Az Egzatik Kft. irodájának ügyféltere.
Termékeink: Könyvelői Praktikum, Számviteli Szabályzatok, WebKönyvelő rendszer.
1993. óta végzünk könyvelési és adótanácsadási szolgáltatásokat.

Hírfolyam - 2018. december 16., vasárnap

Pénzforgalmi áfa kezelése alanyi mentesség választásakor
Jelenleg pénzforgalmi áfás adóalany szeretne kilépni az áfa körből. A december havi könyvelési díj számlái (illetve a 04. negyedévi, adott esetben a 2018 évi) január elején kerül kiállításra. Ha januártól alanyi adómentes lesz, akkor ezen számlákat már alanyi mentesként kell kiállítani áfa nélkül? Vagy esetleg számlázza ki december végén áfásan? A 12.31-ig meg nem kapott pénzforgalmi áfáimat hogyan érinti az áfa körből való kilépés? 12.31-ével megfizetendővé válik vagy ugyanúgy pénzforgalmi rendezéskor kell róla küldeni bevallást és teljesíteni a befizetést?

Társaság ingatlanának értékesítése a tulajdonosok részére piaci ár alatt
A társaságban jóváhagyott osztalék van nyilvántartva, melyet most szeretnének kifizetni. A tulajdoni hányadok 45-45-10 %, mindegyikük magánszemély és családtagok. A társaság a tulajdonában lévő 18.865 eFt nyilvántartáson szereplő épületet el kívánja adni 20.000 eFt nettó árért (áfa nincs az értékesítésen) a két 45 %-os tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosnak 10.000 - 10.000 eFt összegért. Az osztalékok számfejtésre kerülnek, a vevők tartozása a nettó osztalékkal kompenzálásra kerülnének. Az ingatlan értékesítése a piaci ár alatti áron történik. Van-e az ügyletnek adókockázata, tekintettel arra, hogy a vevők egyike sem éri el az 50 %-os tulajdoni hányadot, de ketten együtt már 90 %-os tulajdoni hányaddal rendelkeznek? Járható út esetleg az is, hogy csak az egyik családtag veszi meg az ingatlant, a másik pedig az osztalékként kapott összegből 10.000 eFt-ot ajándékoz a másik családtagnak, vagy hoznak egy olyan határozatot, hogy az osztalékot nem a tulajdoni hányad alapján kapják? Ez utóbbi döntést a társasági szerződésben rögzíteni kell? Az egy adásvételi szerződéshez vevőként (két) kell számlát készíteni, vagy lehet egy számlán feltüntetni a két vevőt?

Használt gépjármű beszerzésének, értékesítésének áfa vonzata
Használt autó kereskedő, aki a különbözeti adózás alá van bejelentkezve, közösségi területről vásárol 0%-os áfával használt gépjárművet. Ebben esetben az áfát be kell vallani és levonásba is kell tenni, majd az eladáskor áfásan számlázni? Ha a gépjárművet tárgyi eszközként szeretnék szerepeltetni, az eladáskor szükséges az áfát megfizetni (milyen lehetőség van csak az eladáskor történő áfa megfizetésére)?

Alanyi mentesség választása 2019. évre
2018. novemberében alanyi mentes KATA-s vállalkozó átlépte a mentes határt, áfa körös lett. Ha 2019-ben alanyi mentes szeretne lenni a 12.000.000 alanyi mentes bevételi határ emelése miatt, akkor ezt decemberben kell lejelentenie? Ugyanekkor, 2018. novemberében alakult Áfa körös KATA-s vállalkozó is megteheti ezt? Választhatja az alanyi mentességet 2019-re?

Munkáltatói lakáscélú támogatás 2019
Jelentősen beszűkölt a munkáltató munkavállalói lakáscélú támogatásának köre 2019.01.01-től. Ezzel, és a megmaradt támogatási formával foglalkozik hírlevelünk.

Munkajövedelemként számfejtett korábbi természetbeni juttatás adózása
2019. január 1-jétől béren kívüli juttatásnak már csak a SZÉP-kártya minősül, a korábban egyes meghatározott juttatásként adott bevételek (mint pl. Erzsébet-utalvány, helyi utazási bérlet, iskolakezdési támogatás stb.) januártól bérjövedelemként adóznak. Ezek szerint a munkabérből levont járulékalaphoz kell hozzáadni ezen juttatások értékét, és együttesen kiszámolni a levonandó járulék összegét? Ha igen, akkor az ezen juttatások után fizetendő egyéni járulékokból is igénybe vehető a családi járulékkedvezmény? Illetve a munkáltató által az ilyen juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adóból is igénybe veheti a különböző szociális hozzájárulási adó kedvezményeket (természetesen a kedvezmény felső határáig)? Végül az ilyen juttatás után megfizetett szociális hozzájárulási adó beleszámít-e az osztalék után (2019) fizetett szociális hozzájárulási adó felső határába?

Társaság működésének tagok által történő átmeneti finanszírozása
Idén alakult kft törzstőkéje 3.000.000.- Ft. Tevékenységi köre használt lakások vétele-eladása. Tagi hitel helyett milyen jogcímen adhatnak a tagok pénzt a kft lakás vásárlásához? Természetesen, ha eladják a felújított lakást akkor a tagoknak visszafizetik a kölcsön adott pénzt.

