felek internetről letöltött szerződésmintával dolgoznak. Mit kell tenni, ha a munkavállaló felfedezi, hogy az írott munkaszerződésében semmi nem szerepel a munkabérről?

The post Lemaradt a munkabér – Érvényes-e a munkaszerződés? appeared first on Adó Online.

Leépítések a közszférában: egyeztetnének a szakszervezetek

Egyeztetést sürget a közszférában tervezett leépítésekről a Magyar Szakszervezeti Szövetség.

The post Leépítések a közszférában: egyeztetnének a szakszervezetek appeared first on Adó Online.

Áfalevonás a holdingoknál: felül kell vizsgálni a gyakorlatot

Változások figyelhetők meg a holdingtársaságok áfaszempontból történő megítélésében az Európai Unió Bírósága által az elmúlt időszakban kiadott joganyagok alapján, ezért célszerű felülvizsgálniuk az eddigi áfalevonási gyakorlatukat - közölte az Adó Online-nal a Deloitte.

The post Áfalevonás a holdingoknál: felül kell vizsgálni a gyakorlatot appeared first on Adó Online.

Vámhatósági engedéllyel rendelkező nemzeti dohányboltok listája

Jövedéki statisztikák

Az adózón múlik, lesz-e bírság
Augusztustól az adózó magatartásán múlik, hogy kap-e bírságot a NAV-tólaz elmulasztott, vagy késedelmes, hibás online számlaadat-szolgáltatás miatt.Amennyiben minden tőle telhetőt megtett az adatszolgáltatás teljesítéseérdekében, akár mentesülhet is a szankció alól.

Tájékoztató a megváltozott munkaképességű vállalkozók után érvényesíthető szociális hozzájárulási adókedvezmény változásáról

NAV_DK04
Jogorvoslati kérelem dohánytermék-kiskereskedelmi ügyekben 

BEVKA
A bevándorlást segítő tevékenységet végző, magyarországi székhelyű szervezetbejelentése a javára juttatott támogatásról. 

1897
Bevallás a bevándorlási különadóról 

Tájékoztató a magánszemélyek különadójának megszűnéséről

Tájékoztató a Katv. szerinti adózásra áttérő ügyvédi irodák osztalék utáni adót kiváltó adófizetési kötelezettségéről

Bűnügyi közlemény: Nem érdemes vagyonkimentésre játszani
Egy közép-dunántúli vállalkozó különböző trükkökkel próbálta kimentenivagyonát csőd szélén álló cégéből, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) országosakcióban tárta fel a gyanús ügyleteket. A társaság ellen csődbűncselekménymiatt indult eljárás.  

Hamis rendszám, hamis papírok és 6500 doboz cigi
Csaknem kilencmillió forint értékű cigarettát találtak egy észak-alfölditelepülésen a pénzügyőrök egy kettős állampolgárságú férfinál, aki nemcsakhamis rendszámmal közlekedett, de a jármű alvázszáma sem egyezett.

Dohánygyártmányok kiskereskedelmi eladási ára

NAV_J37
Kérelem a Jöt. szerinti tevékenységek nyilvántartásba vételére

NAV_J42
Egyéb jövedéki szakterületi bejelentések, kérelmek, nyilatkozatok Papíron csak a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 84. § (2) bekezdésébenmeghatározott esetekben intézhető.

NAV_J22
A bérfőzési naplókról adatszolgáltatás

Tájékoztató a "B" kategóriás járművezetői engedély megszerzéséhez igényelhető állami támogatás adómentességére vonatkozó új szabályról

18T203KV
Adatlap a kisvállalati adózás (KIVA) választásának bejelentésére

NAV_J44
Jogorvoslati kérelem, kifogás jövedéki ügyekben Papíron csak a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 84. § (2) bekezdésébenmeghatározott esetekben intézhető.

NAV_J34
NAV_J34 Kérelem a jövedéki biztosíték készfizető kezesként történő teljesítésének engedélyezéséhez

NAV_J33
Jövedéki kiskereskedő és bérfőzető bejelentése

NAV_J35
NAV_J35 Bejelentés a szabadforgalomban levált, sérült zárjegy pótlásának igényéről

NAV_F01
Fémkereskedelmi engedély kérelem

NAV_J36
NAV_J36 Adatszolgáltatás hivatalos zár készletéről és kiadott mennyiségéről

NAV_J39
Szakmai vélemény (állásfoglalás) iránti kérelem jövedéki, illetve dohánytermék-kiskereskedelemmel kapcsolatos kérdésekben A NAV_J39-es számú elektronikus nyomtatvány alkalmazásával -JÖVEDÉKI jogszabályokkal  -DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDELMI tevékenység végzésével  kapcsolatos kérdésekben kérhető szakmai vélemény.

