FIGYELEM! Szabályzatfrissítési határidő: 2017. március 31. Megoldás »
Az Egzatik Kft. irodájának ügyféltere.
Termékeink: Könyvelői Praktikum, Számviteli Szabályzatok, WebKönyvelő rendszer.
1993. óta végzünk könyvelési és adótanácsadási szolgáltatásokat.

Hírfolyam - 2017. február 21., kedd

Magántulajdonban lévő épületrész vállalkozási célú átalakításának áfa elszámolása
Kft tulajdonosának saját ingatlanán lévő melléképület műhellyé lett alakítva. A bejelentések és a hatósági engedélyezések megtörténtek. A melléképület teljes felújításra és átalakításra került, a tevékenység végzéséhez az előírásoknak megfelelően. A felújításra és átalakításra vásárolt anyagoknak a számlákban szereplő áfája visszaigényelhető?

Magánszemélytől külföldön igénybe vett szolgáltatás adójogi minősítése
Utazási iroda az UNIÓS országokban igénybe vesz szolgáltatást általában nyugdíjas helyi idegenvezetőktől 50 -75 EUR. Az idegenvezetők számlát nem adnak hanem helyette egy nyugta szerű papírt amin rajta van a szolgáltatás megnevezése és nevük és dátum valamint az igénybe vevő iroda megnevezése. A nyugta szerű nyomtatványnak sorszáma nincsen és az idegenvezetőnek adószáma sincsen. A magyar utazási iroda ezt a papírt elszámolhatja e saját magyarországi könyvelésében mint költséget ? Milyen adójógi szabályok vonatkozhatnak erre a gazdasági eseményre? A külföldi idegenvezetők azt állítják hogy ezt a papírt a helyi törvényeknek megfelelően állítják ki egyedileg bizonyos értékhatárig.

A mobilitási célú albérleti támogatás új szabályai
Január 1-től adómentes a munkáltató által nyújtott mobilitási célú lakhatási támogatás havi értékéből a foglalkoztatás hónapja alapján meghatározott százalékú támogatás. A lakhatási támogatás abban az esetben tekinthető mobilitási célú lakhatási támogatásnak, ha határozatlan idejű, legalább heti 36 órás munkaviszony esetén a dolgozó állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 60 kilométerre vannak, vagy tömegközlekedéssel napi 3 óránál többet kell a munkahelyre oda-vissza utaznia.

Megduplázódott a munkavédelmi képviselők száma
A törvényi változást követő fél éven belül megduplázódott a munkavédelmi képviselők száma. A korábbi 50 helyett ugyanis a munkavédelemi törvény tavaly júliusi módosítása óta már 20 munkavállaló alkalmazásakor kötelező munkavédelmi képviselőt választani. A fél éves felkészülés határideje január 8-án lejárt. A munkavédelmi hatóság ellenőrzéskor most már jelentős bírságot szabhat ki, ha azt tapasztalja, hogy a munkavállalói létszám ellenére hiányzik a munkavédelmi képviselő.

Március10-ig valamennyi bortermelőnek nyilatkozni kell tevékenységéről a NAV-nak
Minden bortermelőnek kötelező bejelentenie március 10-éig, hogy április 1-től egyszerűsített adóraktári engedélyesként vagy kisüzemi bortermelőként kíván tovább tevékenykedni. A januártól hatályos új jövedéki törvény vezette be a kisüzemi bortermelő kategóriáját, amely az eddiginél lényegesen egyszerűbb ügyintézést tesz lehetővé. A kategória bevezetésével elsősorban a kis, családi borászatok adminisztrációs terheinek csökkentése volt a cél. Nyilatkoznia valamennyi borászatnak kötelező.

