Az Egzatik Kft. irodájának ügyféltere.
Termékeink: Könyvelői Praktikum, Számviteli Szabályzatok, WebKönyvelő rendszer.
1993. óta végzünk könyvelési és adótanácsadási szolgáltatásokat.

Hírfolyam - 2016. szeptember 30., péntek

Munkába járás és hazautazás költségtérítése
A munkába járással kapcsolatban a munkáltató az alábbi költségeket köteles a munkavállalójának megtéríteni: a) a helyközi (távolsági) napi munkába járással kapcsolatos utazási költséget. b) a hazautazás költségét a tartózkodási helyről a lakóhelyre, legfeljebb hetente egyszer (az általános munkarendtől eltérő munkaidő-beosztás esetén legfeljebb havonta négyszer) c) átutazás esetén a helyi közösségi közlekedés költségét, d) a helyi közlekedés költségét – bizonyos feltételek teljesülése esetén.

Cégtábla és egyéb tájékoztató táblák
A cég székhelyén elhelyezendő cégtáblával kapcsolatos szabályokat mutatja be a téma. Kitér azon eset jogkövetkezményeire, amikor a cég a székhelyén nem lelhető fel. A téma ismerteti egyes vállalkozások jogszabályon alapuló tájékoztatási kötelezettségét előíró jelzésekkel kapcsolatos szabályokat, továbbá a munkáltatónak a munkahelyen alkalmazandó biztonsági jelzésekkel kapcsolatos kötelezettségét.

Felelősségi szabályok a munkaviszonyban a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján
A munkaviszonnyal összefüggő kárfelelősségi szabályokat rendszerezi a téma. Bemutatja a munkáltatói objektív felelősség alóli mentesülés eseteit, a munkavállaló károkozása esetén alkalmazandó szabályokat. A téma kitér a leltárhiányért való felelősség kérdésére és ismerteti a kárigény érvényesítésével kapcsolatos főbb szabályokat.

Munkaviszony létesítése, a munkaszerződés a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján
A munkaviszony tartalmát a munkaszerződés határozza meg. Az anyag bemutatja a munkaszerződéssel szemben támasztott alaki követelményeket és a munkaszerződés tartalmi elemeit. Az anyag részletesen leírja a munkaviszony és az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok közötti elhatárolás szempontjait.

Tájékoztató a jogdíjhoz kapcsolódó szabályok változásáról a társasági adóban
2016. július 16-ai hatállyal módosultak a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] jogdíjra vonatkozó előírásai. Az új szabályozás lényege hogy egy adott immateriális jószágra tekintettel jogdíj címén realizált nyereség csak olyan arányban jogosítson kedvezményre, amilyen arányban az adózó ezen immateriális jószág előállításához ténylegesen saját maga hozzájárult.

Idénymunkások szabályos és egyszerű foglalkoztatása
Az őszi betakarítások idején a gazdálkodóknak több munkaerőre van szükségük, mint máskor. A legjobb megoldás az átmeneti létszámnövelésre az úgynevezett egyszerűsített foglalkoztatás, amely az idénymunkások alkalmazásának legcélszerűbb módja.

A számviteli törvény évközi módosításai (Adóvilág - 2016. október)
A számviteli törvényt 2016. év közben eddig már háromszor módosították. A cikkben a módosítások vannak összefoglalva.

Lakóingatlan építés áfa vonzata
Vállalkozásunk lakóingatlanok építésére köt szerződést magánszemélyekkel. Az áfa mértékének megállapításánál az alábbiak szerint járunk el: 1. ha csak kőműves munkára kötünk vállalkozói szerződést (alapozás, falazás, födém) az áfa mértéke 27% 2. ha kőműves munkára és tetőszerkezet készítésre is akkor az áfa mértéke 5% (5% -os adómérték egyéb feltételeit figyelembe véve). Úgy gondoljuk, hogy az utóbbi esetben szerkezetkésznek minősül a lakóingatlan, megfelel az Áfa tv 86.§ (1) bekezdés ja) pontjának.

Árfolyamnyereségből származó jövedelem adózása (magánszemély)
Az árfolyamnyereségből származó jövedelem adózása attól függ, hogy azt tőzsdén kötött ügylettel érték el, vagy nem tőzsdén kötöttel. A tőzsdei ügyletekre vonatkozó kedvező adózási szabályok érvényesek tőzsdén kívüli ellenőrzött piaci ügyletekre is.