NAV_J38
Kérelem a felajánlott jövedéki biztosíték elfogadására/az elfogadott vagy eltérőösszegben megállapított jövedéki biztosíték módosítására

NAV_J41
NAV_J41 Üzemanyagtöltő állomás adatszolgáltatása

NAV_J40
Kérelem a Jöt. 18. § (12) bekezdése szerinti egy szállítmányra szóló jövedéki biztosíték teljesítésére Papíron csak a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 84. § (2) bekezdésébenmeghatározott esetekben intézhető.

NAV_J43
Felhasználói engedélyes havi adatszolgáltatása a nyilvántartás zárásról (Jöt.31. § (4) bekezdés) és éves elszámolása (Jöt. 31. § (5) bekezdés)

NAV_J45
NAV_J45 Kérelem jövedéki adó állami adó- és vámhatóság általi megállapítása iránt Papíron csak a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 84. § (2) bekezdésébenmeghatározott esetekben intézhető.

NAV_J29
Bejelentés jövedéki tevékenységről Papíron csak a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 84. § (2) bekezdésébenmeghatározott esetekben intézhető.

NAV_J28
Adóraktár adatszolgáltatása a termékkészlet változásokról

NAV_J27
Magánfőző párlat adójegy megrendelése

NAV_J26
Bejelentés a tudományos és oktatási célra használt nem üveg desztillálóberendezésenelőállított alkoholtermékről

NAV_J24
Bejelentés a szárított dohány, fermentált dohány szállításáról

NAV_J25
Bejelentés nem üveg desztillálóberendezés birtoklásáról

NAV_J46
NAV_J46 Kötelező érvényű KN-kód besorolás iránti kérelem Papíron csak a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 84. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben intézhető.

NAV_J47
NAV_J47 Kérelem hivatalos zár előállításának engedélyezésére, illetve sorszámtartomány kiadására

NAV_J48
NAV_J48 Hivatalos zár felhasználó adatszolgáltatása a hivatalos zár készletéről

NAV_J21
Kérelem vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utániadó-visszaigénylés érvényesítéséhez Papíron csak a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 84. § (2) bekezdésébenmeghatározott esetekben intézhető.

NAV_J20
Motorfejlesztés bejelentése

NAV_BIO01
Üzemanyag-forgalmazók jelentése (a bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásáról)

NAV_J19
 Bérfőzető zárjegy megrendelése

NAV_UHG01
Üzemanyag-forgalmazók jelentése (a forgalomba hozott üzemanyagból és más közlekedési célú energiatermékből származó üvegházhatású gázkibocsátásról)

NAV_DK02
 Bejelentés dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység keretében forgalmazni kívánt egyéb termékek köréről, szolgáltatás nyújtásáról

NAV_J16
Sorszámtartományok elszámolása

NAV_DK03
Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység szüneteltetésének engedélyezése iránti kérelem

NAV_DK05
Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységgel összefüggő egyéb bejelentések, kérelmek 

NAV_J15
Sorszámtartomány iránti kérelem

NAV_J10
Zárjegy igénylő lap

18T101
Bejelentő és változásbejelentő lap azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában

NAV_J09
Adatszolgáltatás a jövedékiengedélyes kereskedő készletváltozásáról

NAV_J08
Bejelentés adójegy és zárjegy felhasználásról

EGYKE
Egységes Képviseleti Adatlap - Bejelentés az állami adó- és vámhatósági ügyekképviselő útján történő intézéséhez. Az adatlap módosítását az Elektronikus megkeresés köztartozás behajtására megnevezésű- EMEGKER űrlap külön sorban történő feltüntetése tette szükségessé. Kérjük, hogy nyomtatáskor mindig szíveskedjenek ellenőrizni, hogy valamennyi,bejegyzést tartalmazó pótlapot kinyomtatták. Kérjük, hogy az adatlap új verzióját szíveskedjenek használni.

