FIGYELEM! Szabályzatfrissítési határidő: 2017. március 31. Megoldás »
Az Egzatik Kft. irodájának ügyféltere.
Termékeink: Könyvelői Praktikum, Számviteli Szabályzatok, WebKönyvelő rendszer.
1993. óta végzünk könyvelési és adótanácsadási szolgáltatásokat.

Hírfolyam - 2017. január 20., péntek

Szabadság megváltása, munkaviszony megszüntetése védett korban
Cégünknél 3 hónapja táppénzen van egy dolgozó, még hónapokig eltarthat ez a helyzet. Ha keresőképes lesz, szeretnénk neki felmondani. 2016-ról még bent maradt 16 nap szabadsága. Ha megszüntetjük a munkaviszonyát a 2016-os és a 2017-es szabadságokat is ki kell neki fizetni? Hogyan tudjuk úgy megszüntetni a munkaviszonyát hogy ne legyen jogszabályba ütköző, mivel ő védett korban van? Munkájával sem voltunk megelégedve és a táppénze is megkérdőjelezhető.

Tájékoztató a munkáltató által nyújtható mobilitási célú lakhatási támogatás adómentességére vonatkozó szabályokról
2017. január 1-jétől a mobilitási célú lakhatási támogatással bővül azoknak a juttatásoknak a köre, amelyeket a munkáltató adómentesen nyújthat a munkavállalóinak. Meghatározott feltételek fennállása esetén a foglalkoztatás első öt évében adómentes a munkáltató által nyújtott lakhatási támogatás meghatározott része. A munkáltató az adómentes támogatásban részesített magánszemélyek nevéről, adóazonosító jeléről, a bérelt lakás címéről az adóévet követő év január 31-ig adatot szolgáltat.

Tájékoztató a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó járulék és személyi jövedelemadó szabályok módosulásáról
A mezőgazdasági őstermelő a magasabb járulékalap választásáról a negyedévre vonatkozó járulékbevallásában nyilatkozik az állami adóhatóságnak. A tárgyév első negyedévére vonatkozó járulékbevallásban megtett nyilatkozat az adóévre vonatkozik. Az ezt követő időszakra vonatkozó járulékbevallásban tett nyilatkozat az adóév bevallással le nem fedett, az adóévből még hátralévő időszakára szól. Értékcsökkenési leírást csak a mezőgazdasági őstermelő számolhat el, a regisztrált mezőgazdasági termelő nem.

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóra vonatkozó szabályok változásáról
A szociális hozzájárulási adó mértéke 27 százalékról 22 százalékra csökkent. A 2017. január 1-jét megelőző időszakban 13,5 vagy 14,5 százalékos mértékkel érvényesíthető adókedvezmények esetében 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezésekben az érvényesíthető kedvezmény mértéke egységesítésre került. Ezekben az esetekben a kedvezmény új mértéke az adó általános mértéke 50 százalékával megállapított összeg. A kisgyermekes szülők foglalkoztatásával összefüggő szabályok is változtak.

Bt átalakulásának lépései időrendi sorrendban
Az átalakuláskori teendők

Tájékoztató a 2017. évi adóelőleg-nyilatkozatokat érintő legfőbb változásokról
Legfontosabb változás, hogy a családi kedvezmény érvényesítését kérő adóelőleg-nyilatkozaton kötelező az eltartottak/kedvezményezett eltartottak adóazonosító jelét feltüntetni. Az első házasok kedvezményét érintő legjelentősebb változás az, hogy megszűnt az a korlátozás, mely szerint korábban a kedvezmény érvényesítését elveszítették azok a magánszemélyek, akik házasságkötésüket követően családi kedvezményre váltak jogosulttá.

A magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadójára vonatkozó szabályok változásai 2017.
Nem minősül a különadó alapjának a kormánytisztviselők és a köztisztviselők esetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 67. §-a és más azonos tartalmú létszámcsökkentés szerint végrehajtott felmentés esetében sem a magánszemélyt megillető, a felmondási időre járó juttatás és végkielégítés. A megváltozott rendelkezés 2017. január 1-jén lépett hatályba, ugyanakkor a 2016. január 1-jétől megszerzett jövedelmekre is alkalmazni kell.