Kamatkedvezményből származó jövedelem (az elszámolásra és előlegre kiadott összegek után)
A magánszemélynek adóköteles jövedelme keletkezik, ha a részére elszámolásra kiadott előleggel 30 napot meghaladóan számol el. A törvény úgy tekinti, hogy részére kölcsön nyújtás történt, a kölcsönre meg nem fizetett kamat pedig jövedelem. Az így keletkezett jövedelmet kamatkedvezmény miatti adó terheli.

Szolgáltatási díj, vagy bónusz?
Lengyel cégtől nagy mennyiségben vásárol cégünk alapanyagot. Köttetett egy szerződés, mely szerint amennyibe cégünk tartózkodik a más cégtől való vásárlástól (azon termékek tekintetében) akkor félévente jogosultak vagyunk szolgáltatási díjat kiszámlázni. Ennek mértéke a forgalom mennyiségének százalékában van meghatározva. Milyen jogcímen számlázható, illetve számlázandó-e ez a díj? Amennyiben számlázható, fordított adózásként a lengyel cég lengyel országban az adófizetésre kötelezett?

Kompenzálási jegyzőkönyv készítési kötelezettség
Két cég közötti számlák kompenzálására kötelező kompenzációs jegyzőkönyvet írni? Ha igen, akkor ezt elég mindkét fél aláírása (elfogadása) után e-mail-ben megküldeni, vagy kötelező eredeti aláírásokkal, bélyegzővel ellátva postán visszaküldeni?

EVA szerint adózó Bt könyvviteli nyilvántartási lehetőségei
Kettős könyvvitelt vezető evás Bt.áttérhet-e pénzügyi nyilvántartásra?

60 napon túli fizetési határidő kikötésének minősítése
Le van-e szabályozva és ha igen milyen jogszabály alapján, hogy az üzleti partnerek 60 napnál hosszabb fizetési határidőben nem állapodhatnak meg. Áruszállításról történő szerződéskötésnél érvényes-e a 60 napnál hosszabb fizetési határidőben történő megállapodás? A régi szabályozta a maximális fizetési határidőt. 2013. évi V. törvényben nem találom a fizetési határidő szabályozását.

Ingyenes nyelvtanfolyam: vigyázz, nehogy lemaradj!
2016. szeptember végétől a budapesti és vidéki szakképzési centrumokban lehetőség nyílik arra, hogy ingyenes nyelvi, informatikai és vállalatvezetési képzésen vegyenek részt az érdeklődők. Az esti tagozatos képzés végén a résztvevők OKJ-vizsgát tehetnek, de ez nem lesz kötelező, és aki nem vizsgázik le, annak sem kell fizetnie semmit. Lehet, hogy a nem túl távoli jövőben csak úgy lehet valaki ügyvezető, ha lesz ilyen OKJ-s papírja?

Mélyponton a versenyképesség

Miközben a legtöbb uniós tagország javította versenyképességét, Magyarország mutatója tovább romlott, így már csak a 25. hely a miénk az EU-ban. Így persze a régiós versenyben is nagy hátrányból indulunk. Az InfoTandem infografikája.

Ez jár a népszavazáson dolgozóknak

A közelgő népszavazáson közreműködő választási bizottsági tagok mentesülnek a szavazást követő napon a munkavégzés alól. Az ABT Treuhand cikkéből azt is megtudhatja, kapnak-e fizetést a kimaradt napra. 

Szemünk világa – jár a szünet a monitor előtt

A mai korszerű LCD képernyők használata mellett akár idejét múltnak is tűnhet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeit meghatározó rendelet.

Brutális üzemanyag-áremelés jön

Emelkedik bruttó 6,35 forinttal a 95-ös benzin, és 12,70 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára szombattól a jövedékiadó-szabályozás változása miatt.

Közutak, közművek ingyenes átadása – jön az áfa-visszaigénylés?

Lassan évtizedes vita végére kerülhet pont, ha végre lehetőség lesz az ügyleteket az üzleti cél szerint minősíteni áfa tekintetében a beruházások nyomán kiépített közművek ingyenes és kötelező átadásakor. A Nemzeti Adókonzultáción erre halvány ígéret fogalmazódott meg.