NGM: a kkv-knak érdemes a kisvállalati adókat választaniuk, kalkulátor is segíti őket
Az NGM tájékoztatása szerint 2017-ben a duplájára, 12 millió forintra emelkedett a kata bevételi határa. Az egyéni vállalkozók, önfoglalkoztató vállalkozások egy tételes adó befizetésével kiválthatják a legtöbb fontos adónemet. A kiva esetében az adókötelezettség meghatározása egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá vált, illetve kedvezőbb lett több részletszabály is. A vállalkozások 80 százaléka jobban járhat ezzel az adónemmel, mint a társasági adóval. Az NGM kalkulátorral is segít a döntésben.

Fontos határidő vállalkozóknak
Az egyéni vállalkozóknak és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek februárban kell benyújtaniuk 2016-ról szóló személyijövedelemadó-bevallásukat. A határidő február 27-én jár le, az elszámolás pedig a 16SZJA jelű bevallás benyújtásával teljesíthető. A február 27-i határidő nem vonatkozik azokra, akik 2016-ban megszüntették vagy az év egy részében (de még december 31-én is) bejelentetten szüneteltették vállalkozásukat. Nekik május 22-ig kell bevallásukat benyújtaniuk.

Szociális hozzájárulási adó elszámolása adózási forma váltást követően
Vállalkozói jövedelemadó alá tartozó egyéni vállalkozó 2016-ban év közben áttért a KATA hatálya alá. A vállalkozói jövedelemadó időszaka alatti vállalkozói kivét után fizetett szociális hozzájárulási adó kifizetése már a KATA-s időszak alatt történt, a vállalkozói jövedelemadós időszakot követő 12-én. Elszámolható költségként még a vállalkozási jövedelemadó időszakának költségeként?

Helyesbítő számlák miatt kell-e önellenőrzést végezni?
Közösségi adóalany 5 éven keresztül számlázta a termék értékesítését a magyar cég felé adómentesen. A külföldi cég adóvizsgálata során megállapították, hogy az ő értékesítése nem mentes, áfásan kellett volna számláznia. Kért Magyarországon adószámot és 2016 decemberi dátummal korrigálta az elmúlt 5 év számláit, úgy hogy áfát számított fel rájuk. Most a magyar cégnek visszaigénylésbe kell tennie az összes áfás számlát, amit meg tud tenni a mostani áfa bevallásba egy összegben? Bár a helyesbítő számlákon nem tüntették fel a mínuszos adómentes tételeket, az elmúlt 5 év áfa bevallásait önellenőriznie kell-e a közösségi termékbeszerzésben feltüntetett összegek miatt? Illetve az A60-as összesítőt javítani kell-e hozzá?

Személygépkocsi megvásárlása nyíltvégű pénzügyi lízing lejárata előtt
Nyíltvégű pénzügyi lízinggel kapcsolatban szeretném a segítségét kérni. Egy Kft. 2015 évben nyíltvégű pénzügyi lízing keretében vásárolt meg egy személygépkocsit vállalkozási célú felhasználás érdekében. A tulajdonosok úgy döntöttek, hogy a lízing lejártát megelőzően még 2017 évben inkább megvásárolják a személygépkocsit. A törlesztőrészletekhez kapcsolódó áfa összege minden hónapban levonásba lett helyezve. Kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben a korábban levonásba helyezett áfa összegét utólag módosítani kell-e? Amennyiben igen, akkor azt a korábbi bevallások önrevíziójával vagy a megvásárlás időpontjában kell megtenni?

Bekerülési érték meghatározása ingatlanértékesítés esetén
Magánszemély saját ingatlanját bérbe adja. A bevételével szemben 10% költséghányad alkalmazását választja, így minden évben a bérleti díj bevételének 90%-a után, mint jövedelem után fizeti meg az szja-t. A magánszemély el szeretné adni az ingatlant, 5 éven belül vásárlással szerezte. Az eladási ár 15 M Ft, a bekerülési érték 10 M Ft volt és semmiféle egyéb, számlával igazolható költség nem merült fel. A bekerülési értéket csökkentenem kell a bérleti időszak alatt elszámolt költséghányaddal? Ha a magánszemély a bérbeadás során tételes költségelszámolás mellett 2 % értékcsökkenést számolt volna el, az elszámolt értékcsökkenés csökkentette volna a bekerülési értéket? Az értékcsökkenést legfeljebb a bekerülési értékig számolhatom, a 10 %-os átalány elszámolásának is van korlátja?