Közeledik az adóelőleg-kiegészítés határideje!
Azon adóalanyoknak, akik üzleti éve a naptári évvel megegyezik, a korábban megfizetett társasági adó, egyszerűsített vállalkozói adó, energiaellátók jövedelemadója, innovációs járulék és reklámadó előlegeket 2018. december 20. napjáig az adóévben várható fizetendő adó összegére ki kell egészíteniük. Ha a jelzett határidőig nem fizeti meg legalább 90 százalékos mértékben, mulasztási bírsággal sújtható.

Tájékoztató az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás szabályainak változásáról
2018-ra vonatkozóan - a NAV a nyilvántartásaiban rendelkezésre álló adatok alapján az egyéni vállalkozóknak is elkészíti az adóbevallási tervezetet, hiszen a vállalkozásuk mellett akár munkaviszonyból, vagy egyéb, kifizetőtől származó jövedelmet is szerezhetnek. Az egyéni vállalkozóknak ki kell egészíteni a bevallási tervezetet a vállalkozáshoz kapcsolódó, a NAV nyilvántartásában nem szereplő adatokkal. 2019-től a személyijövedelemadó-bevallás határideje minden adózó számára május 20-a lesz.

Tájékoztató az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény pénzbeli ellátásokkal összefüggő módosításáról
Ha egy tevékenységre az ekho szabályait választották, de a jövedelem egy része az általános szabályok szerint viseli a közterheket (adó és járulékterheket), és így valamennyi társadalombiztosítási ellátásra jogosultságot teremt, akkor az ekho-s adózási móddal adózó jövedelemrész nem számítható be a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások összegének számítása során, tekintettel arra, hogy ez utóbbi adózási mód nem alapoz meg jogosultságot ezen ellátásokra.

Tájékoztató az ingyenes vagy kedvezményesen juttatott bölcsődei, óvodai szolgáltatás adómentességére vonatkozó új szabályról
Kedvezően változnak az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott bölcsődei, óvodai szolgáltatás (ellátás) adómentességére vonatkozó szabályok. Az Szja tv. 1. számú melléklet 8.6 alpont c) pontja értelmében 2019. január 1-jétől a szolgáltatás díja akkor is adómentes, ha a munkáltató a munkavállaló nevére szóló számla alapján összeghatár nélkül téríti meg a magánszemélynek az ellátás díját.

Tájékoztató az ESL és UHT tejre alkalmazandó 5%-os adómértékről
2019. január 1-jétől 5%-os adómérték vonatkozik az Áfa tv. 3. számú melléklet I. rész 54. pontjában hivatkozott vámtarifaszámok alá tartozó UHT és ESL tejekre is.

Tájékoztató a főállású kisadózó fogalmának változásáról
A 2018. évi LXXXII. törvény, a kihirdetését követő naptól, 2018. november 24-étől módosította a főállású kisadózó fogalmára vonatkozó szabályokat. A változás a Katv. 2. § 8. pont i) alpontját érinti. Ha egy kisadózó magánszemély felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója és szünetelteti hallgatói jogviszonyát, akkor a magánszemély 25. életéve betöltéséig a hallgatói jogviszony szünetelésének ideje alatt, a kisadózó vállalkozásnak havi 25 ezer forint tételes adót kell fizetnie.

Lejárt diákigazolványok
A tanulói, hallgatói jogviszony megszűnése után még október 31-ig érvényes azoknak a diákigazolványuk, akik idén nyár elején fejezték be tanulmányaikat. Ha a volt diák nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el – és más jogcímen sem jogosult az egészségügyi szolgáltatásra –, akkor december 16-tól (a diákigazolvány lejártát követő 46. naptól) egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. Ez idén havonta 7 320 forint, naponta 244 forint.

Reintegrációban résztvevő rab munkadíjat, vagy munkabért kap-e?
Van egy emberkénk egy cégnél, aki 2016-ban bevonult a börtönbe. Most kiengedték de úgy, hogy a BV. bíró ideiglenesen szabadlábra helyezte úgy, hogy nem telt le a büntetése, hanem lábpereccel reintegráció keretében engedélyezte, hogy a régi munkahelyén dolgozzon. A rab visszatér a munkahelyére de mint fogvatartott, nem mint szabadult.. A cég és a BV között megtörtént a levélváltás, a cég foglalkoztatni kívánja a régi dolgozóját, akit eddig is jelentettünk 08 bevallásban mint fogvatartottat. Próbáltunk informálódni. Egyesek szerint munkadíjat kap és nem munkabért, ami úgy működik, mint a nyugdíj, tehát mindentől mentes, a bérből pedig mindent vonni kell. Elhangzott egy olyan is, hogy munkaszerződést kell kötni vele, ami szerintem egy kicsit kacifántos, mert ő mindentől el van tiltva szerintem... A kérdés tehát az, hogy a reintegrációban résztvevő rab munkadíjat, vagy munkabért kap-e és annak elszámolására van-e valamilyen speciális szabály?