A taxisblokádtól az internetadó elleni tiltakozásig – 2. rész

A 90-es évek adódemonstrációi után e heti cikkünket egyetlen témának, a 2008-2009-es népszavazási kezdeményezésnek szenteljük. A civil kezdeményezők azt szerették volna elérni, hogy az országgyűlési képviselők e jogcímen kapott juttatásaikkal, különösen a költségtérítésükkel, számoljanak el.

Figyelmeztetéssel ösztönöz a GVH

Először figyelmeztetett eljárás alá vont kis- és középvállalkozásokat (kkv) a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), a versenytörvény módosítása értelmében a hatóság ezt az eszközt is alkalmazhatja.

Péntekig igényelhető vissza a külföldi áfa

A magyar cégek szeptember 30-ig nyújthatják be a külföldi áfa visszaigénylésére kérelmeiket a NAV-nak – írja közleményében a Mazars.

A duális képzést méltatták

A kormány erősítette a szakképzéshez való hozzáférést és hatékony intézményeket hozott létre – mondta a területért felelős helyettes államtitkár.

Biztosított-e a vezető tisztségviselő? (x)

A vezető tisztségviselők biztosítási jogviszonyának szabályozását mutatja be példákkal illusztrálva friss számában az Adó szaklap. A lap legfrissebb, 2016/11-es számát itt rendelheti meg.

Vámhatósági engedéllyel rendelkező nemzeti dohányboltok listája

Jövedéki engedéllyel rendelkezők

16FATCA
Adatszolgáltatás a FATCA szabályozás hatálya alá tartozó Jelentendő számlákról

1658
Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről

16AEOI
Adatszolgáltatás Jelentendő valamint Nem dokumentált Pénzügyi Számlákról a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk nemzetközi automatikus cseréjéhez

Idénymunkások szabályos és egyszerű foglalkoztatása
Az őszi betakarítások idején agazdálkodóknak több munkaerőre van szükségük, mint máskor. A legjobb megoldásaz átmeneti létszámnövelésre az úgynevezett egyszerűsített foglalkoztatás,amely az idénymunkások alkalmazásának legcélszerűbb módja.

Hamis szoftverek egy autószerelő műhelyben
Egy Győr-Moson-Sopron megyei autószerelő műhelyben több szabálytalanságot is feltártak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai. Nem kaptak nyugtát a próbavásárlásról, továbbá szerzői jogok és iparjogvédelmi jogok megsértésének gyanúja miatt több eszközt lefoglaltak és feljelentést tettek a NAV pénzügyi nyomozóinál. Az okozott kár megközelíti a nyolcmillió forintot.

1608
Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokrólésegyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

1508
1508 havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról,járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

1408
havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

1308
Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

Tonnaszámra „örökölték” a fémet
Közel 5 tonna fémet foglaltakle a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei Békés megyében, miközben egyfeltételezhetőenillegális fémkereskedelemmel foglalkozó férfit ellenőriztek.

AbevJava
Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) - keretprogram a Java-alapú  nyomtatványokhoz,az AbevJava továbbfejlesztett változata. Tudnivalók internetkapcsolattal rendelkező számítógépekhez nav/ebevallas/abevjava/internetes_tudnivalok.html Java-alapú programok használata internetkapcsolattal rendelkező számítógépeken Tudnivalók internetkapcsolattal nem rendelkező számítógépekhez nav/ebevallas/abevjava/neminternet_tudnivalok.html Java-alapú programok használata internetkapcsolattal nem rendelkező számítógépeken Melyik programváltozatot töltsem le? nav/ebevallas/abevjava/melyiket.html Melyik programváltozatot töltsem le? Információk az Általános nyomtatványkitöltőhöz (ÁNYK - AbevJava) nav/ebevallas/abevjava/javakitolto.html Információk az Általános nyomtatványkitöltőhöz (ÁNYK - AbevJava) Tájékoztató az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) futtatásához szükséges Java Run Time környezet (JRE) verzióváltásáról /data/cms373654/Tajekoztato_Java_RTE_1.8.pdf Tajekoztato_Java_RTE_1.8.pdf application/pdf 214 219808 Tájékoztató az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) futtatásáhozszükséges Java Run Time környezet (JRE) verzióváltásáról Az ÁNYK v2.73.0 verziójának letöltése után, ha az Adatok /Nyomtatvány megnyitásapanelen a Szűrési feltételek (szűrés bekapcsolva!) feliratot látja, akkor a következőa teendő: Kattintson a feliratra, majd a megjelenő „Szűrési feltételek törlése” gombotnyomja meg! Az ÁNYK, az AbevJava program továbbfejlesztett változata már nemcsak a NAV, hanema közigazgatás más szervezeteinek a nyomtatványait is képes kezelni.