Lakóingatlan áfa köteles hasznosítása, a lakóingatlannal kapcsolatos előzetes áfa kezelése
Egy Kft 6 darab új lakóingatlant vásárolt (turisztikai) szálláshely-szolgáltatási tevékenység céljából. A NAV tájékoztatója szerint a szálláshely szolgáltatás az áfa törvény rendszerében ingatlan bérbeadásnak minősül. Áfa törvény 124.§h) és i) szerint adólevonási tilalom áll fenn: h) a lakóingatlant terhelő előzetesen felszámított adó; i) a lakóingatlan építéséhez, felújításához szükséges terméket terhelő előzetesen felszámított adó; Viszont ha túlnyomó részt áfás bevétel (18%-os szálláshely szolgáltatás) kapcsolódik az ingatlanhoz, akkor a közvetlenül az ingatlanhoz kapcsolódó kiadások és költségek áfája levonhatóvá válnak. Áfa törvény 125.§ d) a 124. § (1) bekezdésének h) pontjában említett esetben igazoltan egészben vagy túlnyomó részben úgy hasznosítja, hogy azt bérbe adja, azzal, hogy ha a lakóingatlan a 86. § (1) bekezdés l) pontja alá tartozik, a 88. § szerinti választási jogával úgy élt, hogy a bérbeadást adókötelessé tette; A „túlnyomó részt” ebben az esetben az adózónak kell bizonyítani, minimum 90%-os teljesülés esetén igazolt. Tehát ha az ingatlan minimum 90%-os kihasználtsággal működik, akkor a kiadások, költségek áfája teljesen levonhatók. Ha nem éri el a 90%-ot, akkor évente év végén felül kell vizsgálni, és a levonásba helyezett áfát korrigálni kell. Az ingatlanokra vonatkozó megfigyelési időszak 240 hónap. (Áfa törvény 135.§ (1) b) és (2) b)) Jól értelmeztük az Áfa törvényt?

Gépjárművezető kiküldetése, bérezése az egyes uniós országok előírása alapján.
Cégünk nemzetközi árufuvarozással is foglalkozik, melynek keretében saját, Magyarországon foglalkoztatott munkavállalóval (sofőrrel), végzi a fuvarozást. Kiküldetésnek minősül-e a saját áru szállításra, illetve bérfuvarozásra EU tagállamba küldése árufuvarozás céljából? Vonatkoznak-e a Magyarországon foglalkoztatott sofőrre, az EU tagállamaiban működő minimálbér törvények, különös tekintettel: Németország- Milog, Ausztria- LSD-BG, illetve Franciaország minimálbér törvény, illetve az ottani bejelentési kötelezettségek vonatkoznak e a Magyarországon bejegyzett és működő cégre?

Őstermelő elszámolása év közbeni családi gazdaság alapításakor
Több éve működő mezőgazdasági őstermelő (kistermelő) év közben, augusztus hónapban, a meglévő őstermelői tevékenységére, családi gazdaságot alapít plusz kettő fővel. A családi gazdaság vezetője is ő lesz. Az egyéni gazdálkodás ideje alatt szerzett bevételeit és kiadásait (01-07.hó) is a családi gazdálkodás létszámával osztjuk-e el év végén vagy ezen adatok csak az ő szja bevallásában szerepelnek? Ha időarányos az elszámolás, akkor az első időszakban (01-07.hó) beszerzett és üzembehelyezett tárgyi eszközöket egy összegben elszámolhatja -e a 01-07.hó eredményének csökkentésére a saját bevallásában?