Közlemény az üzemanyagárakról

18T101E
Bejelentő és változásbejelentő lap az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

18T201
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek,nonprofit szervezetek – a törzskönyvi jogi személyek és a civil szervezetek kivételével–, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak közössége, a bizalmi vagyonkezelésbeadott vagyontömeg, valamint csoportos adóalanyiság esetén a csoport részére 

18T201T
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyiségűvállalkozások és egyéni cégek részére 

18T201CSZ
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a bíróság (törvényszék) által nyilvántartottcivil szervezetek részére

18T201TSZ
18T201TSZ Bejelentő és változásbejelentő lap az adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi jogi személyek részére

EMEGKER
Az EMEGKER űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál. A verzióváltással az új regisztrációs számok és a kapcsolódó jogcímkódok betöltésrekerültek azűrlapra.

EMEGKERH
Az EMEGKERH űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál hivatali kapun keresztül. A verzióváltással az új regisztrációs számok és a kapcsolódó jogcímkódok betöltésrekerültek azűrlapra.

VHCSEL
Az adatlap a meghatározott cselekményekkel kapcsolatos végrehajtási eljárásokmegindítására szolgál

Meghívó a C-BORD - "Hatékony konténer ellenőrzés a határátkelőhelyeken" projekt Nyílvános Záró Tanácskozására

NAV_J07
Bejelentés GTIN szám törzsadat változásról, valamint hatósági termékazonosító-szám igénylésről és változásról

Illegális szoftverek a gépjárműszervizben
Gépjárműjavítóműhelyek ellenőrzésekor illegálisan használt autódiagnosztikai szoftverekettaláltak a NAV munkatársai Nyugat-Dunántúlon. A feltárt vagyoni hátránymeghaladja a tízmillió forintot.

NAV_J31
Kérelem a Jöt. szerinti tevékenységek engedélyezésére

Meddig marad még a hőség?
A következő napokban is sok lesz a napsütés, többfelé 35 fokos meleg valószínű. A hét második felében várható egyre többfelé zápor, zivatar, vasárnap néhol már csak 22 fokig melegszik a levegő – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Ellepték a munkaerőpiacot az alkalmi és idénymunkások
Alkalmi és idénymunkások egész hadát fogadták fel idén a hazai vállalkozások. Az év első hat hónapjában 631 ezer ember szegődött egyszerűsített foglalkoztatottként – írja a Magyar Idők. Az időszakos alkalmazottak után majdnem nyolcmilliárd forint adóbevétellel gazdagodott az állami költségvetés.

Változás az ötös- és a hatoslottó sorsolásában
Az ötöslottó sorsolásán való részvételre pályázók közül ezentúl három számhúzójelöltet sorsolunk ki, közülük kerül ki majd a Szerencseszombat műsorban szereplő számhúzó. A számhúzójelöltek alapnyereménye továbbra is 30 ezer forint marad. Változnak a hatoslottó-sorsolásban résztvevők kiválasztására vonatkozó szabályok – közölte a Szerencsejáték Zrt.

Lángossütő – milyen áfakulcsot kell használni?
Milyen áfakulccsal kell számolni a lángos helyben fogyasztásakor, illetve milyennel elvitelkor? Számít-e, milyen feltét van a lángoson? – kérdezte az Adózóna olvasója. Dr. Kelemen László adószakértő, jogász válaszolt.

Rosszkor benyújtott áfabevallás – ezek a jogkövetkezmények
Mi a jogkövetkezménye annak, ha a számla korábbi periódusban került bevallásra (teljesítési időpont alapján) az áfatörvény 60. paragrafusa helyett? – kérdezte az Adózóna olvasója. Nagy Norbert, a Global Tax-Office Kft. szakértője válaszolt.

Hitelminősítés: nincs nagy negatív hatása, hogy elmaradt az S&P-felminősítés
Csath Magdolna közgazdász szerint nincs nagy negatív hatása annak, hogy a Standard & Poors hitelminősítő többek várakozásával ellentétben változatlanul hagyta, nem javította Magyarország adósbesorolását.

Elhullott rovart találtak gyermektápszerben
Elhullott rovart találtak gyermektápszerben, az esetről szlovén bejelentés alapján értesült az Európai Bizottság gyorsriasztási rendszerén (RASFF) keresztül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) – közölte a hivatal pénteken.

Új szabály a jogosítvány megszerzéséhez igényelhető támogatás adómentességéről
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XLI. törvény (Mód tv.) adómentességi rendelkezése révén a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 1. számú mellékletének új 7.40. pontja értelmében 2018. július 1-jétől adómentes a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjából a jogszabály alapján visszatérített összeg – írja honlapján a NAV.