Információk az Általános nyomtatványkitöltőhöz (ÁNYK - AbevJava)

PTGTAXUZ
Adatlap üzemeltetőknek pénztárgépekről és taxaméterekről. Kérjük, a PTGTAXUZ adatlap kitöltésekor szíveskedjen az új verziót használni. 

16P90
Bevallás a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazók és a befektetési alapokkülönadójáról Kérjük, szíveskedjenek az új verziót használni!

Brent napi jegyzési adatok alapján meghatározott átlagár

Először csak versenyhivatali dádá kkv-knak, aztán végrehajtás
A GVH két ügyben, egy gyógyszer és egy étrend-kiegészítő reklámozásával összefüggésben hozott döntést, és első alkalommal részesített figyelmeztetésben eljárás alá vont kis- és közepes vállalkozásokat – adta hírül a Versenyhivatal.

Na most aggódjanak a nyugdíjasok, vagy ne?
Magyarországon biztos a nyugdíjrendszer, amelynek alapját az állami nyugdíj adja, a rendszer kiszámítható és stabil – szögezte le a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pénzügyekért felelős államtitkára pénteken az M1 aktuális csatornán. Ugyanakkor egy tegnapi konferencián kifejtette, hogy az állami nyugdíjrendszer szerepét a jövőben csökkenteni kell, és ennek helyét a kiegészítő nyugdíj-megtakarítási formáknak kell fokozatosan átvenniük.

Holnap már késő. Ma még visszaigényelheti az áfát
A magyar cégek szeptember 30-ig nyújthatják be a külföldi áfa visszaigénylésére kérelmeiket a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) – figyelmeztetett a pénteki határidőre a Mazars könyvvizsgáló és tanácsadó vállalat.

Három tévhit a számlakibocsátás időpontjáról
A számlakibocsátási kötelezettség időpontját illetően a közfelfogásban helytelenül elterjedt három prekoncepciót cáfolunk. A számlakibocsátási kötelezettség időpontja mellett az ügylet teljesítési időpontjával való összefüggésekre koncentrálunk.

Hamisított emblémájú portékát szállított a kamion
Több millió forint értékben hamisított emblémájú napellenzőket és autós árnyékolókat foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei egy román, autóalkatrészek forgalmazásával foglalkozó cégtől, a társaság az elektronikus közúti árufuvarozó rendszerben (ekáer) nyilvántartott szám nélkül próbálta meg a termékeket egy miskolci telephelyre szállítani – közölte a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén megyei adó- és vámigazgatóságának sajtóreferense csütörtökön az MTI-el.

Dohánycsempészetben ekkora fogás még nem volt
Az eddigi legnagyobb mennyiségű, 108 tonnányi csempészett dohányra bukkantak a spanyol csendőrök és az adóhatóság emberei Valenciában és Badajozban – számoltak be a nyolc hónapnyi nyomozást igénylő ügyről a hatóságok csütörtökön.

67 évre emelik a nyugdíjkorhatárt és más megszorító intézkedések is lesznek Belgiumban
Tüntetések bénították csütörtökön Belgiumot, miután több szakszervezet is országos tiltakozást hirdetett a kormány gazdasági megszorító politikája ellen.

Drágulhat a világpiacon az olaj – így hat a hazai üzemanyagárakra
Valószínűleg nem lesz már ugyanolyan olcsó az olaj, mint az év elején a Raiffeisen Bank szakértője szerint, aki azt is elmondta, kérdéses, sikerül-e megállapodniuk az OPEC-országoknak a kitermelés csökkentéséről. Az ING Bank elemzője úgy vélte, csak jövő év második negyedében csökkenhet az üzemanyagok jövedéki adója Magyarországon a világpiaci olajárak várható emelkedése miatt.