Számlaadás és pénztárgép használata
Egy elektronikai eszközöket forgalmazó cég pénztárgép használatra kötelezett, azonban az általa értékesített termékek garanciálisak, ezért minden értékesítésről számlát is kiállít. Eddig minden készpénzes számlát beütött a pénztárgépbe is. Az új törvényi szabályozás szerint 2017.07.01-től hogyan kell eljárnia a fenti ügyeletek esetében? A számlázó programban kiállított valamennyi számla adata bekerül a NAV rendszerébe, vagy csak a 100 e Ft-ot meghaladó ÁFA tartalmú tételek? A pénztárgép használat miatt esetleg minden készpénzes tétel duplán fog küldésre kerülni ha ugyanúgy továbbra is beüti a pénztárgépbe a készpénzes fizetési móddal kiállított számlákat?

A NAV nevével élnek vissza csalók

Hamis értesítéseket küldenek csalók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevében, abban a reményben, hogy bizalmas ügyféladatokat szerezhetnek meg - hívja fel a figyelmet az adóhatóság.

Eltöröltek több illetékfajtát

Több közigazgatási illeték és igazgatási szolgáltatási díj megszüntetéséről döntött kedden a parlament a kormány javaslatára.

Változott az EKÁER szabályozása

Változott az EKÁER-ben a kockázati biztosíték fizetésre kötelezettek köre: a múlt szerdától hatályos módosítás szerint kockázati biztosítékot kell fizetnie az új EAKER kötelezetteknek még nem kockázatos termékek esetén is. A szabályozás a Közösségen belüli termékértékesítéseket továbbra sem érinti, csak a beszerzést, valamint az első belföldi értékesítést – hívják fel az érintettek figyelmét a MAZARS szakértői.

Tao-támogatás: futball mellett könyvekre?

Forradalmi ötlettel állt elő Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnökségi tagja.

Csok: eddig 36 ezer család vette igénybe

Havi átlagban mintegy kétezer igénylőt és 4,8 milliárd forint kifizetett támogatás a csok eddigi mérlege.

Bill Gates adót vetne ki a robotokra

 Az automatizálás egy sor foglalkozás megszűnését eredményezi, a változást ellenőrzés alatt kell tartani - hívta fel a figyelmet a milliárdos üzletember.

A NAV számol az Ügyfélkapu üzemzavarával

A NAV eljárása során figyelembe veszi, amennyiben az ügyfelek önhibájukon kívül esnek késedelembe - tette közzé az adóhatóság honlapján.

A hét kérdése: kapcsolt vállalkozás

Ha egy kapcsolt vállalkozást nem a megfelelő időponttal (hatállyal) jelentettünk be, tehát nem az első szerződéskötésük napja került a bejelentési nyomtatványon megjelölésre, mint a változás hatálya, hanem pl. hónapokkal vagy évekkel későbbi időpont, akkor törölni kell-e az eredeti bejelentést és a megfelelő hatállyal újra be kell-e adni a változásbejelentést?

Érdemes-e Közös Transzferár Nyilvántartást készíteni?

A szigorú magyar transzferár-szabályozás megnehezíti a közös nyilvántartás készítését.

Kikerülhető-e a garantált bérminimum?

A január 1-jével hatályba lépő, drasztikus garantált bérminimum emelés arra csábíthatja a munkáltatókat, hogy megpróbálják kikerülni a kötelező béremelést. Bár a középfokú végzettséghez kötött munkakörökben kötelező legalább 161 000 Ft-os havi alapbért adni, a munkáltatóknak azért van bizonyos mozgástere.

Jövedéki engedéllyel rendelkezők

Vámhatósági engedéllyel rendelkező nemzeti dohányboltok listája

17A96
Adatszolgáltatás a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 29/C.§ (10) bekezdés alapján az adózók és a kapcsolt vállalkozásnak minősülő pénzügyi intézmények részére

NAV_J30
NAV_J30 Nyilatkozat engedélyes, nyilvántartásba vett tevékenység folytatásáról és/vagy befejezéséről

Újabb razzia a Kecskemétről irányított bűnszervezet ügyében
Októberben egy Kecskemétről irányított bűnszervezet áfacsalását leplezték le a dél-alföldi pénzügyi nyomozók. Az ügyben egy újabb szervezőt vettek őrizetbe.