A cégautóadó 2017-es adóévre vonatkozó változásai
Az egyik legfontosabb változás, hogy 2017. január 1-jétől nem alanya a cégautóadónak a személygépkocsit tartósan bérbe vevő. 2017-től egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése vagy 16. §-a szerinti tevékenységek végzéséhez használt személygépkocsik mentesülhetnek a cégautóadó alól. 2017. január 1-jétől a környezetkímélő gépkocsi „adó alól mentességére” tekintettel nem keletkezik csekély összegű (de minimis) támogatás.

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
A társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény teljes szövege, külön kiemelve és magyarázva a változásokat.

Béren kívüli készpénz juttatás kifizetése
Béren kívüli juttatásokon belül a készpénzben juttatott havi 8.000 forintot csak készpénzben lehet a dolgozóknak adni vagy a havi munkabérükkel együtt lehet a számlájukra utalni?

Fizető vendéglátás
Az Szja tv. rendelkezik a fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemély önálló tevékenységként való adózásáról. Az 57/A. § (1) bekezdés szerint fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemély az , aki egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenység keretében nyújt szálláshelyet ugyanannak a személynek adóévenként 90 napot meg nem haladó időtartamra. Témánk e tevékenységgel kapcsolatos adózási és számviteli szabályokat foglalja össze.

Állandó iparűzési adóbevallási nyomtatvány
A feltöltött bevallási nyomtatvány szerinti tartalommal kötelesek az illetékes Önkormányzatok a bevallási nyomtatványt elkészíteni és közzétenni honlapukon. A 20165. évre alkalmazható nyomtatvány a 35/2008(XII.31) PM rendelet 18.sz melléklete, míg 2017. évben használható nyomtatvány a PM rendelet 23. sz melléklete.

39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet: a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről
39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet: a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kormányrendelet teljes szövege, külön kiemelve a változásokkal.

15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet: az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól.
A 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet: az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló NGM rendelet teljes szövege, külön kiemelve és magyarázva a változásokkal.

Kiküldetés dokumentálása cégautó használat mellett
Egy Bt. két taggal működik, mindkettő munkaviszonyban van. Helyesen járunk-e el, ha a következőt alkalmazzuk: 1. Két cégautó van a cégben, cégautó adó fizetve. 2. A két autó lízingelt. Nem számolunk el üzemanyagszámlát, a lízing áfájának visszaigénylése miatt vezetett nyilvántartást, kiküldetési rendelvényként is használjuk, így ez alapján számolunk utazási ktg-et. 3. Ez a ktg. utazási ktg, vagy költségtérítés? Van e bármi, ami helytelen ebben, ill. van e valamilyen dokumentumra szükség, ezek alátámasztására?

Mikor született Jézus? (Vallás, egyház, adózás – 1.)

Időszámításunkat Jézus születésétől számítjuk. Erre utal a Kr.e. (Krisztus előtt) és a Kr.u. (Krisztus után) rövidítés is. A kronológia 0. évvel nem számol, a mai időszámítás rendszere szerint Jézus Kr.e. 1-ben, méghozzá karácsony napján született. A szépen hangzó történettel azonban baj van, ugyanis a tények más időpontot támasztanak alá. Nem a bibliai történettel van a baj, hanem az időszámítás rendszerének jóval későbbi megállapításával. És adótörténeti érdekessége is van az eseménynek!

EP: Még dolgozni kell a feketelistán

Az Európai Parlament képviselői visszautalták az Európai Bizottsághoz a terrorizmus finanszírozása szempontjából kiemelt és korrupciós kockázatot jelentő, ezzel összefüggésben pénzmosásban érintett országok feketelistájára vonatkozó előterjesztést - közölte az uniós parlament sajtószolgálata.

Rekordbírságot szabott ki a GVH

Jogsértő összehasonlító reklámok miatt 600 millió forint bírságot szabott ki a Telekomra a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), ez a jogsértő reklámokra kiszabott eddigi legnagyobb bírság a GVH gyakorlatában. 

Mobilitási célú lakhatási támogatásról tájékoztat a NAV

Tájékoztatót adott ki a NAV a munkáltató által nyújtható mobilitási célú lakhatási támogatás adómentességére vonatkozó szabályokról.

Pörögnek idén az uniós pénzek

Hihetetlen mennyiségű uniós forrás érkezik a piacra Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója szerint.

Ellenőrzi a NAV az online kasszákat a taxikban

Az adóhatóság egyelőre nem bünteti, csak segíti a taxisokat- írja a Világgazdaság.