Kimerültek a források, már csak október 5-éig lehet pályázni
A Miniszterelnökség forráskimerülés miatt felfüggeszti a kisméretű terménytárolók, szárítók és tisztítók építésére, korszerűsítésére kiírt pályázatot – közölte a Miniszterelnökség csütörtökön az MTI-vel.

Növényvédő szerek visszahívását rendelte el a Nébih
Országszerte terítette a hamis növényvédő szereket 7 cég, az ellenőrzéssorozatban több mint 2600 kilogramm hamis növényvédő szert foglaltak le és további 3000 kilogramm visszahívását rendelték el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei, a hamisított termékek forgalmazói több millió forintos bírságra számíthatnak – közölte a hatóság az MTI-vel csütörtökön.

Leleményes adócsalók – bűncselekmények a könyvelésben
Toplistás adócsalások: cégtemető, körhintacsalás, őrzés-védelem, munkaerő-kölcsönzés, de élre törnek új elkövetési módok is. Hogy mennyire voltak, vagy inkább nem voltak leleményes adócsalók a magyarok, azt megtudhatja cikkünkből.

Ebbe nem szólhat bele az MNB – mondta ki a Kúria
Több tízmillió forint bírságot szabott ki az MNB egy társaságra engedély nélküli tevékenység miatt. A cég perre ment, mert úgy ítélte meg, hogy e tevékenységéhez nem szükséges a piacfelügyelet jóváhagyása. Az ügy a Kúriánál kötött ki.

Jogdíjszabályok módosítása a NAV értelmezésében
Az Adózóna már több alkalommal foglalkozott a jogdíj fogalmával, elszámolhatóságával kapcsolatos júniusi módosításokkal. Ezúttal a NAV értelmezését közöljük.

A mozgóbérek is nőnek az egészségügyben, de 11 ezer dolgozót még nem soroltak át
A szeptember 1-jétől érvényes alapbéremeléssel az egészségügyben dolgozók mozgóbérelemei, például az ügyeleti és a készenléti díj, a műszakpótlék is nőnek – mondta az egészségügyért felelős államtitkár az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.

Ki a jó gazda? Veszteséges az állami cégek többsége
Átlagban mínusz 4 százalékos árbevétel arányos eredménnyel működnek az állami és önkormányzati hátterű cégek, bár eredményességük némiképp javul, még messze elmaradnak a tisztán magántulajdonú társaságoktól.

Ezek a gyűjtőszámla feltételei, így oldható meg a helyesbítés
A gyűjtőszámla nem tévesztendő össze az időszakos elszámolással, a számla helyesbítésére többféle megoldás is létezik. Ismertetjük.

Szép pénzekhez juthatnak a gazdák
Idén a magyar gazdálkodóknak több jogcímen, nagyobb összegeket fizetnek ki előlegként az európai uniós agrártámogatásokból az év hátralévő részében – mondta a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnöke szerdán Mezőfalván, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Mezőfalvai Zrt. által rendezett gazdafórumon.

Stikában, komplett gépsoron gyártották a cigarettát
Újabb, nemzetközi bűnszervezet által létrehozott cigarettagyárat leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a bolgár hatóságok és az Europol segítségével – jelentette be a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának főosztályvezető-helyettese az adóhatóság szerdai, Budapesten megtartott sajtótájékoztatóján.

Nem túl derűlátó a GKI előrejelzése
A magyar gazdaság idei növekedése a tavalyihoz és a régió más országaihoz képest lassú, bár az első félévhez képest gyorsulás valószínű. A GKI nem változtat 2 százalékos növekedési előrejelzésén. A belső és külső egyensúly számszerűen nagyon kedvező, az infláció szinte megszűnt.

Nagyrészt szubjektív adatokból építkeztek az ország versenyképességéről készült felmérésnél, mondja az NGM
A Nemzetgazdasági Minisztérium reagált egy – az Adózóna által is közölt – mai MTI-hírre, amely a Világgazdasági Fórum (World Economic Forum – WEF) felmérése alapján készült.