Üzemzavar az Ügyfélkapun

Ellenőrzési irányok 2017

Mire figyel a NAV 2017-ben?
A NAV 2016 januárja óta új filozófia mentén végzi ellenőrzéseit. Egy évtapasztalatai és tényei arra engednek következtetni, hogy az új szemléletnyomán javult az adózási fegyelem, nőtt az ellenőrzések hatékonysága,reálértéken is emelkedtek az adóbevételek.

Gyakori kérdések és válaszok a kedvezmények érvényesítése kapcsán

Közlemény az üzemanyagárakról

Dohánygyártmányok kiskereskedelmi eladási ára

1792
Bevallás a közművezetékek adójáról

Az EK kedvezményes származási szabályrendszere

EMEGKERH
Az EMEGKERH űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtási megkeresések benyújtására szolgál hivatali kapun keresztül.

EMEGKER
Az EMEGKER űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtási megkeresések benyújtására szolgál.

Fontos határidő vállalkozóknak
Az egyéni vállalkozóknak és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek februárban kell benyújtaniuk 2016-ról szóló személyijövedelemadó-bevallásukat. A határidő február 27-én jár le, az elszámolás pedig – az eddig megszokottak szerint – a 16SZJA nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/16SZJA.html 16SZJA jelű bevallás benyújtásával teljesíthető.

Cégvezetők kezén kattant a bilincs
Újabb fiktív számlákkal üzletelő bűnszervezetet buktattak le a NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói. A több mint hatszázmillió forintos kár teljes egészében megtérülhet a zárolt vagyontárgyakkal.

Árverések - elektronikus
Az elektronikus árverés szabályainak változása 2009. január 1-jétől

Jellegzetes szag áradt a pótkerékből
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei 9 kg marihuána gyanús anyagot találtak egy mikrobuszban Röszkén. A kábítószergyanús anyagot, valamint a sofőrt feljelentéssel átadták a rendőrség munkatársainak.

17KIVA
Bevallás a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, innovációsjárulék, osztalék utáni adót kiváltó adó) 

15KOZ
A személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerintrészesített kedvezményezettnek átutalt összeg felhasználásáról szóló közlemény

17MKOZ
Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összegfelhasználásáról,a kedvezményezett jogutód nélküli megszűnése esetén,illetve haa kiutalt összegre nem tart igényt.

1771
Bevallás a tevékenységét 2017. évben megszüntető, átalakulással megszűnő, a kisadózóvállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót 2017. évben vagy 2018. évtőlválasztó, valamint az egyszerűsített vállalkozói adót 2018. évtől választó adózókrészére

Fegyver és lőszerek a kesztyűtartóban
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei egy maroklőfegyvert és 37db éles lőszert találtak egy személygépjárműben Röszkén. A fegyvert éslőszereket, valamint a sofőrt feljelentéssel átadták a rendőrség munkatársainak.

Az EKÁER iktatta ki az emberi fogyasztásra szánt takarmányburgonyát
AzEKÁER segítségével akadályozták meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei22 tonna, állati takarmányként felhasználható burgonyaszállítmányélelmiszerként történő értékesítését. A burgonyát a kormányhivatal munkatársaimegsemmisítették.

Elektronikus behajtási megkeresés

17P90
Bevallás a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazók és a befektetési alapokkülönadójáról Kérjük, szíveskedjen az új verziót használni!

7009/2017. felhívás a türkmén vámhatóság szabályozásában bekövetkező változásokról

A kereskedelmi gázolaj után érvényesíthető jövedéki adó-visszaigénylés szabályainak 2017. április 1-jét követő változásairól

A 2017. február 07-i Vámszakmai Konferencián elhangzott előadások anyagai

17TMUNK
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére

600 milliós áfacsalás: új gyanúsított a kecskeméti bűnszervezetben
Októberben egy Kecskemétről irányított bűnszervezet áfacsalását leplezték le a dél-alföldi pénzügyi nyomozók. Az ügyben egy újabb szervezőt vettek őrizetbe.