Több ezerszer csaptak le a NAV nyomozói tavaly

Több mint 6200 jogsértésre derítettek fényt tavaly az adóhatóság pénzügyi nyomozói, a kár együttesen 110 milliárd forint – írja a Magyar Idők.

Új év, változó számviteli szabályok

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan 2017-től is változó számviteli szabályokkal kell megismerkednünk. A 2016. január 1-től hatályos számviteli változásokhoz képest azonban szerényebb mennyiségű a módosítás.

Társasági adó változások 2017-ben – 3. rész

Cikksorozatunk harmadik részében a 2017-es legfontosabb társasági adóváltozások összefoglalását fejezzük be.

Többet kell fizetni a benzinért

Az emeléssel a 95-ös benzin átlagára 368 forintra nő, a gázolajé 375 forint marad.

NY
Nyilatkozat a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról

1791
Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról

Az Engedélyezett Gazdálkodók Iránymutatás magyar nyelvű megjelenéséről szóló 7005_2017 VFO felhívás

Magyar Vámügyi Szövetség – Az új jövedéki szabályozás gyakorlati alkalmazása konferencia

1793
Bevallás a 2017. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2017. évi illetékfizetésikötelezettségről

1786
Áfa bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás)

17KIVA
Bevallás a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, innovációsjárulék, osztalék utáni adót kiváltó adó) 

Tájékoztató a szokásos piaci ár-megállapítási eljárást, valamint a kölcsönös egyeztetési eljárást lefolytató szervezet megváltozásáról

Jövedéki engedéllyel rendelkezők

Vámhatósági engedéllyel rendelkező nemzeti dohányboltok listája

17P90
Bevallás a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazók és a befektetési alapokkülönadójáról

Tájékoztató a munkáltató által nyújtható mobilitási célú lakhatási támogatás adómentességére vonatkozó szabályokról

17T107
REGISZTRÁCIÓS ADATLAP az adózó "Fészekrakó" adatbázisba történő felvételéhez,illetve törléséhez

17T108
KÉRELEM a számlakibocsátáskor működő adóalanyi státus megállapításához

Dohánygyártmányok kiskereskedelmi eladási ára

Vádemelési javaslat a könyvelőiroda vezetőjével szemben
Egy budapesti nő könyvelőirodája jutalék ellenében fiktív számlákat kínált gazdasági társaságoknak. Az ügyben a NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói befejezték a nyomozást, és tizenöt gyanúsítottal szemben javasolnak vádemelést a Fővárosi Főügyészségen.

A magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadójára vonatkozó szabályok változásai 2017.

1765
ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS)

17A60
Összesítő nyilatkozat az Ezrópai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről

1729EUD
Bevallás a 2017. évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, a hitelintézetek különadójáról illetve a szakképzési hozzájárulásról és a növekedési adóhitelről az előtársaságok, a naptári évtől eltérő üzleti évet választó, valamint a forintról devizára, devizáról forintra, devizáról más devizára áttérő adózók részére

1794
Bevallás a reklámadóról, adóelőleg-kiegészítésről, reklámadó-előlegről, valamint a reklám-közzététel megrendelőt terhelő kötelezettségéről Kérjük, szíveskedjen az új verziót használni!

17T201CSZ
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a bíróság (törvényszék) által nyilvántartott civil szervezetek részére

17T201C
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyiségű vállalkozások továbbá egyéni cégek részére a Ctv. 36. § (4) bekezdésében lehetővé tett elektronikus benyújtás esetére

17T201T
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyiségű vállalkozások és egyéni cégek részére

17T201
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, nonprofit szervezetek – a törzskönyvi jogi személyek és a civil szervezetek kivételével –, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak közössége, a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeg, valamint csoportos adóalanyiság esetén a csoport részére

Közigazgatási per elektronikus úton történő kezdeményezése

Az EK kedvezményes származási szabályrendszere

Tájékoztató az egészségügyi hozzájárulás szabályainak változásáról

Tájékoztató Magyarország 2017. január 1-jén hatályos szociálpolitikai és szociális biztonsági egyezményeiről

A vállalkozói személyi jövedelemadó szabályait alkalmazó egyéni vállalkozók adózására vonatkozó rendelkezések változásai 2017-ben

Korábbi években alkalmazott üzemanyagárak

Közlemény az üzemanyagárakról

1641
Bevallás a társasházak részére a 2016. évi személyi jövedelemadóról

16J03
Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamintazönellenőrzéssel történő helyesbítésről

1720
Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről

EMEGKER
Az EMEGKER űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtási megkeresések benyújtására szolgál.