Ügyvezető gyeden: ezek a járulékfizetési kötelezettségek
Ha a cég ügyvezetését egy gyeden lévő kismama látja el, milyen jogviszonyba sorolható? Milyen járulékfizetési kötelezettség áll fenn? – kérdezte az Adózóna olvasója. Dr. Radics Zsuzsanna tb-szakértő válaszolt.

Pénzforgalmi jogszabálysértések miatt bírság a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezetre
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma publikált határozatában kilencmillió forintra bírságolta a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezetet. A hitelintézetnek az MNB kötelezése alapján november végéig orvosolnia kell az általa elkövetett pénzforgalmi jogszabálysértéseket – írja honlapján az MNB.

Elektromos közlekedésbe fektet az állam
Villámtöltőkkel telepítik be az országot. Már az első pályázatokról döntöttek is – írja a napi.hu.

Szeptembertől több mint 1300 fő részesül művészjáradékban
Szeptembertől több mint 1300 fő részesül művészjáradékban, amelyre a kormány a 2018. évi központi költségvetésben 780 millió forint többletforrást biztosít – közölte a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) csütörtökön az MTI-vel.

Megugrott a kereslet az alkalmi és idénymunkára
Növekszik az igény az alkalmi és idénymunkásokra; az év első hat hónapjában 631 ezer ember szegődött el az egyszerűsített foglalkoztatás kereteiben; a legálisan felvett időszakos alkalmazottak után majdnem nyolcmilliárd forint adóbevétel érkezett a kincstárba fél év alatt – írta a pénteki számában a Magyar Idők a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatására hivatkozva.

Kell-e türelmi időt adni a szükséges képesítés megszerzésére?
A munkáltató eljárása nem felel meg az Mt. 6. §-ában foglalt követelményeknek, ha az általa utóbb kizárólag a saját döntésen alapuló, jogszabály által elő nem írt képzettség megszerzéséhez kötött munkakört hosszabb ideje enélkül betöltő közalkalmazottnak (munkavállalónak) a képesítés megszerzésére nem biztosít türelmi időt. A képesítés hiányára alapított felmentés (felmondás) ebben az esetben nem okszerű – mondta ki a Kúria.

Tájékoztató a katára áttérő ügyvédi irodák osztalék utáni adót kiváltó adófizetési kötelezettségéről
2018. január 1-jétől a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) 3. §-a alapján a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya lehet az ügyvédi iroda is – írja tájékoztatójában a NAV.

Online számlázás: augusztus elsejével véget ért a szankciómentes időszak
Augusztus 14-ig mintegy 7,5 millió számla érkezett az adóhivatalhoz, és több mint 272 ezren regisztráltak az online számlarendszerbe. Az új szisztémával az egyszerűsítés és az adminisztrációcsökkentés mellett eredményesebbé válhat a csalások felderítése is, jelentősen – akár tíz százalék alá is – csökkenhet az adóelkerülés mértéke – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az MTI-nek.

Emelkedett a gázolaj ára
A Mol Nyrt. emelte bruttó 3 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken, a 95-ös benzin ára nem változott.

Így adózik az osztalék után a katás, a kivás, az evás, a társasági adós
A különböző adózási módot (társasági adó, egyszerűsített vállalkozói adó, kisadózó vállalkozások tételes adója) alkalmazó társas vállalkozásoknak és tagjaiknak speciális szabályok szerint kell adózniuk az osztalék, osztalékelőleg után.

Állami holding veszi kézbe a lengyel légiforgalmi vállalatokat
A lengyel légiipar konszolidálására létrehozott állami Polish Aviation Group (PGL) holding megkapta az engedélyt a Polish Airlines LOT, a LOT Aircraft Maintenance Services és az LS Airport Services vállalatok birtokba vételére – jelentette be csütörtökön a lengyel versenyfelügyelet, az UOKiK.

Újabb orvhalászt buktattak le
Augusztusban újabb orvhalász került a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Állami Halőri Szolgálatának (ÁHSZ) kezére. A jogosulatlanul halászó személyre ez alkalommal a Tisza Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szakaszán, Ároktő térségében csaptak le az állami halászati őrök. A rapsictól több mint 7 kg össztömegben koboztak el halakat a hatósági szakemberek – írja honlapján a Nébih.