Figyelem, nem lesz elérhető a kormányzati portál és az ügyfélkapu!
Karbantartás miatt nem lesz elérhető a kormányzati portál és az ügyfélkapu.

Vigyázat, csalók küldenek a NAV nevében értesítéseket, ne dőljön be!
Illetéktelenek küldenek a NAV nevében hamis értesítéseket abban a reményben, hogy bizalmas ügyféladatokat szerezzenek meg – hívja fel a figyelmet honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Ismét elfogadta az Országgyűlés a közigazgatási perrendtartási törvényt
Módosítva ismét elfogadta a parlament az Alkotmánybíróság (Ab) által korábban alaptörvény-ellenesnek minősített közigazgatási perrendtartási törvényt. A képviselők 127 igen, 31 nem szavazattal, 22 tartózkodás mellett szavazták meg a jogszabályt.

Állami támogatások – adatok a társaságiadó-bevallásban
Hogyan jelenítsük meg a társaságiadó-bevallásban a csekély összegű közvetlen támogatásokat? Hogyan kell feltüntetni az adóalapban vagy az adóból érvényesített, állami támogatásnak minősülő kedvezmények támogatástartalmát? Cikkünkből megtudhatja.

Illetékmentes lesz a cégbejegyzés
Több közigazgatási illeték és igazgatási szolgáltatási díj megszüntetéséről döntött a parlament.

Új munkaszüneti nap lehet még idén! Nagypéntekről tárgyal a parlament
Tizenegyre nőhet idén a munkaszüneti napok száma, amennyiben az Országgyűlés elfogadja az emberi erőforrások minisztere által beterjesztett törvényjavaslatot arról, hogy nagypéntek is munkaszüneti nap legyen. A törvényjavaslatról hétfőn este vitáztak a parlamenti képviselők.

Üzemzavar az ügyfélkapun: toleranciát ígér a NAV
Figyelembe veszi eljárása során a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) eljárása során, ha az ügyfelek önhibájukon kívül esnek késedelembe – közölte honlapján az adóhatóság honlapján azzal kapcsolatban, hogy hétfőn üzemzavart észleltek az ügyfélkaput használni kívánó adózók.

Lehetőségek adóvégrehajtás esetén – káros a struccpolitika
Minden adózónak a saját érdeke, hogy az adófolyószámláját folyamatosan figyelemmel kísérje. A bevallás beküldését és az adófizetési kötelezettség teljesítését követően is érdemes ellenőrizni, hogy a felkönyvelt összegek helyesek-e. Bárkivel előfordulhat, hogy hibázik.

Egyszerűsített foglalkoztatás – ön mit gondol róla?
Az egyszerűsített foglalkoztatás témájával rendszeresen foglalkozunk, sok kérdés merül fel az Adózóna felhasználói részéről is e foglalkoztatási formával kapcsolatosan. Szeretnénk megtudni, hogy az elmúlt években Önnek milyen személyes tapasztalatai voltak.

Robotadót vetne ki Bill Gates, az Európai Parlament most utasította el
Igazságtalan előnyhöz jutnak a robotok az emberekkel szemben, mivel nem fizetnek személyi jövedelemadót és társasági adót sem – véli Bill Gates, a Microsoft informatikai óriásvállalat társalapítója, aki azt javasolta, hogy a kormányok vessenek ki robotadót az automatizálás lassításának és más típusú foglalkoztatási formák felkutatásának érdekében.

Forradalmasítja a mobil bankolást a 2018-as pénzügyi irányelv
Az online vagy mobil bankolás ma a felhasználók többségének már az élet mindennapos részévé vált. Az viszont, hogy az ügyfelek akár teljes irányítást szerezhetnek saját pénzügyi információik felett, még a jövő zenéje. Azonban ez a jövő már nincs is olyan messze.