1411
Bevallás az államháztartással szembeni gyakorított, illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez

10. PÓTLAP
Bejelentkezési lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek részére

9. PÓTLAP
Bejelentkezési lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók részére

1708
Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

1758
Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről

1708INT
Havi bevallás az 1997. évi LXXX. törvény 56/A. § szerinti kötelezettek részérea szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról - MonthlyDeclaration on social contribution tax, contributions and other data for subjectsas per section 56/A of Act LXXX of 1997.

Miért fontos az idei illetmény-elszámoláshoz szükséges nyilatkozat?

Adóelőleg-nyilatkozatok 2017.

1608
Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokrólésegyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

1611
Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről

1511
Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről

NAVKPER
Közigazgatási pert kezdeményező keresetlevél Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz történő benyújtására szolgáló űrlap

1771
Bevallás a tevékenységét 2017. évben megszüntető, átalakulással megszűnő, a kisadózóvállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót 2017. évben vagy 2018. évtőlválasztó, valamint az egyszerűsített vállalkozói adót 2018. évtől választó adózókrészére

1710B
Havi bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről biztosítók részére

1710M
Bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről magánszemélyek / szervezetekrészére

Tájékoztató 2017. január 1-től a NAV-hoz is benyújtható az iparűzési adóbevallás

Őrölt borssal próbálta álcázni a kábítószert
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)pénzügyőrei több mint 8 kg marihuána gyanús anyagot találtak egyszemélygépjárműben Röszkén. A kábítószergyanús anyagot, valamint a sofőrt feljelentésselátadták a rendőrség munkatársainak.

16SZJA
(1653) Bevallás a 2016. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás,az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről

Pályakezdők utáni szochokedvezmény – hiányos a szabályozás
A szocho szabályozása 2017. január 1-jei kezdettel több vonatkozásban is változott, azonban most sem került sor olyan módosításokra, amelyek orvosolnának bizonyos régi hiányosságokat. Ebbe a körbe tartozik a pályakezdők után érvényesíthető szociális hozzájárulási adókedvezmény. Az alábbi cikkben a pályakezdők kedvezményét és az erre vonatkozó szabályozás hiányosságát ismertetem.

Lakhatási támogatás adómentesen: erre figyelmeztet a NAV
Január 1-jétől a mobilitási célú lakhatási támogatással bővült azoknak a juttatásoknak a köre, amelyeket a munkáltató adómentesen nyújthat a munkavállalóinak. Az Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatójában összefoglalta a főbb tudnivalókat.

Gigabírság a Telekomnak
Jogsértő összehasonlító reklámok miatt 600 millió forint bírságot szabott ki a Telekomra a Gazdasági Versenyhivatal (GVH); ez a jogsértő reklámokra kiszabott eddigi legnagyobb bírság a GVH gyakorlatában.

Itt az ideje a 2016. évi munkáltatói, kifizetői igazolásoknak
A magánszemély részére jövedelmet juttató munkáltatókra és kifizetőkre több olyan feladatot rónak az adótörvények, amelyet az adóévet követően kell teljesíteniük. Egyebek mellett az adóév végét követően a munkáltatóknak, kifizetőknek január 31-éig ki kell adniuk a magánszemély éves adójának elszámolásához szükséges igazolásokat.

Január végéig lehet kérni a munkáltatói szja-elszámolást
Továbbra is kérhetik a munkavállalók a munkáltatójuktól, hogy készítse el a személyijövedelemadó-bevallásukat. Ha ezt a munkáltató vállalja, akkor az általa készített dokumentum megfelel a tavalyi jövedelmekről szóló szja-bevallásnak.

Nekik nem kell januártól cégautóadót fizetniük
Számos ponton módosultak január elsejétől a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) cégautóadóra vonatkozó rendelkezései.

Korhatár előtti ellátás, táncművészeti életjáradék – csak szigorú feltételek mellett
2017-ben csupán a korkedvezményt szerzett személyek esetében nyílik lehetőség – a jogosultsági előírások betartásával – korhatár előtti ellátás, valamint a táncművészek részére ún. táncművészeti életjáradék megállapítására.

Őstermelők: így változtak a járulékfizetési, értékcsökkenési szabályok
Január 1-jétől módosultak a mezőgazdasági őstermelők járulékfizetésére vonatkozó szabályok. Változtak a tárgyi eszközök értékesítésekor kapott, előlegként megszerzett bevételre, valamint az ilyen eszközök megvásárlásakor átadott előleg költségként történő elszámolására vonatkozó szabályok.

Ők a legnagyobb pénzherdálók: tízmilliókat altatnak svájci számlákon
Legalább 4 ezer olyan számla van ma svájci bankoknál, amelyekért nem jelentkeztek a tulajdonosai, pedig akár milliós összegek is lehetnek rajtuk – írja a Portfolio.hu.

Változás a szokásos piaci ár megállapítására vonatkozó eljárásban
Tájékoztatót tett közzé az adóhatóság honlapján a szokásos piaci ár megállapítására vonatkozó eljárásról, valamint a kölcsönös egyeztetési eljárást lefolytató szervezet megváltozásáról.

Indul a pályázat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztésére
Benyújtható szerdától a támogatási kérelem a "Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése a konvergenciarégiókban" című 2,5 milliárdos keretösszegű pályázati felhívásra – közölte Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára.

Ki minősül diáknak – nem egységes a szabályozás
Járulékfizetési szempontból az egyéni és társas vállalkozók, illetve a diákszövetkezet tagjainak munkavégzése esetében van meghatározó jelentősége annak, ha az érintett vállalkozó vagy munkavállaló egyben „diáknak” minősül.

Figyelem, itt vannak az új cigiárak, megjelent a NAV listája!
Először tette közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a dohánytermékekre alkalmazható kiskereskedelmi eladási árakat.

Csaló könyvelőiroda bukott le! A kár 800 millió forint
Fiktív számlákat kínált gazdasági társaságoknak jutalék ellenében egy budapesti könyvelőiroda. Az ügynek összesen tizenöt gyanúsítottja van, aki ellen feljelentést tettek az adóhatóság nyomozói.

Rossz kezekbe is kerülhet az elektronikus megbízólevél
Bővült az az illetékességi kör, amelynek eredményesen lehet adóhatósági ellenőrzésre vonatkozó elektronikus megbízólevelet kézbesíteni. Ezért át kell tekinteni a meghatalmazottak körét, máskülönben úgy indulhat adóellenőrzés, hogy arról a társaság valójában nem is értesül, emiatt pedig önellenőrzésre sem lesz lehetősége – figyelmeztet a Deloitte adó- és jogi tanácsadási részlegének partnere.

Jó hír a dízeleseknek
Csökkentette bruttó 2 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a Mol Nyrt., a 95-ös benzin ára nem változott.

Székhelyszolgáltató-mizéria: be kell-e jelenteni a nagymamát?
Múlt hétvégén több szakmai fórumon komoly, de legfőképp indokolatlan kedélyhullámokat gerjesztett az az utolsó pillanatos információ, miszerint legkésőbb hétfőn (2017. január 16-án) be kell jelenteni azt a személyt, vállalkozást, aki, amely székhelyet biztosít, szolgáltat egy vállalkozás számára, akár üzletszerűen végzi, akár szívességi használat, illetve bérlet formájában. Cikkünkben levezetjük, miért nem kell pánikolniuk azoknak a vállalkozásoknak, amelyek például valamelyik tag nagymamájának lakcímére vannak bejegyezve.

Bírság a Főgáznak ügyfélkezelési hiányosságok miatt
Ötmillió forint bírság megfizetésére kötelezte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a Főgáz Zrt.-t, mert a cég ügyfélszolgálatai nem teljesítették a jogszabályokban és az üzletszabályzatban előírt követelményeket – közölte a hivatal. A Főgáz Zrt. a hivatal döntésével szemben bírósághoz fordult.

Itt a Brexit forgatókönyve: a britek nem maradnak az EU egységes belső piacának tagjai
Az Egyesült Királyság nem maradhat az Európai Unió egységes belső piacának tagja, miután kilépett az EU-ból – jelentette ki Theresa May, brit miniszterelnök a Lancaster House-ban, a brit kormány exkluzív londoni rendezvényközpontjában tartott beszédében. Ugyanakkor London "a lehető legnagyobb mértékű hozzáférést" kívánja elérni az uniós belső piachoz a brit EU-tagság megszűnése után.

Ebben hibázott nagyot a munkáltató, amikor felmondott a dolgozójának
Óvatosan hivatkozzanak a munkáltatók arra, hogy azért bocsátják el a munkáltatót, mert átszervezik a feladatokat, és nincs számára felajánlható munkakör. Intő példa a Kúria ítéletével érintett eset.