Kiket vizsgál idén fokozottan a NAV? Itt az új ellenőrzési irányelv
Alvó cégek, székhelyszolgáltatók, közösségi értékesítők, off-shore gyanúval érintett adózók, online pénztárgép használatára kötelezettek, áfakulcscsökkentésben érintettek ellenőrzésére fordít fokozott figyelmet 2017-ben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – derül ki a Tamásné Czinege Csilla, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) adószakmai ügyekért felelős helyettes államtitkára által ismertetett ide ellenőrzési irányelvekből.

Olcsóbb lesz a gázolaj
Csökkenti bruttó 2 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a Mol Nyrt., a 95-ös benzin ára nem változik – értesült piaci forrásokból az MTI.

Ki fizeti meg a táppénzt? Milliókat is bukhat, ha nem takarítja a járdát!
Nemrég megtapasztalhattuk, hogy jégpáncél vagy éppen hó borította a járdákat, és ebből adódóan sok gyalogost ért sérülés, sőt komolyabb végtagtöréssel, fejsérüléssel járó baleset. Miközben én magam is egyensúlyozva próbáltam elkerülni az esést a jeges járdán, azon gondolkodtam, hogy vajon azok, akiknek tisztán kellene tartani a járdát, tudják-e, hogy ez a nemtörődömség milyen sokba kerülhet nekik. Ettől a gondolattól vezérelve az alábbi cikkben ismertetem, hogy milyen visszafizetési kötelezettség keletkezhet a csúszós járda miatti balesetekből.

100 milliárd forint nyomában: így dolgoztak a NAV bűnüldőzői
Összesen 6247 ismertté vált bűncselekmény gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást 2016-ban a NAV Bűnügyi Főigazgatósága (BFIG) és az irányítása alatt álló nyomozó szervek. A bűncselekményekhez kapcsolódó elkövetési érték, azaz az okozott kár 109,48 milliárd forint – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Pénz jár az ügyfeleknek, sorra nyeri az MNB a bankos pereket
Az elmúlt időszakban a jegybank sorra nyerte meg a bankszámláik, kártyáik jutalékait, költségeit jogsértően módosító pénzügyi intézményekkel szembeni pereket, így azoknak a hitelintézeteknek is vissza kell fizetniük az ügyfelektől jogsértően elvont pénzeket, amelyek bíróságon vitatták a Magyar Nemzeti Bank erre vonatkozó felügyeleti döntését – nyilatkozta Windisch László, az MNB felügyeleti alelnöke az MTI-nek.

Béremelkedés 2016: 7 százalék fölé kúszott a reálkereset-növekedés
Tavaly a bruttó átlagkeresetek 6,1 százalékkal nőttek, míg a nettó bérek – a személyijövedelemadó-szabályok miatt 7,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 0,4 százalékos növekedése mellett a reálkereset 7,4 százalékkal emelkedett.

Munkavédelmi képviselők – indulnak a hatósági ellenőrzések
Lejárt a határidő a munkavédelmi képviselők választására. Míg tavaly a munkavédelmi hatóság által ellenőrzött munkáltatók csupán 10%-ánál működött munkavédelmi képviselő, addig 2017 elejére ez a szám 22,5%-ra emelkedett. Azon munkáltatóknak pedig, akik törvényi kötelezettségüknek még mindig nem tettek eleget, bírság terhével sürgősen pótolniuk kell a mulasztást. Nézzük a legfontosabb követelményeket és a mulasztás lehetséges szankcióit!

Albérlettámogatás külföldi munkavállalónak
Külföldi munkavállalók is kaphatnak mobilitási célú lakhatási támogatást, ha az egyéb feltételek teljesülnek? – kérdezte olvasónk. Surányi Imréné, okleveles közgazda szakértőnk válaszolt.